Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 257 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
241

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2016
242

Thông báo 46/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
243

Công văn 2076/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về việc tặng Kỷ niệm chương của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Ban hành: 02/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2015
244

Công văn 9533/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
245

Công văn 6227/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 2013

Ban hành: 06/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2013
246

Công văn 749/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2013
247

Công văn 5099/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua năm 2012

Ban hành: 07/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2012
248

Công văn 4309/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết 2012

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
249

Công văn 8624/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức bình chọn Danh hiệu hãng luật và Luật sư tiêu biểu

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2011
250

Công văn 6716/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên

Ban hành: 07/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2011
251

Thông báo 367/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trong cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện của Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Ban hành: 05/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2011
252

Công văn 6623/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ban hành: 04/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2011
253

Thông báo 216/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 16/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
254

Công văn 3643/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Ban hành: 06/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2011
255

Công văn 3361/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hạ loại thi đua đối với thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức khi có văn bản sai sót

Ban hành: 12/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
256

Công văn 4211/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng sơ kết, tổng kết chuyên đề

Ban hành: 28/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2011
257

Công văn 2990/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghị thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài

Ban hành: 11/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2011
Vui lòng đợi