Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 44/2015/TT-BNNPTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 
 
 
Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng s15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2016.
2. Thông tư này thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính; Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính.
3. Bãi bỏ Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở NN & PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VP, TCLN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 
 
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
1. Bạch đàn camal (Eucalyptus camaldulensis)
2. Bạch đàn lai (Eucalyptus hybrid)
3. Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla S.T.Blake)
4. Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita)
5. Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engler)
6. Bồ đề (Styrax tonkinensis Piere)
7. Bời lời đỏ (Litsea glutinosa (Lowr) C.B.Rob)
8. Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)
9. Đước (Rhizopphora apiculata Blume)
10. Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy)
11. Hồi (Illicium verum Hook.f)
12. Huỷnh (Terretia javanica Blume)
13. Keo tai tượng (Acacia mangium Willd)
14. Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth)
15. Keo lai (Acacia hybrid)
16. Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth)
17. Keo chịu hạn (Acacia difficilis)
18. Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss)
19. Lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliv)
20. Mắc ca (Macadamia integrifolia Maid. Et Betche)
21. Mỡ (Mangletia conifera Dandy)
22. Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst. et Forst.f)
23. Quế (Cinamomum cassia Presl)
24. Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook)
25. Sao đen (Hopea odorata Roxb)
26. Sơn tra (Docynia indica (Wall) Dec)
27. Sồi phảng (Pasania cerebrina Champ. Ex Benth)
28. Thông nhựa (Pinus merkusii Junght. et de Vries)
29. Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb)
30. Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon)
31. Thông caribê (Pinus caribaea Morelet)
32. Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra L)
33. Tràm cừ (Melaleuca cajuputi Powell)
34. Trám trắng (Canarium album (Lour) Raeusch)
35. Trám đen (Canarium tramdenum Dai &Ykovl)
36. Tếch (Tectona grandis L)
37. Trôm (Sterculia foetida L)
38. Vẹt (Bruguiera sp)
39. Vối thuốc (Schima Wallichii Choisy)
40. Xoan chịu hạn (Azadirachta indica A. Juss)
 
Thuộc tính văn bản
Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 44/2015/TT-BNNPTNT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 23/11/2015 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!