Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP 2022 Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3360/QĐ-BNN-VPĐPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thanh Nam
Ngày ban hành:06/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bồi dưỡng cán bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2021 - 2025)

Ngày 06/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP về việc Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Chương trình có mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức.

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thực tế tại các địa phương, thời gian và hình thức tổ chức Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cần đảm bảo các yêu cầu chung như sau: Tổng thời gian của mỗi khóa tập huấn không dưới 02 ngày, trong đó có ít nhất 01 buổi khảo sát thực tế hoặc thực hành; Mỗi nhóm nội dung của Khung chương trình lựa chọn ít nhất 01 chuyên đề để tập huấn, bồi dưỡng; Chuyên đề bổ sung thêm ngoài Khung chương trình (nếu có) chiếm không quá 25% tổng thời gian tổ chức khóa tập huấn.

Để thực hiện Chương trình, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức biên tập tài liệu tham khảo; Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan biên soạn các chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3360/QĐ-BNN-VPĐP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

Số: 3360/QĐ-BNN-VPĐP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; số 925/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 926/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới.

2. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng

a) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện:

- Cán bộ ở Trung ương, bao gồm: cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành, các đoàn thể trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;

- Cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh; cán bộ của các Sở, ngành, các đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới; cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh;

- Cán bộ ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp huyện), bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cán Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện.

b) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, thôn:

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và Ban giám sát cộng đồng;

- Cán bộ, công chức xã chuyên trách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã;

- Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn;

- Thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới cấp thôn;

- Cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ trang trại; nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn xã.

c) Đối tượng khác có liên quan:

- Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy thuộc các Viện nghiên cứu, trường;

- Cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông (báo, đài phát thanh, truyền hình...);

- Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu (doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức phi chính phủ...).

3. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng: Theo Khung chương trình được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Ngoài các nội dung tập huấn, bồi dưỡng trong Khung chương trình, các địa phương xem xét bổ sung thêm chuyên đề trong các khóa tập huấn phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế, đặc thù của địa phương và nguồn lực thực hiện. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của các học viên.

4. Thời gian, hình thức tập huấn, bồi dưỡng

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại các địa phương, các bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch tập huấn bồi dưỡng, trong đó quy định cụ thể về thời gian, hình thức tổ chức, tuy nhiên cần đảm bảo các yêu cầu chung như sau:

- Tổng thời gian của mỗi khóa tập huấn không dưới 02 ngày, trong đó có ít nhất 01 buổi khảo sát thực tế hoặc thực hành.

- Mỗi nhóm nội dung của Khung chương trình lựa chọn ít nhất 01 chuyên đề để tập huấn, bồi dưỡng.

- Chuyên đề bổ sung thêm ngoài Khung chương trình (nếu có) chiếm không quá 25% tổng thời gian tổ chức khóa tập huấn.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình tập huấn, bồi dưỡng được ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan và chuyên gia triển khai:

a) Tổ chức biên tập tài liệu tham khảo theo các chuyên đề của Khung chương trình phục vụ triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng ở Trung ương và tại các địa phương;

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ là giảng viên về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ thuộc cấp tỉnh và huyện.

d) Khi kết thúc Chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả, làm cơ sở đề xuất công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn tiếp theo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan căn cứ nội dung Khung chương trình này:

a) Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm;

b) Biên soạn các chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp trong Khung chương trình phù hợp với đặc thù của địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ cấp cơ sở.

d) Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phó TTg TT CP Phạm Bình Minh (để b/c);

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);

- Thành viên BCĐ Trung ương các chương trình MTQG;

- BCĐ các chương trình MTQG các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Điều phối NTM các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VT, VPĐP. (160)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thanh Nam

 

 

 

 

Phụ lục

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_____________

 

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

I

Nhóm 1. Các nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới (NTM)

1

Chuyên đề 1:

Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng NTM và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Lịch sử xây dựng nông thôn mới ở nước ta, những thành tựu và kết quả nổi bật qua từng giai đoạn;

- Những nội dung trọng tâm của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quan điểm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; chủ trương và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2030.

2

Chuyên đề 2:

Cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

- Các nội dung chính của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nguyên tắc lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

- Quy định về quản lý và sử dụng vốn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quản lý đầu tư đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

3

Chuyên đề 3:

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM các cấp và việc đánh giá, công nhận và thu hồi NTM giai đoạn 2021-2025

- Các nội dung cơ bản của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM các cấp theo các mức độ giai đoạn 2021-2025; các điểm mới của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn 2016-2020;

- Quan điểm, định hướng và những vấn đề cơ bản cần quan tâm trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; một số mô hình tiêu biểu về xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu ở các vùng miền;

- Quy trình đánh giá, xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; các điểm mới so với giai đoạn 2016-2020.

4

Chuyên đề 4:

Các vấn đề về xây dựng NTM cấp thôn, bản

- Vai trò, vị trí của cộng đồng thôn, bản trong xây dựng NTM;

- Các nội dung trọng tâm về xây dựng NTM cấp thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn;

- Các nội dung trọng tâm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng mô hình thôn thông minh ở xã NTM kiểu mẫu;

- Một số mô hình tiêu biểu và bài học kinh nghiệm về xây dựng NTM cấp thôn, bản.

5

Chuyên đề 5:

Quy hoạch và đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng NTM

- Thực trạng quy hoạch và xây dựng, sử dụng hạ tầng NTM; những quy định hiện hành liên quan về quy hoạch và xây dựng, sử dụng hạ tầng NTM;

- Những vấn đề cơ bản cần quan tâm trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Các giải pháp để quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng nông thôn có sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng NTM (nhà văn hóa, chợ, công trình cấp nước tập trung, khu xử lý chất thải, đường giao thông nông thôn…);

- Chuyển giao các thành quả của xây dựng cơ sở hạ tầng NTM cho cộng đồng quản lý, khai thác và bảo dưỡng.

6

Chuyên đề 6:

Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM

- Kết quả tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

- Đánh giá vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM (các nội dung, hình thức và kết quả giám sát, phản biện);

- Các vấn đề liên quan đến tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong đánh giá kết quả xây dựng NTM;

- Giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2021-2025 gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”;

- Nội dung trọng tâm trong thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

II

Nhóm 2: Các nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM

1

Chuyên đề 7:

Phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương

- Vai trò của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng NTM;

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2017-2020;

- Một số mô hình tiêu biểu và bài học kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm OCOP ở các địa phương;

- Những nội dung trọng tâm của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.

2

Chuyên đề 8:

Xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn

- Các khái niệm, nội dung về xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn;

- Đánh giá chung về thực trạng môi trường, các kết quả công tác BVMT trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và các vấn đề đặt ra trong bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn hiện nay; các quy định và định hướng giải pháp về bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025;

- Các vấn đề về xây dựng cảnh quan nông thôn gắn với giữ gìn vệ sinh và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa địa phương;

- Cách thức tổ chức triển khai các nội dung về xây dựng cảnh quan, thu gom và xử lý chất thải, phân loại chất thải tại hộ gia đình, xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón,…;

- Các mô hình tiêu biểu trong xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

3

Chuyên đề 9:

Chuyển đổi số trong xây dựng NTM

- Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn: thực trạng và những vấn đề đặt ra;

- Nội dung cơ bản của chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Mục đích, yêu cầu về xây dựng thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử.

4

Chuyên đề 10:

Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và an toàn thực phẩm

- Các khái niệm liên quan đến nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn; sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và an toàn thực phẩm;

- Chiến lược, cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp sinh thái giai đoạn đến năm 2030;

- Một số mô hình tiêu biểu và bài học kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn trên thế giới và ở Việt Nam;

- Những nội dung cơ bản cần về phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn hiện nay.

- Thực trạng thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; những nội dung cơ bản cần quan tâm trong thực hiện an toàn thực phẩm gắn với xây dựng NTM giai đoạn hiện nay.

5

Chuyên đề 11:

Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM

- Thực trạng phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam những năm vừa qua; tiềm năng, cơ hội và tính cấp thiết cần phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam;

- Nội dung trọng tâm và giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam thời gian tới;

- Một số mô hình tiêu biểu và bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch nông thôn trên thế giới và ở Việt Nam;

- Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

6

Chuyên đề 12:

Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống

- Các khái niệm liên quan đến văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa;

- Quan điểm, chủ trương và quy định hiện hành liên quan đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa;

- Thực trạng, vai trò và tính cấp thiết của việc của phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn;

- Nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

7

Chuyên đề 13:

Xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa

- Mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng NTM, tác động của quá trình đô thị hóa đến khu vực nông thôn;

- Đặc điểm xây dựng NTM ở các xã ven đô (xã thuộc thị xã, thành phố), các xã quy hoạch thành đô thị hoặc các huyện quy hoạch phát triển thành thị xã/thành phố;

- Những vấn đề cần quan tâm (về hạ tầng, môi trường, dịch vụ xã hội, văn hóa…) trong xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa.

8

Chuyên đề 14:

Phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản

- Khái niệm liên quan đến kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, liên kết, các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản; phát triển sản phẩm đa giá trị…;

- Thực trạng và sự cần thiết phải liên kết nông dân, kết nối với doanh nghiệp, phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị;

- Các quy định hiện hành liên quan đến liên kết theo chuỗi giá trị nông sản;

- Một số mô hình tiêu biểu và bài học kinh nghiệm trong liên kết theo chuỗi giá trị nông sản;

- Những nội dung cơ bản cần quan tâm trong phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản trong giai đoạn hiện nay.

9

Chuyên đề 15:

Giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nông thôn

- Kết quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020 và những vấn đề đặt ra về công tác giữ gìn an ninh trật tự nông thôn trong giai đoạn mới;

- Những nội dung trọng tâm trong Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Các giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nông thôn.

IV

Nhóm 3: Nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng NTM

1

Chuyên đề 16:

Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp

- Quan niệm, khái niệm, nhận thức liên quan đến tư duy sản xuất nông nghiệp và tư duy kinh tế nông nghiệp;

- Những nội dung cơ bản cần quan tâm để thực hiện tư duy kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay;

- Giải pháp để thúc đẩy việc chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

2

Chuyên đề 17:

Vai trò và phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng NTM

- Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM;

- Những phẩm chất cần thiết và môi trường ảnh hưởng đến phẩm chất cần thiết của người dân nông thôn trong xây dựng NTM;

- Một số bài học kinh nghiệm trong phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM;

- Nội dung, giải pháp phát huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM.

3

Chuyên đề 18:

Công tác theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng NTM có sự tham gia của người dân

- Khái niệm, nội dung của theo dõi - đánh giá;

- Vai trò tham gia của người dân trong quá trình theo dõi - đánh giá;

- Quy trình thực hiện theo dõi - đánh giá dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất...;

- Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá thực hiện Chương trình;

- Hệ thống các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã, huyện, tỉnh;

- Kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích, cập nhật thông tin, dữ liệu và viết báo cáo;

- Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong theo dõi, đánh giá kết quả xây dựng NTM.

4

Chuyên đề 19:

Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng

- Tổng quan về lãnh đạo, quản lý và lãnh đạo cộng đồng;

- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban phát triển thôn trong xây dựng NTM;

- Những phẩm chất, tác phong cần thiết của người lãnh đạo cộng đồng;

- Một số kỹ năng lãnh đạo cộng đồng: thúc đẩy sự tham gia; tạo ảnh hưởng đến cá nhân và nhóm; tạo sự đồng thuận…;

- Phương pháp lập, thực hiện kế hoạch và theo dõi, đánh giá các hoạt động phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân.

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi