Nghị định 188-CP của Chính phủ về việc thành lập Học viện Quốc phòng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 188-CP NGàY 20-12-1994 Về VIệC

THàNH LậP HọC VIệN QUốC PHòNG

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHị địNH:

 

Điều 1

Thành lập Học viện Quốc phòng trên cơ sở Học viện Quân sự cấp cao.

 

Điều 2

Học viện Quốc phòng trực thuộc Chính phủ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, nghiên cứu khoa học quân sự.

Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Các cơ quan Nhà nước theo chức năng có trách nhiệm tham gia xây dựng Học viện.

Hoạt động của Học viện Quốc phòng theo quy chế riêng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

Điều 3

Học viện Quốc phòng có nhiệm vụ:

1- Đào tạo bồi dưỡng sỹ quân chỉ huy, tham mưu cao cấp, chiến dịch, chiến lược; quân sự địa phương; cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự; đào tạo cao học, nghiên cứu sinh về khoa học quân sự theo quy chế văn bằng của Nhà nước.

2- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tương đương, cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể Trung ương.

3- Nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự.

4- Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.

 

 

 

Điều 4

Tổ chức biên chế của Học viện Quốc phòng và lưu lượng đào tạo giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định.

 

Điều 5

Địa điểm của Học viện Quốc phòng đặt tại Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ xác định trong Thông báo số 159-TB ngày 26 tháng 11 năm 1994.

 

Điều 6

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7

Bộ trưởng các Bộ, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 188-CP của Chính phủ về việc thành lập Học viện Quốc phòng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 188-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 20/12/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Quốc phòng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 188-CP
Hanoi, December 20, 1994

 DECREE
ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL DEFENSE ACADEMY
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP on the 2nd of March 1993, on the Tasks, Powers and State Management Responsibilities of the ministries and agencies at ministerial level;
Considering the proposals of the Minister of Defense and the Minister of Education and Training,
DECREES:
Article 1.- To establish the National Defense Academy on the basis of the Advances Military Academy.
Article 2.- The National Defense Academy is directly under the Government and is a center for training and fostering high-level military personnel; providing knowledge on national defense for high-level cadres of the Party, State and people's organizations; and in research of military science.
The Government assigns its direct management to the Ministry of Defense. The State agencies, in compliance with their functions, have the responsibility to contribute to building the Academy.
The operation of the National Defense Academy shall be conducted according to a special statute to be decided by the Prime Minister.
Article 3.- The National Defense Academy has the duties:
1. To train and foster operational and command officers for high campaign and strategic levels; military personnel for local level; lecturers and researchers of military science; and to provide post-graduate and doctorate training in military science in accordance with the State provisions on the diploma system.
2. To provide knowledge on national defense for key cadres at provincial and equivalent levels, for leading cadres at agencies of the Party, State and people's organizations at the central level.
3. To conduct researches on military science and arts.
4. To forge international cooperation in training and fostering high-level military personnel.
Article 4.- The payroll for the National Defense Academy and the number of trainees shall be determined by the Minister of Defense.
Article 5.- The National Defense Academy shall be located in Hanoi as prescribed by the Prime Minister in Notice No. 159-TB of the 26th of November 1994.
Article 6.- This Decree takes effect as from the date of its signing. All previous provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 7.- The Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!