Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

Số: 622/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 579/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 1139/NHCS-TD ngày 12 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“2. Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ người vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009”.
2. Bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:
“5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từ nguồn của gói kích cầu 17.000 tỷ đồng chuyển cho Bộ Tài chính để hàng quý cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát TCQG;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 622/QĐ-TTg

Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:622/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:17/05/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi hỗ trợ lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Ngày 17/05/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, bổ sung quy định thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ người vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, sửa đổi thời gian giải ngân của các khoản vay được hỗ trợ lãi suất đến 31/12/2011 xuống chỉ đến 31/12/2009. Cũng tại văn bản này, Thủ tướng quyết định cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từ nguồn của gói kích cầu 17.000 tỷ đồng chuyển cho Bộ Tài chính để hàng quý cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo quy định mới tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 622/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 622/QD-TTg
Hanoi, July 05, 2000
 
DECISION
RATIFYING THE INVESTMENT IN THE PROJECT FOR BUILDING THE EAST-WEST AVENUE IN HO CHI MINH CITY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Considering the proposal of the People’s Committee of Ho Chi Minh City in Report No. 382/UB-DA of January 31, 2000 and the opinion of the State Council for Evaluation of Investment Projects in Official Dispatch No.41/TDNN of April 28, 2000,
DECIDES:
Article 1.- To invest in the project for building the East-West Avenue in Ho Chi Minh City with the following main contents:
1. Location of construction:
The projected avenue shall go through the territory of Binh Chanh rural district, District 6, District 8, District 5, District 1 and District 2 of Ho Chi Minh City. The staring point of the avenue shall join National Highway 1A (at Binh Chanh rural district) and the ending point shall join the Hanoi motorway (District 2).
2. Scope of project:
Total length of the projected avenue shall be 21.8km, comprising the following sections:
- Section from National Highway 1A shall cross village road No.5, An Duong Vuong road, cross Lo Gom canal and link with the beginning of Tran Van Kieu road, about 4.9km long;
- Section from the beginning of Tran Van Kieu road (along Tau Hu canal) to Ham Tu road, links with Ben Chuong Duong road (along Ben Nghe canal) up to Calmette bridge, about 8.2km long;
- The Thu Thiem tunnel starting from beneath Calmette bridge, shall cross Saigon river into Thu Thiem, links with the beginning of road T13 in the urban plan of Thu Thiem. The tunnel, about 1,970 meters long, shall include an underground tunnel of about 380m, a dug tunnel of about 770m and two access roads to both ends of the tunnel, about 820m;
- Section from the tunnel opening in Thu Thiem stretching along Road T13 in the plan up to inter-provincial road 25 at Giong Ong To and following inter-provincial road 25 to Cat Lai T-junction at the Hanoi motorway (District 2), about 8.7km long.
3. Design standard and size of main construction:
a/ Design standard:
- Design process and standard: application of Vietnamese process and norms with reference to the standard of AASHTO (the United States), Japan and other advanced countries. Where Vietnamese standards are not available, foreign design standards shall be used.
- Design frequency P = 1%.
- Design speed in the tunnel and along the canal is 60km/h, design speed on the avenue on the Thu Thiem side is 80 km/h.
- Design load: for convoy of standard H30-XB80 TCVN (equivalent to 125% (HS20-44) of standard AASHTO of the United States).
- Clearances of the constructions on the surface of the road shall be 4.5m high. Clearance and navigability of the bridges shall conform to the standards of constructions on urban rivers and canals.
- Structure of bridges: pre-stressed reinforced concrete beams, reinforced concrete pier foundations.
- Traffic lane 3.5m large with separating strip between the two directions, at least 4m for the road and 0.8m for the tunnel. On land, there must be pathways for non-motorized vehicles and pedestrians at least 4m large separated from the motor traffic lane by a separating strip at least 2,5m large including the edges
- Design standard for tunnel with maximum lengthwise inclination of 4% so as to ensure passage of motorbikes.
- Road surface must be at least 60cm higher than the annual highest tide level.
- Structure of road surface is asphalt concrete on cement reinforced macadam layers, macadam or other local materials.
b/ Size of construction:
- Tunnel: useful cross-section of tunnel enough for 6 vehicle lanes (2 x 3 x 3.5m) with separating strip of 0.8m and two escapes of 2m x 2m on either side, together with communications facilities, ventilation, lighting, drainage... to ensure safety for mechanized means including motorcycles moving at design speed. Structure of tunnel wall shall be in reinforced concrete, built by the method of underground tunnel in the middle of the river and dug-in tunnel or open tunnel at both ends connecting to the bank, depending on the height of the tunnel roof.
- The road section along the canal (from Lo Gom canal to the opening of Thu Thiem tunnel in front of Calmette bridge): 6 motorized vehicle lanes (3 lanes each way), taking into account the entry control solutions in order to ensure traffic safety and carriage ability, including the building of separate passages for non-motorized vehicles and pedestrians on either side. Minimum road span [2 x (2 + 4 + 2.5 + 3 x 3.5) + 4] = 42m.
- Road from National Highway 1A to Lo Gom canal: 6 lanes for motorized vehicles with land spared for expansion of the road in the future (entry gates to the city). Road span shall be 60m.
- Road joining Thu Thiem tunnel to Hanoi motorway: 6 lanes for motorized vehicles with land spared for development of parallel road in the future. Road span shall be 100m.
- New bridges to be built: Nuoc Len, Rach Cay, Lo Gom, Quoi Duoc, Ba Do, Rach Ngon En, Ca Tre Lon and Ca Tre Nho bridges.
The bridge span must be large enough for 6 lanes of motorized vehicles with a separating strip in the middle 0.8m wide and a separate passage for non motorized vehicles and pedestrians [2 x (0.3 + 4 + 0.8 + 3 x 3.5) + 0.8] = 32m. Care should be taken to assure architectural factors during designing and building in order to ensure urban aesthetic.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 622/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi