Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2502/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:15/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 2502/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan
trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3244/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1720/TTr-TCTS-NTTS ngày 26/9/2012 của Tổng cục Thủy sản về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản”

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020 (Danh sách các thành viên Hội đồng xét duyệt và danh sách các nhiệm vụ môi trường tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ môi trường theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính; thành viên Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan chủ trì dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2502/QĐ-BNN-KHCN, ngày 15 tháng 10 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Tên dự án: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2010 đến năm 2020.

Danh sách Hội đồng:

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Phạm Văn Mạch

Nguyên PVT Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch

2

TS. Vũ Văn Dũng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

ThS. Trần Lưu Khanh

Viện Nghiên cứu Hải sản

Ủy viên Phản biện

4

PGS.TS. Lê Đức

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Ủy viên Phản biện

5

TS. Nguyễn Xuân Tấn

Công ty nuôi trồng thủy sản Trung ương

Ủy viên

6

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường

Ủy viên

7

ThS. Trần Lâm Hạo

Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

8

ThS. Bùi Thị Việt Hằng

Cục Thú y

Ủy viên

9

ThS. Nguyễn Tiến Long

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên thư ký

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi