Quyết định 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 83/2000/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ SỬ DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ
HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới thay thế Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Hà Nội-72 đang sử dụng với các nội dung sau đây :

1. Tên Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới : VN -2000.

2. Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN -2000 có các tham số chính như sau :

a) Ê-líp-xô-ít quy chiếu : Hệ quy chiếu quốc tế WGS-84 toàn cầu có kích thước như sau :

. Bán trục lớn : a = 6.378.137,000 m

. Độ dẹt : f = 1/298,257223563

b) Điểm gốc tọa độ quốc gia : điểm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;

c) Lưới chiếu tọa độ phẳng cơ bản : lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế;

d) Chia múi và phân mảnh hệ thống bản đồ cơ bản : theo hệ thống lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM quốc tế.

3. Tọa độ, độ cao các điểm trắc địa quốc gia các cấp hạng trong Hệ VN -2000 do Tổng cục Địa chính tính toán và cấp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng theo quy định hiện hành.

 

Điều 2. Hệ VN -2000 thay thế Hệ Hà Nội-72 được áp dụng thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các loại tư liệu đo đạc - bản đồ bắt đầu từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Điều 3. Giao Tổng cục Địa chính tổ chức hướng dẫn áp dụng Hệ Quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới VN -2000 thống nhất trong cả nước.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo: Đã biết
Số hiệu:83/2000/QĐ-TTgNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:12/07/2000Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 83/2000/QD-TTg
Hanoi, July 12, 2000

 
DECISION
ON THE USE OF VIETNAM’S NATIONAL REFERENCES AND COORDINATES SYSTEMS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the General Director of Land Administration,
DECIDES:
Article 1.- To use the new national references and coordinates systems, in replacement of the current Hanoi-72 references and coordinates systems, with the following contents:
1. The name of the new national references and coordinates systems: VN-2000.
2. The VN-2000 has the following major parameters:
a) Reference ellipsoid: The global WGS-84 references system with the following size:
- Semi-major axis: a = 6,378,137.000 m
- Flatness: f = 1/298.257223563
b) The original point of the national coordinates: Point N00, located in the premise of the Land Administration Research Institute, Hoang Quoc Viet Street, Hanoi;
c) The basic plane coordinate projection: The international UTM Confirmed Cylindrical Transverse Projection;
d) The division into sections and pieces of the basic mapping system: according to the international UTM Confirmed Cylindrical Transverse Projection, the map’s nomenclature shall comply with current system, with the international UTM nomenclature’s notes.
3. The coordinates and height of the national geodetic points of various grades in the VN-2000 system shall be calculated and assigned by the General Land Administration to agencies and units wishing to use them in accordance with current regulations.
Article 2.- The VN-2000 shall replace the Hanoi-72 system and uniformly apply throughout the country to all mapping-measuring materials as from the effective date of this Decision.
Article 3.- To assign the General Land Administration to guide the uniform appliance of the new VN-2000 national references and coordinates systems throughout the country.
Article 4.- This Decision takes effect 30 days after its signing.
Article 5.- The ministries, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!