Quyết định 2671/QĐ-BVTV-ATTPMT 2019 ủy quyền kiểm tra an toàn thực phẩm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

--------------

Số: 2671/QĐ-BVTV-ATTPMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Vviệc ủy quyền thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa
có nguồ
n gốc thực vật xuất khẩu

------------

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 44/2018-TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn thực phẩm và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ủy quyền thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu cho các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đang được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền kiểm dịch thực vật đối ngoại tại một số cửa khẩu đối với các Trạm Kiểm dịch thực vật (Danh sách kèm theo) trong thời gian từ 01/10/2019 đến 01/10/2022.

Điều 2. Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng phụ trách chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu cho các đơn vị được ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh được ủy quyền và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Phòng KDTV;

- Chi cục KDTV vùng;

- Sở NNPTNT (các Tỉnh có chi cục

 được ủy quyền);

- Lưu VT, ATTPMT.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Trung

 

DANH SÁCH

Các đơn vị được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền thực hiện công tác kiểm tra an toàn
thực phẩm hàng hóa có nguồ
n gốc thực vật xuất khẩu tại một số cửa khẩu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2671/QĐ-BNN-BVTV ngày 01 tháng 10 năm 2019

của Cục Bảo vệ Thực vật)

 

TT

Đơn vị được Cục Bảo vệ Thực vật ủy quyền thực hiện công tác kiểm tra an

toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Tên Chi cục

được ủy quyền

Tên trạm KDTV

Cửa khẩu

1

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Ninh

Trạm KDTV Hoành Mô

Cửa khẩu Bình Liêu

2

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Đồng Tháp

Trạm KDTV Cảng Đồng Tháp

Cảng Đồng Tháp

Trạm KDTV Dinh Bà

Trạm KDTV Dinh Bà

Trạm KDTV Thường Phước

Cửa khẩu Thường Phước

Trạm KDTV Sở Thượng

Cửa khẩu Sở Thượng

Trạm KDTV Thông Bình

Cửa khẩu Thông Bình

3

Chi cục Trồng trọt, BVTV và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Long An

Trạm KDTV Bình Hiệp

Cửa khẩu Bình Hiệp

Trạm KDTV Quý Mỹ Tây

Cửa khẩu Quý Mỹ Tây (Tho Mo)

Trạm KDTV Vàm Đồn

Cửa khẩu Vàm Đồn (Bình Tứ)

4

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Tây Ninh

Trạm KDTV Xa Mát

Cửa khẩu Xa Mát

Trạm KDTV Chàng Riệc

Cửa khẩu Chàng Riệc

Trạm KDTV Phước Tân

Cửa khẩu Phước Tân

Trạm KDTV Tum

Cửa khẩu Tum

Cửa khẩu Tân Nam

5

Chi cục Trồng trọt PTNN tỉnh Đắk Nông

Trạm KDTV Buprăng

Trạm KDTV Buprăng

Trạm KDTV Đăk Pơ

Cửa khẩu Đăk (Peur)

6

Chi cục Trồng trọt và BVTV Gia Lai

Trạm KDTV Lệ Thanh

Cửa khẩu Lệ Thanh

7

Chi cục Trồng trọt và BVTV Kon Tum

Trạm KDTV Bờ Y

Cửa khẩu Bờ Y

8

Chi cục Trồng trọt và BVTV Sơn La

 

Cửa khẩu ng Sập,

Chiềng Khương

Cửa khẩu Nà Cài

9

Chi cục BVTV Thanh Hóa

Trạm KDTV Na Mèo

Cửa khẩu Na Mèo

Cửa khẩu n Tằn,

Cửa khẩu Bản Khẹo

10

Chi cục Trồng trọt và BVTV Cao Bằng

Trạm KDTV Tà Lùng

Cửa khẩu Tà Lùng

Trạm KDTV Trà Lĩnh

Cửa khẩu Trà Lĩnh

Trạm KDTV Sóc Giang

Cửa khẩu c Giang

Trạm KDTV

Cửa khẩu Bí Hà

Trạm KDTV Lý Vạn

Cửa khẩu Lý Vạn

Trạm KDTV Pò Peo

Cửa khẩu Peo

Trạm KDTV Đức Long

Cửa khẩu Đức Long

 

Cửa khẩu Hạ Lang

Cửa khẩu Nà Lạn, Cốc

Sâu, Pò Tập, Nà

Đỏong, Trúc Long, Bản Khồng, Pác Ty, Kỷ Sộc, Nà Quân

11

Chi cục BVTV Điện Biên

Trạm KDTV Tây Trang

Cửa khẩu Tây Trang

Cửa khẩu Huổi Puốc

12

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lai Châu

Trạm KDTV Ma Thàng

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

13

Chi cục Trồng trọt và BVTV Kiên Giang

Trạm KDTV Hà Tiên (xà xía)

Cửa khẩu Hà Tiên

Trạm KDTV Giang Thành

Cửa khẩu Giang Thành

Tổng

số

13 Chi cục

29 Trạm KDTV

46 cảng, cửa khẩu

 

 

thuộc tính Quyết định 2671/QĐ-BVTV-ATTPMT

Quyết định 2671/QĐ-BVTV-ATTPMT của Cục Bảo vệ thực vật về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Cục Bảo vệ thực vậtSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2671/QĐ-BVTV-ATTPMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung
Ngày ban hành:01/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

13 Chi cục được ủy quyền kiểm tra ATTP hàng hóa tại 46 cảng, cửa khẩu

Ngày 01/10/2019, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành Quyết định 2671/QĐ-BVTV-ATTPMT về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Theo đó, ủy quyền thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu cho các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đang được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền kiểm dịch thực vật đối ngoại tại một số cửa khẩu đối với các Trạm Kiểm dịch thực vật trong thời gian từ 01/10/2019 đến 01/10/2022. Cụ thể:

Thứ nhất, ủy quyền cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu tại trạm kiểm dịch thực vật Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu.

Thứ hai, ủy quyền cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu tại trạm kiểm dịch thực vật cảng Đồng Tháp tại Cảng Đồng Tháp.

Thứ ba, ủy quyền cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Điện Biên thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu tại trạm kiểm dịch thực vật Tây Trang, cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Huổi Puốc…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2671/QĐ-BVTV-ATTPMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi