Quyết định 410/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 410/QĐ-TTg

Quyết định 410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:410/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:04/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp có Trang tin chuyên ngành về đấu giá tài sản

Nội dung này được thể hiện tại Quyết định số 410/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/04/2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
Theo đó, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp trong quý IV năm 2017 phải hoàn thành việc xây dựng trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản (đối với tài sản Nhà nước có thư mục để chuyển sang trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước). Trang này phải được vận hành thường xuyên.
Trong quý II năm 2017, xây dựng Thông tư quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Trong quý II năm 2018, xây dựng Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
Đồng thời, hàng năm phải bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 410/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 410/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PL (3).XH
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
 
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 17 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 (sau đây gọi là Luật).
Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với các nội dung sau:
1. Mục đích
a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật;
b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.
2. Yêu cầu
a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;
b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.
a) Tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Luật
- Ở trung ương: Tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật, việc thi hành Luật cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017,
- Ở địa phương: Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức tại địa phương.
+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.
b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật đấu giá tài sản phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu
- Ở trung ương:
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.
- Ở địa phương:
+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, phố trực thuộc trung ương.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.
a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản
- Ở trung ương:
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp).
+ Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.
- Ở địa phương:
+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.
b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật
- Ở trung ương:
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ).
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
+ Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.
- Ở địa phương:
+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.
a) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
- Thời gian trình Chính phủ: Quý II năm 2017.
b) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
- Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
- Thời gian trình Chính phủ: Quý II năm 2017.
c) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật
- Cơ quan chủ trì: Các bộ; cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian trình Chính phủ: Quý II năm 2017.
d) Xây dựng thông tư quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.
đ) Xây dựng thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.
e) Xây dựng thông tư quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn đối với trường hợp người tập sự hành nghề đấu giá tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; khung thù lao dịch vụ đấu giá
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.
g) Xây dựng thông tư hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật liên quan.
a) Xây dựng trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản (đối với tài sản Nhà nước có thư mục để chuyển sang trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước)
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017.
b) Vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
a) Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.
b) Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Ở trung ương: Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho các bộ, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá (bao gồm các bộ, ngành, địa phương đối với tài sản nhà nước; Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với quyền khai thác sử dụng rừng; Bộ Giao thông vận tải đối với hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ; Bộ Thông tin và Truyền thông đối với quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; Bộ Công thương đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tài sản giao dịch bảo đảm, nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác).
+ Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.
+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Ở địa phương: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá (bao gồm các sở, ban, ngành ở địa phương).
+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
+ Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản tại bộ, địa phương mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương.
3. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.
4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.
Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các bộ, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi