Quyết định 1795/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung nhiệm vụ của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1795/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1795/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung nhiệm vụ của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1795/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:16/06/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1795/QĐ-BNN-TCCB

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

______________________

Số: 1795/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung nhiệm vụ của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 1702/QĐ-BNN-TCCB ngày 6/6/2008 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam; số 3361/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/11/2006 về việc chế độ làm việc và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Văn bản số 790/TTr-BVTV ngày 21/5/2008). Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam (tại Điều 1 Quyết định số 3361/QĐ-BNN-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn): Tư vấn cho Bộ trưởng về chiến lược sản xuất lúa chất lượng cao, bền vững nhằm đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các thành viên BCĐ;
- Lưu VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM
(Kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

Liên lạc (ĐTDĐ, e-mail)

01

Bùi Bá Bổng

Trưởng ban

Phụ trách chung

0913271691

[email protected]

02

Nguyễn Quang Minh

Phó Trưởng ban thường trực

Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo chung vùng ĐBSCL và ĐNB, theo dõi việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV

0913227036

[email protected]

03

Nguyễn Hữu Huân

Phó Trưởng ban

Thư ký thường trực BCĐ, phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố hệ thống cảnh báo rầy nâu trong vùng

0913921494

[email protected]

04

Phạm Văn Dư

Phó Trưởng ban

Phụ trách chung công tác chỉ đạo mùa vụ gieo sạ, cơ cấu giống lúa và cơ cấu cây trồng vùng ĐBSCL

0913974380

[email protected]

05

Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng ban

Phụ trách chung công tác chỉ đạo mùa vụ gieo sạ, cơ cấu giống lúa và cơ cấu cây trồng vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên

0913822130

[email protected]

06

Lê Văn Bảnh

Ủy viên

Phụ trách chung công tác cơ giới hóa NN trong SX lúa; mở rộng mạng lưới SX lúa giống 3 cấp ở vùng ĐBSCL

0913870204

[email protected]

07

Bùi Chí Bửu

Ủy viên

Phụ trách chung hoạt động KHCN, xây dựng chiến lược nghiên cứu ngắn hạn, dài hạn trong SX lúa bền vững

0913135660

[email protected]

08

Ngô Vĩnh Viễn

Ủy viên

Tư vấn về quản lý dịch hại lúa

0913502153

[email protected]

09

Phan Hiếu Hiền

Ủy viên

Cố vấn Cơ khí Nông nghiệp

0913127481

[email protected]

10

Nguyễn Đăng Nghĩa

Ủy viên

Tư vấn về dinh dưỡng cây lúa

 

11

Mai Thành Phụng

Ủy viên

Phụ trách chỉ đạo chung về công tác khuyến nông, tập huấn, mở rộng chương trình 3 giảm, 3 tăng.  Chịu trách nhiệm chỉ đạo các tỉnh miền Đông Nam bộ

0913798088

[email protected]

12

Nguyễn Ngọc Đệ

Ủy viên

Tư vấn hoạt động chuyển giao KHCN, nâng cao năng lực, kỹ năng trồng lúa trong cộng đồng nông dân

0918246700

Fax: 0710 831270

[email protected]

13

Nguyễn Văn Dương

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Đồng Tháp

0913967288

Fax: 067 853514

14

Phạm Văn Quỳnh

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tp. Cần Thơ

0913974873

[email protected]

15

Phan Nhật Ái

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Vĩnh Long

0913959544

[email protected]

[email protected]

16

Nguyễn Văn Khang

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Tiền Giang

0913879014

[email protected]

17

Trần Quang Củi

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Kiên Giang

0913885298

[email protected]

18

Trần Minh Tùng

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Long An

0918430932

[email protected]

19

Hồ Quang Cua

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Sóc Trăng

079 827110

0913983172

[email protected]

20

Nguyễn Trung Chương

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Bến Tre

075.826511

0913965437

[email protected]

21

Diệp Chấn Ben

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Bạc Liêu

0781 823938

0913892339

[email protected]

22

Phạm Nam Dương

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Trà Vinh

074-200547

0913 187547

Fax: 840072

23

Võ Văn Mỹ

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Cà Mau

0780-835898

0913 893 330

[email protected]

24

Nguyễn Văn Thạnh

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh An Giang

076 853771-956460

0913971412

[email protected]

25

Huỳnh Chí Nguyện

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Hậu Giang

0918410409

Fax:071 878938

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi