Nghị quyết 54/NQ-CP 2019 phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 54/NQ-CP

Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", " Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:54/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:18/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xét tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 50 cá nhân

 Ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", " Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9.

Theo đó, Chính phủ đồng ý xét tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 50 cá nhân; xét tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho 149 cá nhân.

Các cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân: Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT.) Phó Thị Đức, diễn viên hát, Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam; NSƯT. Lê Văn Hà, đạo diễn Opera, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; NSƯT. Đỗ Mạnh Hà, diễn viên hát, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; NSƯT. Tô Lan Phương, Diễn viên hát, Thành phố Hồ Chí Minh…

Các cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú: Ông Phạm Ngọc Hướng, diễn viên nhạc, Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Lâm Văn Nho, diễn viên hát, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết này dẫn chiếu tới Nghị định 89/2014/NĐ-CP;

Xem chi tiết Nghị quyết 54/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 54/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT
Về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9

----------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 50 cá nhân, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 149 cá nhân (Phụ lục kèm theo). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;

- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Phụ lục I
CÁC CÁ
NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU 

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT; ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

I.

LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 11 hồ sơ

1

NSƯT. Phó Thị Đức 

 (Kim Đức) 

Diễn viên hát,
Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam

2

NSƯT. Lê Văn Hà

 

Đạo diễn Opera,
Cục Nghệ thuật biểu diễn, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3

NSƯT. Đỗ Mạnh Hà

 

Diễn viên hát,
Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

NSƯT. Tô Lan Phương

Diễn viên hát, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5

NSƯT. Nguyễn Thị Huyền Phin 

 

Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình 

6

NSƯT Phạm Quang Huy

 

Diễn viên hát,
Cục Nghệ thuật biểu diễn, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

NSƯT. Phan Hợp Muôn
(Phan Muôn) 

Diễn viên hát, 

Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam 

8

NSƯT. Nguyễn Châu Sơn

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

9

NSƯT. Rơ Chăm Phiang

Diễn viên hát,
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, 

Bộ Quốc phòng 

10

NSƯT. Tạ Minh Tâm

 

Diễn viên hát,

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11

NSƯT. Đỗ Quốc Hưng 

 

Diễn viên hát,

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

II.

LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 08 hồ sơ

1

NSƯT. Đường Tuấn Ba

Quay phim,
Hãng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2

NSƯT. Nguyễn Thuỵ Vân (Thùy Vân) 

 

Diễn viên,
Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3

NSƯT. Đỗ Thị Đức 

 (Minh Đức) 

 

Diễn viên
Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty
Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

NSƯT. Đỗ Phương Toàn
(Đoàn Quốc)

Quay phim 

Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh 

5

NSƯT. Nguyễn Văn Nẫm 

(Lê Mai Phong) 

 

Quay phim
Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6

NSƯT. Vũ Quốc Tuấn

 

Quay phim,
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt 

Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

7

NSƯT. Nguyễn Dân Nam

Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật,
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

8

NSƯT Châu Thị Kim Xuân 

 

Diễn viên,
Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

III

LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 02 hồ sơ 

1

NSƯT. Lê Thị Bằng Hương

(Việt Hương)

Đạo diễn, 
Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam

2

NSƯT. Huỳnh Văn Hùng

(Huỳnh Hùng)

Đạo diễn, 
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

IV

LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 25 hồ sơ 

 

4.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 07 hồ sơ 

 

1

NSƯT. Trần Thị Thanh Vy 

Diễn viên
Thành phố Hồ Chí Minh 

2

NSƯT. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
(Thoại Miêu) 

Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh 

3

NSƯT. Trần Văn Giỏi 

 

Nhạc công
Thành phố Hồ Chí Minh

4

NSƯT. Phạm Hoàng Nam 

(Thanh Nam)

Diễn viên,
Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang

5

NSƯT. Nguyễn Văn Vưng 

(Minh Vương)

Diễn viên,
Thành phố Hồ Chí Minh

6

NSƯT. Nguyễn Thanh Liêm 

(Thanh Tuấn) 

Diễn viên
Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

7

NSƯT. Nguyễn Thị Ngà 

(Thanh Ngân) 

Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh 

 

4.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 11 hồ sơ 

1

NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Hiền 

 

Diễn viên 
Nhà hát Chèo Thái Bình 

2

NSƯT. Đoàn Thanh Bình

Diễn viên
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

NSƯT. Nguyễn Thị Bích Ngoan
(Thanh Ngoan) 

 

Chỉ đạo nghệ thuật, Đạo diễn 

Nhà hát Chèo Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

NSƯT. Vũ Ngọc Cải 

 (Vũ Cải) 

Diễn viên
Nhà hát Chèo Thái Bình

5

NSƯT. Phạm Đức Nhân
(Hạnh Nhân)

 

Chỉ huy dàn nhạc  
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6

NSƯT. Nguyễn Thị Minh Thu

 

Diễn viên
Nhà hát Chèo Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

NSƯT. Trương Hải Thọ

 

Đạo diễn 

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá

8

NSƯT. Trần Thị Quyền
(Vân Quyền)

 

Diễn viên 

Nhà hát Chèo Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

9

NSƯT. Vũ Thuý Ngần 

 

Diễn viên,
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

10

NSƯT. Nguyễn Khắc Tư

Diễn viên
Nhà hát Chèo Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11

NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Mơ 

 

Diễn viên
Nhà hát Chèo Hải Dương

 

4.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 01 hồ sơ 

1

NSƯT. Trần Minh Tuệ 

 

Diễn viên 

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Nghệ An 

 

4.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 03 hồ sơ 

1

NSƯT. Trần Ngọc Hạnh

 (Trần Hạnh) 

Diễn viên 

Nhà hát Kịch Hà Nội 

2

NSƯT. Trần Minh Ngọc 

 

Đạo diễn 

Thành phố Hồ Chí Minh

3

NSƯT. Nguyễn Văn Liêm

 (Việt Anh) 

Diễn viên 

Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh

 

4.5. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 03 hồ sơ 

1

NSƯT. Nguyễn Thị Mai Lan 

 

Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá 

2

NSƯT. Nguyễn Ngọc Quyền 

Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá 

3

NSƯT. Lưu Kim Hùng 

 

Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hoà 

 

Phụ lục II
CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ SĨ ƯU TÚ”

(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

I.

LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 34 hồ sơ 

1

Ông Phạm Ngọc Hướng 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Ông Lâm Văn Nho 

 (Lâm Nho) 

Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

3

Ông Mai Văn Hiên 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, 

Bộ Quốc phòng

4

Bà Nguyễn Thị Hằng

(Minh Hằng) 

Diễn viên hát, 

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bắc Ninh 

5

Ông Lã Văn Bắc 

 (Trường Bắc) 

 

Diễn viên hát,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6

Ông Trần Quang Thủy 

 

Diễn viên hát
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

7

Ông Lê Quang Dũng 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị)
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 

8

Ông Mai Ngọc Hùng 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng 

9

Ông Nguyễn Tất Nghĩa 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Đoàn Ca múa nhạc Bộ Công an 

10

Ông Phạm Anh Thông

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng 

11

Ông Nguyễn Đình Nghĩ 

 

Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Lâm Đồng 

12

Ông Nguyễn Hoàng Tùng 

 

Diễn viên hát
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 

13

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tỳ bà)

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,

Bộ Quốc phòng

14

Bà Dương Thùy Anh 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Đàn Nhị)

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

15

Bà Nguyễn Thị Lệ Giang 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Ông Hà Trọng Nghĩa 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nguyệt)

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,

Bộ Quốc phòng 

17

Ông Nguyễn Trọng Bằng 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Flute)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Ông Dương Minh Chính 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Ông Nguyễn Công Thắng 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Bà Mai Ý Nhi 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Cor) Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

Ông Nguyễn Trọng Bình 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violin)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

22

Bà Đặng Châu Anh 

Chỉ đạo nghệ thuật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

Bà Trịnh Minh Trang 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Piano)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

24

Ông Phan Việt Cường 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Oboe)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

25

 

Bà Phan Thị Tố Trinh

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26

Ông Y Phôn Ksơr 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc)
Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk 

27

Ông Thạch Mô Ly 

 

Chỉ huy dàn nhạc
Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu 

28

Ông Trần Thế Cường

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Viola)
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

29

Bà Đào Mai Anh 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

30

Ông Kim Xuân Hiếu

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Cor)
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

31

Ông Trịnh Tùng Linh

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

32

Ông Trương Hữu Văn

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

33

Ông Lê Tuấn Anh

 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

34

Bà Lâm Thị Tha Vi 
(Huool Tha Vi) 

Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng

II.

LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 06 hồ sơ 

1

Ông Nguyễn Gia Định
(Hoàng Yến)

Đạo diễn, 
Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng

2

Ông Nguyễn Văn A

(Hai Nhất)

Diễn viên, 
Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

3

Ông Nguyễn Quế

 

Quay phim,
Xưởng phim Thời sự Tài liệu Thành phố Hồ Chí Minh

4

Ông Dương Ngọc Chúc
(Lê Văn Duy, Lê Hằng)

Đạo diễn 

Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh 

5

Bà Tạ Thị Kim Dung

 

 

Họa sĩ thiết kế phim,
Xưởng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần Phim Giải phóng),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6

Ông Nguyễn Quang Tuấn

 

Quay phim

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II

LĨNH VỰC MÚA: 23 hồ sơ

1

Ông Nguyễn Chiến Thắng

 

Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng

2

Bà Nguyễn Thị Hoa
(Minh Hoa)

Diễn viên múa, 

Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

3

Ông Phạm Văn Hân

(Ngọc Hân)

Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum 

4

Ông Bùi Xuân Bình

 

Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

5

Ông Hoàng Chí Thanh

(Hoàng Thanh)

Diễn viên múa, 
Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận 

6

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

 

Diễn viên múa
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

7

Ông Huỳnh Nhật Danh

 

Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ 

8

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương

 

Diễn viên múa, 
Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng 

9

Ông Ngô Trung Kiên

 

Diễn viên múa,
Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng 

10

Ông Nguyễn Văn Tú

(Đình Tú)

Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên

11

Ông Phạm Ngọc Hiếu

 

Diễn viên múa,
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng 

12

Bà Phạm Thị Kiều Mĩ

 

Diễn viên múa 
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Ông Lê Mạnh Cường (Lê Cường)

Diễn viên múa, Biên đạo múa, 
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

14

Bà Lê Minh Thu

 

Diễn viên múa
Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15

Ông Lò Hải Lam

 

Diễn viên múa,
Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La 

16

Bà Ma Thị Nết

(Hồng Nết)

Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang 

17

Ông La Đức Nghĩa

 

Diễn viên múa,
Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An

18

Bà Lò Thị Thu

(Hoài Thu)

Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Sơn La 

19

Bà Mai Thị Như Quỳnh

(Như Quỳnh)

 

Diễn viên múa

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

20

Ông Hồ Phi Điệp

 

Diễn viên múa
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh 

21

Ông Đàm Đức Nhuận

 

Diễn viên múa,
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh

22

Bà Trần Hoàng Yến

 

Diễn viên múa, 

Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh

23

Bà Nguyễn Thị Loan (Thanh Loan)

Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Sao Biển, tỉnh Phú Yên

IV.

LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 03 hồ sơ 

1

Ông Nguyễn Danh Dũng

 

Đạo diễn,
Trung tâm sản xuất phim truyền hình, 

Đài Truyền hình Việt Nam 

2

Ông Nhâm Minh Hiền 

 

Đạo diễn,
Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

3

Ông Nguyễn Nghiêm Nhan

Đạo diễn,
Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam

V.

LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 79 hồ sơ

 

5.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 23 hồ sơ 

1

Bà Lê Thị Lệ Minh 

 

Diễn viên
Đoàn Cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau

2

Bà Đỗ Thị Dung 

 (Kim Dung) 

Diễn viên
Nhà hát Cải lương Hà Nội 

3

Ông Đỗ Sỹ Hùng 

 

Nhạc công
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4

Ông Võ Trọng Nam 

 

Đạo diễn 
Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

5

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền 

 

Diễn viên
Đoàn Cải lương Thái Bình 

6

Ông Lý Thành Long 

 (Trương Hoàng Long)

Diễn viên

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

7

Bà Vũ Thị Thái Vân 

 

Diễn viên

Nhà hát Cải lương Hà Nội 

8

Bà Vũ Thị Mỹ Phương (Y Phương) 

 

Diễn viên 

Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang 

9

Bà Phan Thị Kim Phương 

 

Diễn viên

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

10

Bà Nguyễn Thị Hà 
(Vân Hà) 

Diễn viên

Sân khấu Lê Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh

11

Ông Nguyễn Văn Hùng

(Thanh Hùng) 

Diễn viên 

Đoàn Văn công Đồng Tháp 

12

Ông Nguyễn Khải Hoàn 

Nhạc công

Thành phố Hồ Chí Minh 

13

Ông Lê Văn Thuận 

(Hoàng Thành) 

Nhạc công

Thành phố Hồ Chí Minh 

14

Ông Nguyễn Minh Tâm 

Nhạc công

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

15

Ông Tô Văn Châu 

(Tô Châu) 

Diễn viên

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

16

Bà Nguyễn Ngọc Đợi 

Diễn viên

Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu

17

Ông Huỳnh Phú Quý 

Diễn viên

Thành phố Hồ Chí Minh 

18

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu 

19

Bà Trần Thị Thu Vân 

 

Diễn viên

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh 

20

Bà Phạm Tạ Thanh Tâm

(Tâm Tâm) 

Diễn viên

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh 

21

Ông Trần Hoàng Khanh 

 

Diễn viên

Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ 

22

Ông Trần Long Mỹ 

(Dương Thanh)

Diễn viên

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

23

Ông Dương Văn Tuấn 

(Giang Tuấn) 

Diễn viên

Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu 

 

5.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 15 hồ sơ 

1

Ông Lê Thanh Tùng

Đạo diễn, Diễn viên

Nhà hát Chèo Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2

Ông Nguyễn Đức Hải 

Diễn viên
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng 

3

Bà Ngô Thị Thu Hiền 

Diễn viên

Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

4

Bà Trần Thị Liên 

(Kim Liên) 

Diễn viên

Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

5

Ông Lê Hữu Phong 

(Quốc Phong) 

Diễn viên

Nhà hát Chèo Hà Nội 

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Sóng 

Diễn viên

Nhà hát Chèo Hải Dương 

7

Ông Lê Tuấn Cường

Đạo diễn

Nhà hát Chèo Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

8

Bà Đoàn Thị Bẩy

Diễn viên 

Nhà hát Chèo Hải Dương

9

Ông Nguyễn Văn Thuật

(Sỹ Thuật) 

Diễn viên 

Nhà hát Chèo Hải Dương 

10

Ông Phạm Quốc Nha 

Nhạc công 

Nhà hát Chèo Ninh Bình

11

Ông Trần Ngọc Thắng

(Việt Thắng, Viết Thắng)

Diễn viên 

Nhà hát Chèo Hà Nội 

12

Ông Đỗ Minh Chuyên 

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

13

Ông Lê Văn Tuấn 

(Lê Tuấn) 

Diễn viên

Nhà hát Chèo Hà Nội 

14

Bà Nguyễn Thị Kim Thành

Diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình

15

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 

Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc Nhà hát Chèo Thái Bình 

 

5.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 05 hồ sơ 

1

Ông Nguyễn Đình Trung

Nhạc công 

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Ông Nguyễn Thành Nam

(Hoài Nam) 

Diễn viên 

Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

3

Ông Hoàng Trọng Cương

Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc, Nhạc công

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

4

Ông Nguyễn An Ninh 

 

Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ 

5

Ông Lưu Thành Vinh 

Diễn viên

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Xứ Nghệ 

 

5.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 17 hồ sơ 

1

Bà Nguyễn Thị Hải 

(Phương Hải) 

Diễn viên

Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá

2

Ông Đới Anh Quân 

Diễn viên

Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng

3

Ông Nông Dũng Nam 

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4

Bà Trần Thu Thuỷ 

Diễn viên

Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng

5

Ông Đỗ Anh Tuấn 

Diễn viên

Đoàn Kịch nói Nam Định

6

Ông Hồ Uy Linh 

Diễn viên

Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng

7

Bà Bùi Thị Phương Nga 

Diễn viên

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Bà Đặng Thanh Nga 

Diễn viên

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh 

9

Ông Hoàng Văn Châu

(Hoàng Giang Châu)

Diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật 

Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá 

10

Ông Lại Phú Đôn 

Diễn viên

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11

Ông Phạm Tiến Dũng 

Diễn viên

Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Ông Đoàn Phú Thăng 

Diễn viên

Nhà hát Kịch Hà Nội 

13

Ông Cao Đức Xuân Hồng

Đạo diễn, Diễn viên

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

14

Ông Nguyễn Trung Cường

Diễn viên

Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương 

15

Ông Nguyễn Văn Cường

Diễn viên

Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương 

16

Ông Phạm Huy Tý 

Diễn viên

Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh Nam Định

17

Bà Trần Thị Ngát 

(Hồng Ngát) 

Diễn viên

Đoàn Kịch nói Nam Định

 

5.5. Loại hình nghệ thuật Múa Rối: 03 hồ sơ

1

Bà Nguyễn Thị Lan

(Tuyết Lan) 

Diễn viên 

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng 

2

Ông Nguyễn Thanh Hùng 

Nhạc công

Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội 

3

Bà Phạm Thị Tố Loan 

 

Nhạc công

Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

 

5.6. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 09 hồ sơ 

1

Bà Nguyễn Thị Quyên 

(Đỗ Quyên) 

Diễn viên 

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2

Bà Huỳnh Ngọc 

(Lương Ngọc Yến) 

Diễn viên

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh 

3

Ông Hồ Đức Dũng

Diễn viên

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng 

4

Bà Hà Huế Hương 

(Quế Hương) 

Diễn viên

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh 

5

Bà Vương Muối 

(Quế Hoa)

Diễn viên

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh

6

Ông Võ Xuân Hùng 

 

Diễn viên

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hoà

7

Ông Nguyễn Đình Trương

(Đình Chương)

Diễn viên 

Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

8

Ông Huỳnh Hữu Phước

(Linh Phước) 

Diễn viên 

Nhà hát Nghệ thuật hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh

9

Ông Tô Văn Kỳ 

(Tô Kỳ) 

Diễn viên

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh, Đà Nẵng

 

5.7. Loại hình nghệ thuật Xiếc: 06 hồ sơ 

1

Ông Trịnh Phương Linh

Diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Bà Nguyễn Thị Tuyết

(Ánh Tuyết) 

Diễn viên 

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 

3

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh 

Diễn viên

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 

4

Ông Phạm Xuân Quang

Diễn viên

Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Ông Trần Công Thành
(Trần Định) 

Diễn viên 

Đoàn Nghệ thuật Xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu

6

Ông Nguyễn Hoàng Vinh

Đạo diễn 

Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

 

5.8. Họa sĩ thiết kế sân khấu: 01 hồ sơ 

1

Ông Nguyễn Tất Hiền

Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Phụ lục III
CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỂ NGHỆ TRUY TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ S
Ĩ NHÂN DÂN”
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

NSƯT. Nguyễn Đăng Toàn 

Diễn viên

Đoàn Cải lương Hải Phòng

2

NSƯT, Bùi Văn Cường 

(Bùi Cường) 

Đạo diễn

Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3

NSƯT. Đoàn Anh Tuấn 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

NSƯT. Trần Ngọc Châu 

(Giang Châu)

Diễn viên,

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Phụ lục IV
CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU 
“NGHỆ SĨ ƯU TÚ”
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Trần Công Pho 

 

Diễn viên hát,

Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Ông Vũ Văn Học 

Diễn viên hát,

Đoàn Ca Múa Quân khu Việt Bắc (nay là Đoàn Văn công Quân khu I)

3

Ông Nguyễn Quý Bôn 

(Thanh Quý) 

Diễn viên

Nhà hát Chèo Hà Nội

4

Ông Huỳnh Hữu Hoà 

Diễn viên

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi