Quyết định 910/QĐ-NHNN 2023 TTHC nội bộ của Ngân hàng Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 910/QĐ-NHNN

Quyết định 910/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:910/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Minh Tú
Ngày ban hành:15/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

77 thủ tục hành chính nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước

Ngày 15/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 910/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý:

1. Danh mục 01 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước: Bổ nhiệm kế toán trưởng Ngân hàng Chính sách xã hội

2. Danh mục 77 thủ tục hành chính nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

- Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước;

- Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước;

- Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý;

- Thủ tục thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước;

- Thủ tục điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 910/QĐ-NHNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 910/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

__________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- NHCSXH;
- Lưu: VP, VP4.NTHà.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1.

Bổ nhiệm kế toán trưởng Ngân hàng Chính sách xã hội

Tổ chức cán bộ

Ngân hàng Nhà nước

B. Danh mục TTHC nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước

STT

Tên TTHC nội bộ

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

1.

Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc NHNN

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

2.

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc NHNN

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

3.

Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp do NHNN quản lý

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

4.

Thủ tục thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức thuộc NHNN

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

5.

Thủ tục điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc NHNN

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

6.

Thủ tục quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý tại các đơn vị thuộc NHNN

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

7.

Thủ tục đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị thuộc NHNN quản lý

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

8.

Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức tại NHNN tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

9.

Thủ tục đền bù chi phí đào tạo của công chức, viên chức thuộc NHNN khi xin thôi việc

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

10.

Thủ tục xét chuyển ngạch vào các ngạch Thanh tra viên của NHNN

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

11.

Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

12.

Thẩm định kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn 5 năm của NHNN và điều chỉnh (nếu có)

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

13.

Thủ tục thẩm định kế hoạch đầu tư xây dựng công trình hằng năm của NHNN và điều chỉnh (nếu có).

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

14.

Thủ tục thẩm định Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án do NHNN quản lý

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

15.

Thủ tục thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán xây dựng công trình đối với các dự án do NHNN quản lý

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

16.

Thủ tục thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng (áp dụng đối với các dự án do NHNN làm Chủ đầu tư)

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

17.

Thủ tục thẩm tra Quyết toán hạng mục độc lập hoàn thành, dự án hoàn thành đối với các dự án do NHNN quản lý

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

18.

Thủ tục thẩm định, trình Thống đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định và thông báo cho các đơn vị NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

19.

Thủ tục thẩm định, trình Thống đốc phương án phân bổ kinh phí khoán và thông báo cho các đơn vị NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

20.

Thủ tục thẩm định, trình Thống đốc điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản cố định và thông báo cho các đơn vị NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

21.

Thủ tục thẩm định, trình Thống đốc điều chỉnh giao khoán chi phí quản lý và thông báo cho các đơn vị NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

22.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt dự toán mua sắm của các đơn vị NHNN thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

23.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các đơn vị NHNN thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

24.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt quyết toán mua sắm của các đơn vị NHNN thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

25.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt đề nghị thuê tài sản thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

26.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt đề nghị điều chuyển tài sản đối với những tài sản thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

27.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt đề nghị thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

28.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt đề nghị bán tài sản thuộc thẩm quyền của Phó Thống đốc phụ trách Tài chính - Kế toán hoặc Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

29.

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt đề nghị xử lý tài sản của NHNN trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

30.

Thủ tục thẩm định, trình Thống đốc phê duyệt danh mục/danh mục bổ sung đối với các dự toán gói thầu mua sắm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

31.

Thủ tục thẩm định, trình Thống đốc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán các dự toán/gói thầu mua sắm tài sản cố định của các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

32.

Thủ tục thẩm định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán các dự toán/gói thầu mua sắm tài sản cố định của các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

33.

Thủ tục quyết toán Ngân sách nhà nước đối với Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Tài chính - Kế toán

Vụ Tài chính - Kế toán

34.

Thủ tục thanh toán công tác phí tại Cục Quản trị có giá trị dưới 1.000 triệu đồng

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

35.

Thủ tục thanh toán chi phí đào tạo, bồi dưỡng tại Cục Quản trị có giá trị dưới 1.000 triệu đồng

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

36.

Thủ tục thanh toán chi phí văn bản quy phạm pháp luật tại Cục Quản trị có giá trị dưới 1.000 triệu đồng

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

37.

Thủ tục thanh toán hội nghị, hội thảo tại Cục Quản trị có giá trị dưới 1.000 triệu đồng

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

38.

Thủ tục mua sắm thường xuyên tài sản cho các đơn vị tại trụ sở NHNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Cục Quản trị được giao quản lý

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

39.

Thủ tục thuê tài sản do Cục Quản trị được giao quản lý

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

40.

Thủ tục nâng cấp tài sản cố định cho các đơn vị tại trụ sở NHNN trên địa bàn thành phố Hà Nội do Cục Quản trị được giao quản lý

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

41.

Thủ tục bán tài sản do Cục Quản trị được giao quản lý

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

42.

Thủ tục thu hồi tài sản do Cục Quản trị được giao quản lý

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

43.

Thủ tục bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cho các đơn vị tại trụ sở NHNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Cục Quản trị được giao quản lý

Tài chính - Kế toán

Cục Quản trị

44.

Thủ tục quy trình thẩm định hội thảo của NHNN

Hành chính nội vụ

Văn phòng

45.

Thủ tục nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại trụ sở chính NHNN

Hành chính nội vụ

Văn phòng

46.

Thủ tục khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Trung ương

Hành chính nội vụ

Văn phòng

47.

Quy trình sử dụng xe ô tô tại Cục Quản trị NHNN

Hành chính nội vụ

Cục Quản trị

48.

Thủ tục cấp mới hộp thư điện tử của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

49.

Thủ tục cấp mới nhóm địa chỉ thư điện tử của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

50.

Thủ tục thay đổi thông tin người quản trị nhóm địa chỉ thư điện tử của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

51.

Thủ tục tạm dừng hoạt động hộp thư điện tử của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

52.

Thủ tục khôi phục hoạt động hộp thư điện tử của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

53.

Thủ tục thu hồi hộp thư điện tử, nhóm địa chỉ thư điện tử của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

54.

Thủ tục cấp mới tài khoản định danh của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

55.

Thủ tục thay đổi thông tin định danh của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

56.

Thủ tục thiết lập lại mã khóa bí mật tài khoản định danh của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

57.

Thủ tục tạm dừng tài khoản định danh của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

58.

Thủ tục khôi phục tài khoản định danh của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

59.

Thủ tục thu hồi tài khoản định danh của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

60.

Thủ tục đăng ký phần mềm được phép cài đặt trên máy trạm của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

61.

Thủ tục đề nghị mở chính sách kết nối mạng của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

62.

Thủ tục đề nghị thu hồi chính sách kết nối mạng của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

63.

Thủ tục đề nghị thay đổi chính sách kết nối mạng của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

64.

Thủ tục yêu cầu cấp tài khoản quản trị, vận hành hệ thống thông tin và tài khoản truy cập hệ thống thông tin cấp độ 4,5 của NHNN tại Cục CNTT

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

65.

Thủ tục yêu cầu thu hồi tài khoản quản trị, vận hành hệ thống thông tin và tài khoản truy cập hệ thống thông tin cấp độ 4,5 của NHNN tại Cục CNTT

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

66.

Thủ tục yêu cầu thay đổi thiết bị OTP Token truy cập hệ thống thông tin cấp độ 4, 5 của NHNN

Công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin

67.

Thủ tục cấp mới, thay đổi tài khoản sử dụng hệ thống Teammate

Công nghệ thông tin

Vụ Kiểm toán nội bộ

68.

Thủ tục xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

69.

Thủ tục xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn, giao trực tiếp của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

70.

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

71.

Thủ tục công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

72.

Thủ tục xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

73.

Thủ tục xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tuyển chọn, giao trực tiếp của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

74.

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

75.

Thủ tục công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của NHNN

Nghiên cứu khoa học

Viện Chiến lược ngân hàng

76.

Thủ tục đề xuất điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Hoạt động khác

Vụ Dự báo, thống kê

77.

Thủ tục nhập, duyệt, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của NHNN

Hoạt động khác

Vụ Truyền thông

 

 

TTHC ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 


 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi