Quyết định 325/QĐ-TTg 2024 phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển Cà Mau

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 325/QĐ-TTg

Quyết định 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định vay Chính phủ Đức ký ngày 22/10/2012 cho Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:325/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:22/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 325/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định vay Chính phủ Đức
ký ngày 22 tháng 10 năm 2012 cho Dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và
phục hồi đai r
ng ngập mặn tnh Kiên Giang và Cà Mau”

___________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cLuật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Theo đ nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản số 1484/BTC-QLN ngày 05 tháng 02 năm 2024 và số 3710/BTC-QLN ngày 09 tháng 4 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân đối với Dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau”  tại Hiệp định vay Chính phủ Đức ký ngày 22 tháng 10 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2026 như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. 

Điều 2. Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn với Nhà tài trợ theo quy định; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, kiến nghị và đề xuất, bảo đảm việc gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định vay Chính phủ Đức cho Dự án phù hợp với các quy định pháp luật liên quan; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện Hiệp định vay.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước về điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư theo quy định pháp luật để có cơ sở giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài cho Dự án.

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng đ thanh toán toàn bộ phí cam kết phát sinh từ việc gia hạn thời hạn giải ngân (0,25%/năm tính trên số vốn chưa giải ngân) theo thông báo của KfW trong thời gian được gia hạn.

- Chịu trách nhiệm t chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật, hoàn thành thực hiện Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo kế hoạch đã cam kết tại công văn số 1747/BNN-HTQT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kết thúc giải ngân Dự án trước ngày 31 tháng 01 năm 2026. Trường hợp không thể hoàn thành Dự án trong thời hạn nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền cân đi và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trong nước để hoàn thành đu tư Dự án theo quy định, không tiếp tục gia hạn thời hạn giải ngân của Hiệp định vay nước ngoài sau ngày 31 tháng 01 năm 2026.

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc thực hiện Dự án theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai, chất lượng dự án, hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; bảo đảm bố trí vốn đối ứng theo đúng quy định pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, trường hợp xét thấy không thể đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định dừng thực hiện Dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang;

- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh, các Vụ: TH, KTTH, PL, NN;

- Lưu: VT, QHQT(2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi