Quyết định 245/QĐ-BNG 2024 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của Bộ Ngoại giao năm 2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 245/QĐ-BNG

Quyết định 245/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:245/QĐ-BNGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Vũ
Ngày ban hành:31/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
_________

Số: 245/QĐ-BNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý
nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2022

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- ­Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;

- Lưu: HC, LPQT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Minh Vũ

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM
2023

(kèm theo Quyết định số 245/QĐ-BNG ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

 

I. DANH MỤC VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN B

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

Nghị định

161/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế

Bị bãi bỏ bi Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

19/12/2023

2

Nghị định

189-HĐBT ngày 04 tháng 6 năm 1992

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh lãnh sự

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính ph bãi b một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính ph

19/12/2023

3

Thông tư

02/2020/TT-BNG ngày 14 tháng 02 năm 2020

Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự

B thay thế bởi Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự

15/9/2023

4

Thông tư

05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2023/TT-BNG ngày 05/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/12/2023

5

Thông tư

04/2012/TT-BNG ngày 06 tháng 9 năm 2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2023/TT-BNG ngày 05/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/12/2023

6

Quyết định của Bộ trưởng

3207/2008/QĐ-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2008

Ban hành quy chế miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2023/TT-BNG ngày 05/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/12/2023

7

Quyết định của Bộ trưởng

808/2005/QĐ-BNG ngày 13 tháng 4 năm 2005

Ban hành quy chế miễn thị thực đối với công dân Đan Mạch, Na Uy, Thụy Đin và Phần Lan.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2023/TT-BNG ngày 05/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/12/2023

8

Quyết định của Bộ trưởng

09/2004/QĐ-BNG ngày 30 tháng 6 năm 2004

Ban hành Quy chế miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bị bãi b bởi Thông tư số 04/2023/TT-BNG ngày 05/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/12/2023

 
 

II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999

Về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Từ Điều 1 đến Điều 5

- Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 Điều 3 bị bãi bỏ bởi Nghị định 136/2007/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 4 bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg

- Khoản 2 Điều 1, Khoản 3 Điều 3, Khoản 2 Điều 4 bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg

- Điều 2, Điều 5 bị thay thế bởi Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg

21/12/2023

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Th tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Nội dung sửa đổi Điều 2, nội dung sửa đổi khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

B bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg

21/12/2023

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi