Quyết định 29/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thực hiện dự án nghiên cứu về Hợp đồng để giảm nghèo-một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ do Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 29/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 29/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thực hiện dự án nghiên cứu về "Hợp đồng để giảm nghèo-một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ" do Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI tài trợ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/QĐ-BNN-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:09/01/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 29/QĐ-BNN-HTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ “HỢP ĐỒNG ĐỂ GIẢM NGHÈO-MỘT THỬ NGHIỆM ĐỔI MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN SẢN XUẤT NHỎ” DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH LƯƠNG THỰC QUỐC TẾ - IFPRI TÀI TRỢ
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ thư cam kết tài trợ thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu về “Hợp đồng để giảm nghèo - một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ” của Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI năm 2009, 2010 và 2011;
Căn cứ tờ trình của Vụ Hợp tác quốc tế ngày 29/12/2011 về việc đề nghị Bộ cho phép thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;
Xét công văn số 425/CSCL-KH ngày 28/12/2011 của Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc trình Bộ ra quyết định Phê duyệt thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế-IFPRI tài trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu về “Hợp đồng để giảm nghèo - một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ” với các thông tin cơ bản như sau:
1. Tên dự án: “Hợp đồng để giảm nghèo - một thử nghiệm đổi mới trong thị trường nông sản với nông dân sản xuất nhỏ”.
2. Nhà tài trợ: Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.
4. Chủ khoản viện trợ: Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Long An và Tiền Giang.
6. Thời gian thực hiện dự án: 2009-2011
7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:
a) Mục tiêu chung: Thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà nước, nhà nghiên cứu và nông dân sản xuất nhỏ; Nâng cao năng lực cho cán bộ của bộ môn.
b) Các kết quả của dự án:
- Tổng quan chính sách về khuyến khích liên kết bốn nhà;
- Kết quả điều tra tình hình sản xuất sữa: sản lượng, chất lượng và giá trị;
- Đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp chế biến sữa và nông dân chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ;
- Một nhóm nghiên cứu được đào tạo về phương pháp điều tra, phân tích và đánh giá mối quan hệ hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân.
8. Tổng vốn dự án: 67,524 USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 67,524 USD
b) Vốn đối ứng: Không
Điều 2. Giao cho Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh (nơi dự án được thực hiện; Các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Thỏa thuận đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ khoản viện trợ có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 15).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi