Quyết định 1576/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1576/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN

TRUYỀN TẢI, PHÂN KỲ 3 VAY VỐN ADB VÀ KFW

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6225/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Công văn trên, cụ thể như sau:
- Tổng mức vốn của Dự án: 462 triệu USD (tương đương 10.013 tỷ đồng), trong đó:
+ Vốn ODA: 317,36 triệu USD (tương đương 6.878 tỷ đồng), tài trợ cho 02 cấu phần: mở rộng lưới truyền tải điện (bao gồm cả chi phí xây lắp và thiết bị của dự án, dự phòng); hỗ trợ thực hiện Dự án và các chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng, phí cam kết. Trong đó: Vay ADB: 238,69 triệu USD (tương đương 5.173 tỷ đồng); Vay KfW: 78,67 triệu USD (tương đương 1.705 tỷ đồng).
+ Vốn đối ứng 144,64 triệu USD (tương đương 3.135 tỷ đồng), được huy động từ các nguồn sau: vốn tự có của NPT: 114,53 triệu USD (tương đương 2.482 tỷ đồng); vốn vay ngân hàng thương mại trong nước: 30,11 triệu USD (tương đương 653 tỷ đồng).
- Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương.
- Chủ Dự án: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN.NPT).
- Mục tiêu của Dự án:
+ Mở rộng và phát triển hệ thống lưới truyền tải điện trên toàn lãnh thổ;
+ Giảm quá tải cho lưới điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện năng tại các khu vực có Dự án;
+ Truyền tải kịp thời công suất từ các nhà máy điện mới đến các trung tâm phụ tải đang tăng trưởng;
+ Duy trì độ an toàn, nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện của hệ thống truyền tải điện quốc gia.
- Nội dung và kết quả chính của Dự án:
+ Lắp đặt thêm 04 MBA 220kV mới vào các trạm hiện hữu. với tổng dung lượng 875 MVA. Trong đó, 3 máy biến áp có công suất 250 MVA và 01 máy biến áp công suất 125 MVA.
+ Lắp thêm 01 MBA 500kV mới vào trạm hiện hữu với dung lượng 900 MVA.
+ Xây dựng mới 02 trạm biến áp 500 kV với tổng công suất 1.800 MVA. Trong đó, mỗi máy biến áp có công suất 900 MVA.
+ Xây dựng mới 03 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 625 MVA. Trong đó, 2 máy biến áp công suất 250 MVA và 01 máy biến áp công suất 125 MVA.
+ Xây dựng mới 01 đường dây 500 kV có tổng chiều dài 120 km.
+ Xây dựng mới 04 đường dây 220 kV có tổng chiều dài 542 km.
- Nguồn và cơ chế tài chính đối với Dự án: Dự án áp dụng cơ chế vay lại 100% vốn vay nước ngoài.
- Thời gian thực hiện Dự án: 3 năm (2015 - 2018).
Điều 2. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, phê duyệt báo cáo khả thi và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương làm rõ và thống nhất các ý kiến còn khác biệt liên quan đến việc chuyển rủi ro tín dụng cho định chế cho vay lại. Trong trường hợp không thống nhất được, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đàm phán để Dự án có thể hoàn thành đàm phán với ADB và KfW trong năm tài khóa 2015.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;NHNN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN.NPT).
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1576/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1576/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/09/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Công nghiệp , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!