Quyết định 126/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 126/QĐ-BGTVT

Quyết định 126/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:126/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành:24/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an ninh mạng được đào tạo an ninh mạng

Ngày 24/02/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 126/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 của Kế hoạch bao gồm: 100% cán bộ quản lý công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý an ninh mạng; 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.trong các cơ quan nhà nước của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản an ninh mạng.

Bên cạnh đó, với việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an ninh mạng: tập trung vào đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng một số nội dung: nhận thức, kiến thức bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chuyên gia đánh giá bảo mật (CEH); đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, tiêu chuẩn Việt Nam (như: ISO/IEC 27001:2013; PCI:DSS; SWIFT CSP); rà quét lỗ hổng nội mạng (IVA); rà quét lỗ hổng ngoại mạng (EVA); kiểm thử xâm nhập ứng dụng web/mobile; kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống thông tin; phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố an ninh mạng; phân tích mã độc; điều tra số và các nội dung khác theo nhu cầu thực tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 126/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________
Số: 126/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

                                                         

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật An ninh mạng mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực, chuyên gia an ninh mạng đủ kỹ năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

- Nâng cao khả năng phòng, chống các mối đe doạ từ không gian mạng cho đội ngũ cán bộ an ninh mạng của Bộ Giao thông vận tải thông qua hoạt động đào tạo, trang bị kỹ năng về an ninh mạng.

2. Mục tiêu đến năm 2030

- 100% cán bộ quản lý công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý an ninh mạng.

- 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản an ninh mạng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng

Đào tạo về chính trị tư tưởng, tinh thần và trách nhiệm sẵn sàng phục vụ Tổ quốc; tuyên thệ trung thành và phục vụ Tổ quốc; giữ bí mật về nội dung, phương pháp, công việc được giao sau khi không còn phục vụ cho Nhà nước; cam kết thực hiện đúng các quy định đạo đức nghề nghiệp về an ninh mạng.

2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh mạng

Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng mới ban hành.

3. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an ninh mạng

Tập trung vào đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng một số nội dung: nhận thức, kiến thức bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chuyên gia đánh giá bảo mật (CEH); đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, tiêu chuẩn Việt Nam (như: ISO/IEC 27001:2013; PCI:DSS; SWIFT CSP); rà quét lỗ hổng nội mạng (IVA); rà quét lỗ hổng ngoại mạng (EVA); kiểm thử xâm nhập ứng dụng web/mobile; kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống thông tin; phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố an ninh mạng; phân tích mã độc; điều tra số và các nội dung khác theo nhu cầu thực tế.

4. Đối tượng đào tạo

- Lực lượng lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin, an ninh mạng trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.

- Thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước của Bộ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai, thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ: Đơn vị tự cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch để xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm của cơ quan, đơn vị mình ; dự toán kinh phí chi tiết đối với các nhiệm vụ được giao chủ trì.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức triển khai Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì bảo đảm hiệu quả. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) về kết quả thực hiện của năm và kế hoạch của năm sau liền kề.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đối với các nhiệm vụ do Trung tâm chủ trì, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả triển khai Kế hoạch.

3. Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Danh Huy

 

 

PHỤ LỤC

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng về an ninh mạng

Trung tâm CNTT,
các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ,
các đơn vị liên quan

2023 - 2030
(Hàng năm)

2

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh mạnh

Trung tâm CNTT,
các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ,
các đơn vị liên quan

2023 - 2030
(Hàng năm)

3

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng

Trung tâm CNTT,
các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ,
các đơn vị liên quan

2023 - 2030
(Hàng năm)

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi