Nghị quyết 158/NQ-CP 2021 gia hạn thời gian giải ngân cho Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Thái Nguyên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

________

Số: 158/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp của cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên”.

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 218/TTr-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Bộ Tài chính: (i) thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư nêu trên thông qua hình thức trao đổi Công hàm với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội; (ii) tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giải ngân phần vốn ODA còn thiếu trong năm 2021 cho Dự án theo đúng cam kết; (iii) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa ước vay của Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 ngay sau khi Chính phủ phê duyệt gia hạn Nghị định thư.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: rà soát, đảm bảo bố trí đủ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2021 cho Dự án; hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn vay của Chính phủ Pháp trong thời gian đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: TC, KHĐT, NG, TP;

- UBND tỉnh Thái Nguyên;

- VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KTTH, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Nghị quyết 158/NQ-CP

Nghị quyết 158/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên"
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:158/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:21/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Gia hạn thời gian giải ngân Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Thái Nguyên

Ngày 21/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 158/NQ-CP về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên”.

Theo đó, Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư nêu trên thông qua hình thức trao đổi Công hàm với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội; tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giải ngân vốn ODA còn thiếu trong năm 2021 cho Dự án theo đúng cam kết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa ước vay của Dự án đến ngày 31/12/2021 ngay sau khi Chính phủ phê duyệt gia hạn Nghị định thư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên rà soát, đảm bảo bố trí đủ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch vốn năm 2021 cho Dự án; hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn vay của Chính phủ Pháp trong thời gian đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết158/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi