Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Dự án hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

Số: 1512/QĐ-BNN-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI

 DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG, TỈNH SƠN LA

---------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa 11 và khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về Giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 của Bộ phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 211/TTr-BQL-TĐ ngày 11/6/2013 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La kèm theo hồ sơ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 661/XD-TĐ ngày 01/7/2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở một số hạng mục thuộc cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 với nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh Khoản 6, Điều 1 (Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế):

Tần suất đảm bảo tưới: P=85%.

2. Điều chỉnh Khoản 10, Điều 1 (Phương án xây dựng):

2.1. Hồ chứa: thông số kỹ thuật như Phụ lục kèm theo

2.2. Đập bê tông trọng lực:

Chiều dài đỉnh đập L = 162,2m.

2.3. Tràn xả lũ:

Loại tràn thực dụng, mặt cắt ngang Crigơ-Ôphixêrôp không chân không, gồm 3 cửa, với kích thước nx(BxH) = 3x(5x9,25)m, cao độ ngưỡng +660,0m. Kết cấu lõi bằng BTM150 bọc ngoài bằng BTCT.

Hố xói có kích thước đáy LxB=(18x23)m, cao trình đáy +616,0m. Mái thượng lưu m = 3, mái hạ lưu m = 2, mái bên từ cao trình + 616,0m đến +627m m1 = 0,75, từ cao trình + 627m trở lên m2 = 0,5; gia cố mái bằng BTCT.

2.4. Cng lấy nước

Cống có nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp với lưu lượng thiết kế Qtk = 0,4 m3/s. Hình thức cống ngầm chảy có áp đặt trong thân đập bê tông, cao trình ngưỡng cống +647,20m. Kết cấu thân cống bằng ống thép Φ60cm bọc BTCT. Cửa vào bố trí lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, hạ lưu bố trí van chặn trong nhà che van, phía sau van chặn có bích chờ nối ống cấp nước.

2.5. Cng xả hạ lưu

Cống có nhiệm vụ cấp nước tưới và cấp nước đảm bảo môi trường vào mùa kiệt, xả bùn cát lơ lửng vào mùa lũ và hạ thấp mức nước trong hồ khi cần thiết.

Hình thức cống ngầm chảy có áp đặt trong thân đập bê tông, lưu lượng xả cấp nước Qtk = 0,97 m3/s, lưu lượng xả lớn nhất Qmax = 30,89m3/s, cao trình ngưỡng cống +647,20m, mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước BxH = (1,5x1,8)m. Kết cấu thân cống bằng BTCT. Cửa vào bố trí lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, cửa van vận hành.

3. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 11, Điều 1 (Thiết bị công nghệ):

3.1. Thiết bị cơ khí

- Tràn xả mặt: Cửa van cung bằng thép, kích thước BxH = (5x9,25)m, số lượng 03 bộ. Đóng mở cửa van cung bằng xi lanh thủy lực, tổng lực nâng 50 tấn, số lượng 03 bộ. Phai thép kích thước BxH = (5,0x1,0)m, số lượng 10 cái, đóng mở phai bằng xe thả phai 6 tấn.

- Cống lấy nước: Lưới chắn rác kích thước BxH = (1,30x1,10)m; cửa van sửa chữa BxH = (0,70x0,85)m, đóng mở cửa bằng máy vít chạy điện 20VĐ1; van nêm hạ lưu Φ60cm.

- Cơ khí cống xả hạ lưu: Lưới chắn rác kích thước BxH = (2,0x3,53)m; cửa van sửa chữa: van phẳng bằng thép, kích thước thông thủy BxH = (1,65x2,71)m đóng mở bằng máy vít chạy điện 20VĐ1; cửa van vận hành: van phẳng bằng thép, kích thước thông thủy BxH = (1,5x2,04)m, đóng mở bằng máy vít chạy điện 20VĐ1.

3.2. Điện

Đường dây 22KV dài 130m, trạm biến áp 100 KVA-22(10)/0.4KV;

3.3. Thiết bị quan trắc

Bố trí các thiết bị phục vụ công tác quan trắc công trình đầu mối gồm: chuyn vị, thấm, nhiệt độ, ứng suất và áp lực kéo cốt thép.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 của Bộ phê duyệt dự án đầu tư hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La. Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng Cao Đức Phát (để b/c);
- Kho bạc NN tnh Sơn La;
- Lưu: VT, XD (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Th
ng

 

PHỤ LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI

HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BNN-XD ngày 03/7/2013 của Bộ NN&PTNT)

 

TT

Thông số

Đơn v

1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009

Điều chỉnh

1

Hồ chứa

 

 

 

-

Mực nước dâng bình thường

m

+662,00

+662,76

-

Mực nước lũ kiểm tra (P=0,2%)

m

+667,38

+669,05

-

Mực nước lũ thiết kế (P=1%)

m

+666,26

+668,70

-

Mực nước lũ (P=5%)

m

 

+668,69

-

Mực nước trước lũ

m

655,30

660,00

-

Mực nước chết

m

+649,50

+649,50

-

Dung tích toàn bộ (ứng với MNDBT)

106m3

10,40

10,19

-

Dung tích hữu ích

106m3

8,05

8,11

-

Dung tích phòng lũ (P=5%)

106m3

4,87

8,60

-

Dung tích chết

106m3

2,35

2,08

2

Đập bê tông trọng lực

 

 

 

 

Chiều dài đỉnh đập

m

142,00

162,20

3

Tràn xả lũ

 

 

 

-

Lưu lượng thiết kế P=1%

m3/s

302,00

614,00

-

Lưu lượng kiểm tra P=0,2%

m3/s

 

718,00

-

Lưu lượng xả lũ P=5%

m3/s

 

227,00

-

Cao trình ngưỡng tràn xả mặt

m

+662,00

+660,00

-

Kích thước cửa tràn

m

3x6x8

3x5x9,25

-

Cửa van, thiết bị đóng mở

 

Van cung, xi lanh thủy lực

Van cung, tời đin

-

Kích thước cửa tràn

m

3x6x8

3x5x9,25

4

Cng xả sâu

 

 

Không xây dng

-

Lưu lượng thiết kế

m3/s

182,00

-

Cao trình ngưỡng cống xả sâu

m

653,00

-

Kích thước cống xả sâu

m

2x3x3

-

Hình thức cửa cống xả sâu

 

Cửa van cung

5

Cống lấy nưc

 

 

 

-

Lưu lượng thiết kế

m3/s

1,65

0,40

-

Cao trình ngưỡng cống

m

+647,20

+647,20

-

Kích thước cống

m

1,5x1,5

Φ0,60

6

Cống xả hạ lưu

 

 

 

-

Lưu lượng xả lớn nhất

m3/s

 

30,89

-

Lưu lượng xả cấp nước

m3/s

 

0,97

-

Cao trình ngưỡng cống

m

+645,10

+647,20

-

Kích thước cống

m

1,5x1,5

1,5x1,8

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi