Thông tư 31/2015/TT-BTC về kinh phí ngân sách hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 31/2015/TT-BTC

Thông tư 31/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:31/2015/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:12/03/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------


Số: 31/2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là người lao động) làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bộ Ngoại giao và đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc bố trí dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do ngân sách trung ương bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân sách hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao.
2. Kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Nội dung chi và mức chi
Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được chi theo các nội dung và mức chi như sau:
1. Đối với các khoản chi trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động:
a) Chi tiền lương, phụ cấp cho những người trực tiếp chuyên trách thực hiện công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Các khoản đóng góp theo lương thực hiện theo quy định hiện hành;
b) Tiền công thuê mướn lao động: Thực hiện theo hợp đồng lao động ký kết với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn;
c) Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động; chi công tác phí đi công tác trong nước: Thực hiện các khoản chi và mức chi theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Chi tổ chức các hội nghị để bồi dưỡng kiến thức về Đảng, kiến thức phục vụ đối ngoại, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người lao động: Được áp dụng các khoản chi và mức chi theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Thực hiện các khoản chi và mức chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;
e) Chi khen thưởng cho công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Thực hiện theo chế độ chi khen thưởng hiện hành;
g) Chi hỗ trợ may sắm trang phục cho bộ phận cán bộ thường xuyên phải tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài: Mức chi 2.000.000 đồng/người/năm;
h) Chi tiếp khách các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và tiếp khách trong nước đến làm việc liên quan đến công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động; trường hợp đoàn đi công tác địa phương nếu xét thấy cần thiết phải chi tiếp khách liên quan đến công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động thì phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện: Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;
i) Chi tặng phẩm đối ngoại đối với văn phòng, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong một số dịp đặc biệt (nhân ngày quốc khánh của nước bạn hoặc ngày thiết lập quan hệ hai bên), tặng phẩm đối với các trưởng đại diện văn phòng, tổ chức khi kết thúc nhiệm kỳ về nước: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
k) Chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi mua vật tư văn phòng; chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi thuê mướn và các khoản chi khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam (nếu có): Căn cứ hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ, theo chế độ quy định hiện hành và trong phạm vi nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm;
l) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trang thiết bị, tài sản phục vụ trực tiếp nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Theo dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền phân bổ. Trường hợp mua sắm thuộc diện phải tổ chức đấu thầu thì thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị;
m) Ngoài các mức chi theo quy định nêu trên, đối với các đơn vị sự nghiệp được giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển, quản lý người lao động, căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được vận dụng chi với mức cao hơn từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị. Doanh nghiệp được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động, căn cứ đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị được vận dụng chi với mức cao hơn, mức chi chênh lệch cao hơn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh chung của đơn vị theo quy định của pháp luật.
2. Trong trường hợp một số khoản chi phục vụ nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý lao động nhưng không tách được chứng từ chi riêng như: hoá đơn chi tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, vệ sinh môi trường..., được chi theo nguyên tắc phân bổ chi phí phù hợp với tính chất sử dụng các khoản chi của từng bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị.
Điều 5. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí
Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm cho phù hợp với đặc thù của các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:
1. Hằng năm (vào thời điểm quy định lập dự toán) các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này lập dự toán kinh phí gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.
2. Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán Bộ Ngoại giao dự kiến phương án phân bổ kinh phí (trong đó cần thuyết minh chi tiết cơ sở phân bổ dự toán đối với từng đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ) gửi về Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định.
Riêng đối với các đơn vị được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nhưng không thuộc tổ chức, bộ máy của Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao thực hiện ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị, kèm theo dự toán kinh phí được phân bổ (chia theo từng quý). Căn cứ dự toán kinh phí được phân bổ, Bộ Ngoại giao làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước để thanh toán kinh phí cho các đơn vị. Căn cứ đề nghị của Bộ Ngoại giao, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thanh toán kinh phí kịp thời cho các đơn vị.
3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo quy định.
4. Kinh phí đã bố trí cho nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cuối năm không phân bổ hết Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước, không sử dụng sang mục đích khác.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2015 và được áp dụng từ năm ngân sách 2015 thay thế Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 171/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC.
Đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và được giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ, thì việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) thực hiện theo cơ chế hỗ trợ kinh phí chi hoạt động thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Bộ Ngoại giao và các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Công báo, Cuc Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


Trương Chí Trung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 31/2015/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC ĐƯỢC BỘ NGOẠI GIAO GIAO HOẶC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là người lao động) làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bộ Ngoại giao và đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc bố trí dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do ngân sách trung ương bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân sách hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao.
2. Kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Nội dung chi và mức chi
Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được chi theo các nội dung và mức chi như sau:
1. Đối với các khoản chi trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động:
a) Chi tiền lương, phụ cấp cho những người trực tiếp chuyên trách thực hiện công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Các khoản đóng góp theo lương thực hiện theo quy định hiện hành;
b) Tiền công thuê mướn lao động: Thực hiện theo hợp đồng lao động ký kết với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn;
c) Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động; chi công tác phí đi công tác trong nước: Thực hiện các khoản chi và mức chi theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Chi tổ chức các hội nghị để bồi dưỡng kiến thức về Đảng, kiến thức phục vụ đối ngoại, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người lao động: Được áp dụng các khoản chi và mức chi theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Thực hiện các khoản chi và mức chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;
e) Chi khen thưởng cho công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Thực hiện theo chế độ chi khen thưởng hiện hành;
g) Chi hỗ trợ may sắm trang phục cho bộ phận cán bộ thường xuyên phải tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài: Mức chi 2.000.000 đồng/người/năm;
h) Chi tiếp khách các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và tiếp khách trong nước đến làm việc liên quan đến công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động; trường hợp đoàn đi công tác địa phương nếu xét thấy cần thiết phải chi tiếp khách liên quan đến công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động thì phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện: Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;
i) Chi tặng phẩm đối ngoại đối với văn phòng, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong một số dịp đặc biệt (nhân ngày quốc khánh của nước bạn hoặc ngày thiết lập quan hệ hai bên), tặng phẩm đối với các trưởng đại diện văn phòng, tổ chức khi kết thúc nhiệm kỳ về nước: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
k) Chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi mua vật tư văn phòng; chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi thuê mướn và các khoản chi khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam (nếu có): Căn cứ hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ, theo chế độ quy định hiện hành và trong phạm vi nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm;
l) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trang thiết bị, tài sản phục vụ trực tiếp nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động: Theo dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền phân bổ. Trường hợp mua sắm thuộc diện phải tổ chức đấu thầu thì thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị;
m) Ngoài các mức chi theo quy định nêu trên, đối với các đơn vị sự nghiệp được giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển, quản lý người lao động, căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được vận dụng chi với mức cao hơn từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị. Doanh nghiệp được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động, căn cứ đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị được vận dụng chi với mức cao hơn, mức chi chênh lệch cao hơn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh chung của đơn vị theo quy định của pháp luật.
2. Trong trường hợp một số khoản chi phục vụ nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý lao động nhưng không tách được chứng từ chi riêng như: hoá đơn chi tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, vệ sinh môi trường..., được chi theo nguyên tắc phân bổ chi phí phù hợp với tính chất sử dụng các khoản chi của từng bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị.
Điều 5. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí
Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm cho phù hợp với đặc thù của các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:
1. Hằng năm (vào thời điểm quy định lập dự toán) các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này lập dự toán kinh phí gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.
2. Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán Bộ Ngoại giao dự kiến phương án phân bổ kinh phí (trong đó cần thuyết minh chi tiết cơ sở phân bổ dự toán đối với từng đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ) gửi về Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định.
Riêng đối với các đơn vị được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nhưng không thuộc tổ chức, bộ máy của Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao thực hiện ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị, kèm theo dự toán kinh phí được phân bổ (chia theo từng quý). Căn cứ dự toán kinh phí được phân bổ, Bộ Ngoại giao làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước để thanh toán kinh phí cho các đơn vị. Căn cứ đề nghị của Bộ Ngoại giao, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thanh toán kinh phí kịp thời cho các đơn vị.
3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo quy định.
4. Kinh phí đã bố trí cho nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cuối năm không phân bổ hết Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước, không sử dụng sang mục đích khác.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2015 và được áp dụng từ năm ngân sách 2015 thay thế Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 171/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC.
Đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và được giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ, thì việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) thực hiện theo cơ chế hỗ trợ kinh phí chi hoạt động thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Bộ Ngoại giao và các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Công báo, Cuc Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

Trương Chí Trung

 
 
 
 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi