Quyết định 147/QĐ-BHXH 2017 kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng BHXH Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 147/QĐ-BHXH

Quyết định 147/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:147/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:03/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 147/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gm:
1. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng), Chủ tịch Hội đồng;
2. Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, Phó Chủ tịch thường trực;
3. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch;
4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
5. Chánh Văn phòng, Ủy viên;
6. Phó Bí thư thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên;
7. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên;
8. Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Tổng Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;
2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và tng giai đoạn.
3. Tham mưu cho Tổng Giám đốc kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng;
4. Tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 946/QĐ-BHXH ngày 16/9/2014 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐKT (2b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi