Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD 2018 Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD

Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3986/QĐ-BNN-XDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:12/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ NN&PTNT hướng dẫn chi tiết về sử dụng tro bay trong bê tông

Ngày 12/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông được ban hành áp dụng đối với công trình thủy lợi và đê điều; hướng dẫn trình tự thiết kế thành phần bê tông sử dụng tro bay có tính công tác từ 10 mm đến 220 mm; quy định các yêu cầu khi chế tạo hỗn hợp bê tông, quy trình thi công và nghiệm thu bê tông các công trình thủy lợi, đê điều. Một số công trình giao thông nông thôn trong các dự án của Bộ NN&PTNT cũng có thể áp dụng hướng dẫn này.

Hướng dẫn cũng chỉ ra một số tài liệu có thể được dùng tham khảo trong quá trình áp dụng, như:

TCVN 2682: 2009, Xi măng póoc lăng - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 4506: 2012, Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6016 : 2011, Xi măng – Phương pháp thử - Xác định cường độ;

TCVN 6260: 2009, Xi măng póoc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7570: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7572:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử;

Quyết định có hiệu lực từ 12/10/2018.

Xem chi tiết Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 3986/QĐ-BNN-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Tổng cục trưởng các Tổng cục: Thủy lợi; Phòng chống Thiên tai; Thủy sản; Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới; các chủ đầu tư, chủ dự án; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: KH, TC;
- Viện KHTL VN, Trường ĐHTL;
- HEC, HEC2, PECC1;
- Các CPO: TL, NN;
- Các Ban QLĐT &XDTL 1-10;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cục XD;
- Lưu VT, XD (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG TRO BAY TRONG BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ ĐÊ ĐIỀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

------------------

1. Phạm vi áp dụng.

Hướng dẫn kỹ thuật này quy định nguyên tắc sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều; hướng dẫn trình tự thiết kế thành phần bê tông sử dụng tro bay có tính công tác từ 10 mm đến 220 mm; quy định các yêu cầu khi chế tạo hỗn hợp bê tông, quy trình thi công và nghiệm thu bê tông các công trình thủy lợi, đê điều.

Hướng dẫn này có thể tham khảo áp dụng đối với công trình giao thông nông thôn trong các dự án do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý.

2. Tài liệu viện dẫn.

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng hướng dẫn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu, đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

Bộ xây dựng, Chỉ dẫn chọn thành phần bê tông các loại, Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD ngày 05/9/1998;

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 4506:2012, Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ;

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7572:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử;

TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông;

TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa;

TCVN 9338:2012, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử xác định thời gian đông kết;

TCVN 9382:2012, Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền;

TCVN 10302:2014, Phụ gia khoáng hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây dựng và xi măng.

3. Ký hiệu, chữ viết tắt, thuật ngữ và định nghĩa.

3.1. Ký hiệu, chữ viết tắt

CKD: Chất kết dính (gồm xi măng và tro bay).

CKD/N: Tỷ lệ chất kết dính trên nước theo khối lượng.

CSH: Canxi Silicat Hydrat.

Dmax: Kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu lớn.

HDKT: Hướng dẫn kỹ thuật.

N/CKD: Tỷ lệ nước trên chất kết dính theo khối lượng.

PC40: Xi măng poóc lăng mác 40.

PCB40: Xi măng poóc lăng hỗn hợp mác 40.

Ryc: Cường độ yêu cầu.

R28: Cường độ chịu nén tuổi 28 ngày.

RCKD: Cường độ chịu nén tuổi 28 ngày của chất kết dính.

T/CKD: Tỷ lệ tro bay trong chất kết dính theo khối lượng.

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

W: Độ chống thấm.

B: Cấp độ bền chịu nén của bê tông

3.2. Thuật ngữ và định nghĩa.

Trong tài liệu này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

- Tro bay: Loại thải phẩm bụi mịn thu được tại bộ phận lắng bụi khí thải của nhà máy nhiệt điện từ quá trình đốt than.

- Cường độ yêu cầu của bê tông: Cường độ bê tông được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của hỗn hợp bê tông, bê tông kết cấu hoặc cấu kiện theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Cường độ yêu cầu được tính toán trên cơ sở cường độ quy định.

- Thành phần bê tông chính thức: Là thành phần bê tông đã được tính toán và hiệu chỉnh sau khi trộn thử trong phòng để đảm bảo đạt cường độ yêu cầu và các yêu cầu kỹ thuật khác.

- Thành phần bê tông cơ bản: Là thành phần bê tông được tính toán để đạt cường độ mục tiêu theo một quy trình trên cơ sở vật liệu khô.

- Thành phần bê tông định hướng: Là thành phần bê tông được tính toán từ thành phần bê tông cơ bản và tăng hoặc giảm 10 % lượng chất kết dính.

- Hiệu chỉnh thành phần bê tông: Là quá trình chuyển từ thành phần bê tông chính thức sang thành phần bê tông có tính đến điều kiện thực tế của vật liệu và điều kiện thi công.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi