Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 2746/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH 12 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH
 THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đau tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9) tại các Tờ trình số 238/TTr-BQL9 ngày 24/9/2013 và Tờ trình số 259/TTr-BQL9 ngày 11/10/2013 về việc trình duyệt các Tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc gói thầu CN/TV-7: Nghiên cứu, biên soạn Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (phụ lục kèm theo).
Điều 2. Khi áp dụng cần đảm bảo đồng bộ với hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng và phải phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9, Giám đốc các Ban Quản lý dự án chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN, XDCT (30b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 
 
Phụ lục
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG
KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định 2746/QĐ -BNN-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
 

TT
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn
1.
TCCN 01:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật
2.
TCCN 02:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nội dung, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của đất phục vụ cho thiết thế kỹ thuật
3.
TCCN 03:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm cọc xử lý nền móng công trình
4.
TCCN 04:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm mô hình thủy lực cống kiểm soát triều
5.
TCCN 06:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng trong thiết kế cửa van
6.
TCCN 13:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van kéo đứng (cửa van phẳng)
7.
TCCN 14:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van cung
8.
TCCN 15:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu thiết kế hệ thống đóng mở kiểu xi lanh thủy lực
9.
TCCN 20:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Vật liệu chế tạo cửa van thép
10.
TCCN 21:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Chế tạo cửa van thép
11.
TCCN 30:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác chế tạo cửa van thép
12.
TCCN 31:2013
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác lắp đặt cửa van thép

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2746/QĐ-BNN-KHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 19/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!