Nghị quyết 158/NQ-CP 2021 gia hạn thời gian giải ngân cho Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Thái Nguyên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

________

Số: 158/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp của cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên”.

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 218/TTr-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Bộ Tài chính: (i) thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư nêu trên thông qua hình thức trao đổi Công hàm với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội; (ii) tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giải ngân phần vốn ODA còn thiếu trong năm 2021 cho Dự án theo đúng cam kết; (iii) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa ước vay của Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 ngay sau khi Chính phủ phê duyệt gia hạn Nghị định thư.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: rà soát, đảm bảo bố trí đủ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2021 cho Dự án; hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn vay của Chính phủ Pháp trong thời gian đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: TC, KHĐT, NG, TP;

- UBND tỉnh Thái Nguyên;

- VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KTTH, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 158/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên"
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 158/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 21/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!