Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 139/QĐ-TTg

Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:139/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:03/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 139/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT LẦN THỨ 4, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC,

NGHỆ THUẬT LẦN THỨ 3

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 (sau đây gọi là Hội đồng) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật đủ tiêu chuẩn và đúng thủ tục để trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Điều 3. Hội đồng làm việc theo các nguyên tắc sau đây:

1. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;

2. Những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng phải được ít nhất 3/4 số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này;

3. Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành và tiêu chuẩn đối với mỗi loại giải thưởng, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình; lập Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật theo từng lĩnh vực và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng;

4. Thành viên Hội đồng không tham gia thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đối với tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình mà mình là tác giả, đồng tác giả hoặc có quyền, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét thưởng;

5. Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

Điều 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao và theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng HCM về VHNT lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về VHNT lần thứ 3;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, PL;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẦN THỨ 4, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT LẦN THỨ 3
(Ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị, danh hiệu, chức vụ, cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Hoàng Tuấn Anh

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ tịch

2

Ông Lê Khánh Hải

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Chủ tịch thường trực

3

Ông Nguyễn Thế Kỷ

Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Phó Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Chí Thành

Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước

Ủy viên

5

Ông Vương Văn Đỉnh

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ủy viên

6

Ông Đỗ Kim Cuông

Nhà văn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Hải Anh

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

8

Ông Trịnh Lê Văn

Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

Ủy viên

9

Ông Lê Đại Chức

Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Ủy viên

10

Bà Chu Thúy Quỳnh

Nghệ sĩ nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001

Ủy viên

11

Ông Trần Long Ẩn

Nhạc sĩ, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007

Ủy viên

12

Ông Trần Khánh Chương

Họa sĩ, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007

Ủy viên

13

Ông Vũ Quốc Khánh

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Tấn Vạn

Kiến trúc sư, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Trí Huân

Đại tá, Nhà văn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Báo Văn nghệ

Ủy viên

16

Ông Tô Ngọc Thanh

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ủy viên

17

Ông Vũ Hải Triều

Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

Ủy viên

19

Ông Nguyễn Đình Toàn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

20

Ông Đỗ Quý Doãn

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

21

Ông Lâm Kiết Tường

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ủy viên

22

Ông Trần Đăng Khoa

Nhà thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001

Ủy viên

23

Ông Bùi Đình Hạc

Nghệ sĩ nhân dân, Đạo diễn, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2007, chuyên gia

Ủy viên

24

Ông Lê Duy Hạnh

Nhà biên kịch, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001, chuyên gia

Ủy viên

25

Ông Ứng Duy Thịnh

Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001, chuyên gia

Ủy viên

26

Ông Chu Minh (Triệu Đạt Hiền)

Giáo sư, Nhạc sĩ, nguyên Trưởng khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001, chuyên gia

Ủy viên

27

Ông Trần Huy Oánh

Phó Giáo sư, Họa sĩ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001, chuyên gia

Ủy viên

28

Ông Mai Nam (Nguyễn Hữu Thống)

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007, chuyên gia

Ủy viên

29

Ông Khương Văn Mười

Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007, chuyên gia

Ủy viên

30

Ông Nguyễn Quang Thiều

Nhà văn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên gia

Ủy viên

31

Ông Nguyễn Xuân Kính

Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Văn hóa, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chuyên gia

Ủy viên

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi