Quyết định 694/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức mua, quản lý và sử dụng vắc xin cúm gia cầm dự phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 694/QĐ-BNN-TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V TỔ CHỨC MUA, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM DỰ PHÒNG
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ công văn số 175/VPCP-KTN ngày 09/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển vắc xin còn tồn năm 2013 sang dự phòng chống dịch năm 2014;
Căn cứ Công văn số 975/VPCP-KTN ngày 14/02/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BNN-TY ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống dịch gia cầm giai đoạn 2014 - 2018;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thú y
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Cục Thú y tổ chức mua, quản lý và sử dụng nguồn vắc xin cúm gia cầm dự phòng theo Quyết định số 483/QĐ-BNN-TY ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Thú y căn cứ vào tình hình thực tế của dịch cúm gia cầm quyết định cấp vắc xin từ nguồn dự phòng để các địa phương tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịch theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Cục Thú y chịu trách nhiệm xác định số lượng, chủng loại vắc xin dự phòng; hướng dẫn công ty trúng thầu luân chuyển vắc xin để đảm bảo hạn sử dụng; hướng dẫn và giám sát các địa phương tổ chức tiêm phòng chống dịch khẩn cấp khi xảy ra ổ dịch cúm gia cầm; quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng vắc xin dự phòng; tổng hợp và báo cáo tình hình sử dụng vắc xin; quyết toán số lượng vắc xin đã sử dụng; thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước hoặc đề nghị chuyển đổi số kinh phí mua vắc xin không có nhu cầu sử dụng hàng năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục thú y và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Vụ: TC, KH và Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, TY.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi