Quyết định 11/QĐ-CN-TĂCN 2020 chỉ định Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHĂN NUÔI

-------------

Số: 11/QĐ-CN-TĂCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

------------

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký của Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 103, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Email: ptnttkhoachannuoi@gmail.com) thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Danh mục phép thử được chỉ định tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 07/01/2025.

Điều 3. Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng TN TT Khoa CN, Học viện NNVN;

- TT. Tin học và Thống kê (để đăng tải);

- Vụ KHCN & MT (để biết);

- Cục QLCLNLSTS (để biết);

- Tổng cục TĐC, Bộ KHCN (để biết);

- Lưu: VT, TAWCN.

Q. CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương

 
 

PHỤ LỤC

Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-CN-TĂCN, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Cục Chăn nuôi)

 

Số

TT

Tên phép thử

Đối tượng phép thử

Giới hạn định lượng/ Phm vi đo

Ký hiệu phương pháp thử

1

Xác định hàm lượng Nitơ và hàm lượng Protein thô (Phương pháp Kjeldahl).

TACN

-

TCVN

4328-1: 2007

2

Xác định hàm lượng Chất béo (Phương pháp chiết Soxhlet).

TACN

-

TCVN 4331:2001

3

Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác

(Phương pháp khối lượng).

TACN

-

TCVN 4326:2001

4

Xác định hàm lượng tro thô (Phương pháp khối lượng).

TACN

-

TCVN 4327:2007

5

Xác định hàm lượng NaCl (Phương pháp chuẩn độ).

TACN

-

TCVN 4330:1986

6

Xác định hàm lượng tro không tan trong axit Clohydric (Phương pháp khối lượng).

TACN

-

TCVN 9474:2012

7

Xác định hàm lượng Xơ thô (Phương pháp khối lượng).

TACN

-

CN- PP.03: 2019 (Ref. ANKOM Technology method 7)

8

Xác định hàm lượng Photpho (Phương pháp UV-VIS).

TACN

1,2g/kg

TCVN 1525:2001

9

Xác định hàm lượng Canxi (Phương pháp F-AAS).

TACN

50 mg/kg

TCVN 1537:2007

10

Xác định hàm lượng Nitơ ammoniac

(Phương pháp chuẩn độ).

TACN

-

TCVN 10494:2014

11

Hàm lượng axit xyanhydric (Phương pháp chuẩn độ).

TACN

-

TCVN 8763:2012

12

Xác định độ axit béo (Phương pháp chuẩn độ).

TACN

 

TCVN 8800:2011

 

 

thuộc tính Quyết định 11/QĐ-CN-TĂCN

Quyết định 11/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi về việc chỉ định Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/QĐ-CN-TĂCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành:20/01/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ định 01 Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Ngày 20/01/2020, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã ban hành Quyết định 11/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Cụ thể, chỉ định Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có địa chỉ tại: Phòng 103, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 07/01/2025.

Xem chi tiết Quyết định11/QĐ-CN-TĂCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi