Quyết định 147/QĐ-BHXH 2017 kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng BHXH Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 147/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gm:
1. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng), Chủ tịch Hội đồng;
2. Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, Phó Chủ tịch thường trực;
3. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch;
4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
5. Chánh Văn phòng, Ủy viên;
6. Phó Bí thư thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên;
7. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên;
8. Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Tổng Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;
2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và tng giai đoạn.
3. Tham mưu cho Tổng Giám đốc kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng;
4. Tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 946/QĐ-BHXH ngày 16/9/2014 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐKT (2b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 147/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 147/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 03/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!