Quyết định 1030/QĐ-BTTTT 2022 chỉ định tổ chức thử nghiệm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1030/QĐ-BTTTT

Quyết định 1030/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1030/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:03/06/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TTTT chỉ định tổ chức thử nghiệm sản phẩm cáp sợi quang

Ngày 03/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1030/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

Theo đó, chỉ định Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 3602502436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/5/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2018, địa chỉ tại: Đường số 4, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thực hiện việc thử nghiệm sản phẩm cáp sợi quang.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1030/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 1030/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

Số: 1030/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định s 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều Luật chất lượng sản phấm, hàng hóa; Nghị định s 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều Luật chất lượng sản phm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đi, b sung, bãi bỏ một s quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một s quy định về kim tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu , phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, t chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Phan Tâm

 

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 6 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty c phần mã s 3602502436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/5/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2018.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

2. Phạm vi được chỉ định:

 

TT

Tên sản phẩm/đối tượng quản lý

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

1

Cáp sợi quang

TCVN 6745:2000(1)

TCVN 8665:2011(1)

TCVN 8696:2011(1)

IEC 60793-l-40-C:2019(2)

IEC 60793-1-42:2013(3)

IEC 60793-1-45:2017(4)

IEC 60793-1-47:2017(5)

IEC 60794-l-21-El:2015(6)

IEC 60794-1-2 l-E3:2015(7)

IEC 60794-l-21-E4:2015(8)

IEC 60794-l-21-E6:2015(9)

IEC 60794-1-21-E7:2015(10)

IEC 60794-1-21-E11:2015(11)

IEC 60794-l-21-E14:2015(12)

IEC 60794-1-211:2021(13)

ITU-TG.652:2016(14)

 

 

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với Thử khả năng chịu lực căng; khả năng chịu nén; khả năng chịu va đập; khả năng chịu uốn cong; khả năng chống xoắn; khả năng chịu nhiệt; khả năng chống thấm; thử cht đin đầy; đo hệ s suy hao; chiu dài; tính liên tục; đim suy hao tăng đột biến; và đo hệ s tán sắc;

(2) Áp dụng đối với Hệ số suy hao; tính liên tục; điểm suy hao tăng đột biến; và chiều dài sợi quang;

(3) Áp dụng đi với Hệ s tán sắc; bước sóng tán sắc; độ dc tán sắc;

(4) Áp dụng đi với Đường kính trường mode;

(5) Áp dụng đối với Suy hao uốn cong;

(6) Áp dụng đối với Thử khả năng chịu lực căng;

(7) Áp dụng đối với Thử khả năng chịu nén;

(8) Áp dụng đối với Thử khả năng chịu va đập;

(9) Áp dụng đối với Thử độ mềm dẻo;

(10) Áp dụng đối với Thử khả năng chng xoắn;

(11) Áp dụng đối với Thử khả năng chịu uốn cong;

(12) Áp dụng đối với Thử chất điền đầy;

(13) Áp dụng đối với Thử khà năng chịu nhiệt; và thử khả năng chống thm;

(14) Áp dụng đối với Hệ s suy hao; tính liên tục; điểm suy hao tăng đột biến; chiều dài sợi quang; và hệ s tán sắc.       

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi