tặng quà tết

Lọc bài viết theo:

3 hotline gọi ngay để phản ánh tặng quà Tết trái quy định 09/01/2018

Theo Chỉ thị 16/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương, nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.