Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 181/QĐ-TTg

Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:181/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:03/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 181/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT. TCCV (3b). Hà
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX
(Ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại Hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX như sau:
CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020.
2. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc; qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
3. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng.
4. Tổ chức Đại hội đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.
II. THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Tổ chức Đại hội vào quý IV năm 2015;
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
2. Chương trình
a) Ngày thứ nhất:
- Sáng: Đón tiếp Đại biểu.
- Chiều: Đại hội trù bị và tổng duyệt chương trình Đại hội.
- Tối: Chương trình nghệ thuật đặc biệt và giao lưu với các điển hình tiên tiến.
b) Ngày thứ hai: Đại hội chính thức.
- Sáng:
+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ;
+ Chương trình văn nghệ chào mừng;
+ Khai mạc Đại hội;
+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020;
+ Phim phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước;
+ Báo cáo tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (dự kiến từ 02 - 03 tham luận);
+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
+ Các Đoàn đại biểu chụp ảnh với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Chiều:
+ Báo cáo tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (dự kiến từ 05 đến 07 tham luận);
+ Tổ chức tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;
+ Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020;
+ Quyết tâm thư của Đại hội;
+ Bế mạc Đại hội;
- Tối: Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.
3. Các hoạt động trước và trong dịp tổ chức Đại hội
- Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
- Giao lưu các điển hình tiên tiến trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, chiếu phim tư liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các kỳ Đại hội. Mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.
- Tổ chức họp báo trước và sau Đại hội để tuyên truyền và thông báo kết quả Đại hội.
III. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
Số lượng đại biểu: Tổng số 2.000 đại biểu.
Trong đó:           - Đại biểu chính thức: 1.800 đại biểu.
- Đại biểu mời: 200 đại biểu.
1. Đại biểu mời gồm có:
a) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ.
b) Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ.
d) Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
2. Đại biểu chính thức gồm có:
a) Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện các tập thể Anh hùng thời kỳ đổi mới (được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay).
c) Đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
d) Đại diện: Các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua trên toàn quốc.
Đại biểu là các gương điển hình tiên tiến xuất sắc khoảng 55% đến 65% trong tổng số đại biểu chính thức, bao gồm: Những người lao động trực tiếp sản xuất, công tác trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác; các doanh nghiệp tiêu biểu, các tài năng trẻ trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật..., đại diện trí thức, nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (Trong các thành phần trên, quan tâm các đại biểu tiêu biểu là nữ, đại biểu các dân tộc thiểu số, tài năng trẻ).
(Ban Tổ chức Đại hội quyết định cụ thể về phân bổ đại biểu).
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
- Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội.
- Xây dựng chương trình, nội dung của Đại hội.
- Xây dựng chương trình và các hoạt động từ nay đến khi tổ chức Đại hội.
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban của Đại hội.
2. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)
- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội; phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì xây dựng các văn kiện của Đại hội; chuẩn bị các báo cáo tham luận và lựa chọn các điển hình tiên tiến.
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương
- Định hướng, lãnh đạo công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau Đại hội; tuyên truyền các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến xuất sắc của các bộ, ban, ngành, địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu ước toàn quốc lần thứ IX.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
5. Văn phòng Chính phủ
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
6. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an chủ trì xây dựng chương trình và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong các ngày diễn ra Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
7. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội, chương trình văn nghệ đặc sắc khai mạc Đại hội.
- Xây dựng Đề án mỹ thuật phục vụ Đại hội và các hoạt động tuyên truyền, cổ động Đại hội.
- Chủ trì tổ chức triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Bộ Thông tin và truyền thông
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các hoạt động của Đại hội.
- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tường thuật trực tiếp và bố trí thời gian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
9. Đài Truyền hình Việt Nam
- Xây dựng phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua.
- Xây dựng phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2011 -2015).
- Tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình, nội dung Đại hội và đưa tin các hoạt động trước và trong dịp tổ chức Đại hội.
- Xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện Chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến.
- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
10. Đài Tiếng nói Việt Nam
- Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
- Xây dựng kịch bản và tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
11. Bộ Tài chính
Bố trí kinh phí cho việc triển khai các hoạt động và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thiết thực, tiết kiệm.
12. Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi