Quyết định 523/QĐ-BNN-TY 2018 xuất cấp vắc xin, hóa chất hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 523/QĐ-BNN-TY

Quyết định 523/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất cấp vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:523/QĐ-BNN-TYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:07/02/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xuất 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng cho tỉnh Sơn La

Ngày 07/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-BNN-TY về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Theo đó, Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng type O và 345 lít hóa chất Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để phòng chống dịch bệnh lở mồm long mong gia súc. Việc xuất cấp, giao nhận số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 523/QĐ-BNN-TY tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 523/QĐ-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN VÀ HÓA CHẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH SƠN LA
 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất đcứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng đcứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 05/02/2018 về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin, hóa chất chống dịch Lmồm long móng gia súc trên địa bàn huyện Phù Yên, Bắc Yên, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Công ty cphần Thuc thú y Trung ương VETVACO xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng type O và 345 lít hóa chất Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La đphòng chng dch bệnh lở mồm long móng gia súc. Việc xuất cấp, giao nhận số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng svắc xin và hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Tng Giám đốc Công ty cphần Thuốc thú y Trung ương VETVACO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- T
ng cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La;

- Lưu: VT, TY (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi