Quyết định 1545-QĐ/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Cục Môi trường đặt tại các địa phương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 1545-QĐ/MT
g NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 1995 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC
VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA CỤC MÔI TRƯỜNG ĐẶT
TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ xác định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 1167-QĐ/MTg ngày 3-7-1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt thiết kế, dự toán Dự án tăng cường trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường cho 53 tỉnh, thành phố;

- Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Cục Môi trường đặt tại các địa phương".

 

Điều 2. Giao cho các ông Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng nội quy cụ thể về việc bảo quản và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tại địa phương.

 

Điều 3. Các ông Cụ trưởng Cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các ông Giám đốc và các ông Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA CỤC MÔI TRƯỜNG ĐẶT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1545-QĐ/MTg ngày 07-9-1995
của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Quy chế này được áp dụng cho các thiết bị được Nhà nước đầu tư cho Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đặt tại các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về môi trường và hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường của địa phương.

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thiết bị trong Quy định này thuộc tài sản của Nhà nước đầu tư cho Cục Môi trường và đặt tại các địa phương.

2. Thiết bị được sử dụng để thực hiện quan trắc và phân tích các thành phần môi trường, cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng môi trường địa phương theo yêu cầu của Cục Môi trường cũng như yêu cầu về quản lý môi trường địa phương.

 

II. PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ

 

1. Thiết bị quan trắc và phân tích môi trường được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch (thường xuyên và đột xuất) do Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương yêu cầu theo các phương thức sau đây:

- Kế hoạch quan trắc và phân tích môi trường đối với nhiệm vụ thường xuyên (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) do Cục Môi trường giao.

- Hợp đồng đối với các nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường đột xuất do yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đề xuất và được Cục Môi trường giao.

- Các nhiệm vụ quản lý môi trường của địa phương theo sự chỉ đạo của các Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và có sự nhất trí của Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Hàng năm, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần lập dự trù kinh phí thường xuyên để đảm bảo cho các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường hoạt động được đều đặn. Tuỳ khả năng của Ngân sách nghiên cứu khoa học, Cục Môi trường sẽ lập kế hoạch hỗ trợ, bổ sung hàng năm.

3. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương được phép sử dụng các thiết bị nêu trong Quy định này, đồng thời có nghĩa vụ huy động thêm các thiết bị của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương theo kế hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao và các nhiệm vụ do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phân công.

 

 

 

 

III. CƠ CHẾ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ THIẾT BỊ

 

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao quyền quản lý và sử dụng những thiết bị này cho các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Những thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Trung ương đặt tại địa phương chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Việc thay đổi mục tiêu sử dụng, nhượng đổi hoặc thanh lý phải được thực hiện theo các quy định về quản lý tài sản hiện hành của Nhà nước và do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định có sự thoả thuận của địa phương.

3. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra thực trạng thiết bị nêu trên và báo cáo cho Cục Môi trường theo quy định. Nếu hư hỏng hoặc thất lạc, Sở có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để lập Hội đồng giám định, đánh giá và quy trách nhiệm theo chế độ hiện hành.

4. Cục Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ hiện trạng, tình hình sử dụng các thiết bị trên để có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng và bổ sung nhằm bảo đảm cho các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường hoạt động có hiệu quả; phối hợp với các Sở thực hiện việc kiểm kê tài sản theo kế hoạch chung của Nhà nước.

5. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm xây dựng nội quy sử dụng và phân công cán bộ có đủ trình độ vận hành, bảo dưỡng thiết bị đồng thời có kế hoạch nâng cao tay nghề cho đội ngũ này để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị trên.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký quyết định ban hành.

Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của bản Quy chế này.

thuộc tính Quyết định 1545-QĐ/MTg

Quyết định 1545-QĐ/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Cục Môi trường đặt tại các địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1545-QĐ/MTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quý An
Ngày ban hành:07/09/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1545-QĐ/MTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 1350-KCM/TT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ đối với hàng hóa là hóa chất độc mạnh, chất phóng xạ, phế liệu, phế thải kim loại và phế liệu, phế thải có hóa chất độc hại và một số loại vật tư kỹ thuật cao cấp kinh doanh có điều kiện ở thị trường trong nước

Thông tư 1350-KCM/TT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ đối với hàng hóa là hóa chất độc mạnh, chất phóng xạ, phế liệu, phế thải kim loại và phế liệu, phế thải có hóa chất độc hại và một số loại vật tư kỹ thuật cao cấp kinh doanh có điều kiện ở thị trường trong nước

Khoa học-Công nghệ , Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi