Quyết định 12/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 12/2012/QĐ-TTg

Quyết định 12/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2012/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/02/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục Hàng không được phép trả lương cao gấp 1,8 lần mức quy định
Ngày 15/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam.
Trong đó, về tiền lương bình quân, Cục được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định, mức thưởng an toàn hàng không bằng 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp).
Các khoản chi giám sát viên bay làm việc thường xuyên tại Cục, căn cứ vào yêu cầu công việc, Bộ Giao thông Vận tải quyết định mức thuê phù hợp; Bộ cũng có trách nhiệm giao dự toán cho Cục Hàng không Việt Nam trong các khoản chi đào đạo, chi đoàn ra.
Nguồn kinh phí đảm bảo chế độ chi đặc thù được phân bổ từ ngân sách Nhà nước cấp từ kinh phí quản lý hành chính; nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, nguồn phí nhượng quyền khai thác hàng không, sân bay của các Cảng vụ Hàng không được để lại theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các nguồn thu khác theo quy định...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2012 và áp dụng cho các năm ngân sách 2012 đến 2016.

Xem chi tiết Quyết định 12/2012/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 12/2012/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thí điểm thực hiện một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2012 đến hết năm 2016.
Điều 2. Cục Hàng không Việt Nam (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục) được thực hiện các chế độ tài chính đặc thù như sau:
1. Các khoản chi đặc thù tính vào kinh phí giao tự chủ:
a) Tiền lương bình quân: được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).
b) Thưởng an toàn hàng không: mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ cho các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn hàng không.
c) Trang phục công tác: Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ trang phục công tác cho Cục Hàng không Việt Nam; mức chi trang phục được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Chi đặc thù tính vào kinh phí không tự chủ:
a) Thuê giám sát viên bay làm việc thường xuyên tại Cục Hàng không Việt Nam: căn cứ yêu cầu công việc, Bộ Giao thông vận tải quyết định thuê giám sát viên bay với mức thuê phù hợp (có tham khảo mức thuê của nước ngoài).
b) Chi đào tạo, chi đoàn ra: căn cứ dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thông vận tải giao dự toán cho Cục Hàng không Việt Nam.
3. Nguồn kinh phí đảm bảo chế độ chi đặc thù:
a) Ngân sách nhà nước cấp từ kinh phí quản lý hành chính.
b) Nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không; nguồn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay của các Cảng vụ Hàng không được để lại chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
c) Thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Điều 3. Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng không Việt Nam được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vị trí do Nhà nước quy định.
Điều 4. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi đặc thù nêu trên.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 và áp dụng cho các năm ngân sách 2012 đến 2016. Quý III năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này, trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế cho giai đoạn tiếp theo.
Các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi