Quyết định 153/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 153/QĐ-BTTTT

Quyết định 153/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:153/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 153/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết s625/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cNghị quyết số 720/NQ-UBTVQH14 ngày 16/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quc hội về việc thành lập thị trn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH14 ngày 16/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quc hội về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quc hội về việc thành lập 03 phường thuộc thành phBắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bc Giang;

Căn cứ Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quc hội vviệc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vviệc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vviệc sp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Thông tư 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia đã ban hành kèm theo Quyết định 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu VT, BC, CTT (230).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

DANH MỤC

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 153/QĐ-BTTTT ngày 05/02/2021

 

1. Tỉnh Đồng Tháp

2. Tỉnh Kon Tum

3. Tỉnh Nam Định

4. Tỉnh Lào Cai

5. Tỉnh Hải Dương

6. Tỉnh Thanh Hóa

7. Tỉnh Bắc Ninh

8. Tỉnh Bắc Giang

9. Tỉnh Thái Nguyên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi