Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 2047/QĐ-BNN-TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;
Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Hủy Bỏ Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống lúa Trân Châu Hương (chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3. Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, các giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ trên bị vô hiệu.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu: VT, TT và VPBH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng
 
 
 
BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC HỦY BỎ HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-BNN-TT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Số đơn: 2011_22
2. Số Bằng: 131.VN.2012
3. Tên giống: Trân Châu Hương
4. Loài cây giống: Lúa
5. Chủ Bằng bảo hộ: Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
6. Tên tác giả giống cây trồng: Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
7. Lý do hủy bỏ: theo đề nghị của chủ bằng bảo hộ giống lúa Trân Châu Hương.
 

thuộc tính Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2047/QĐ-BNN-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:27/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hủy bỏ Bằng bảo hộ giống lúa Trân Châu Hương
Ngày 27/08/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2047/QĐ-BNN-TT về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.
Theo đó, Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối với giống lúa Trân Châu Hương có số 131.VN.2012 bị hủy bỏ từ ngày 27/08/2012 theo đề nghị của chủ bằng là Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương.
Kể từ ngày 27/08/2012, các giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ này bị vô hiệu.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi