Quyết định 58/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 58/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định 58/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư
Cơ quan ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:58/2004/QĐ-BBCVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành:29/11/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Biểu mẫu báo cáo thống kê - Theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT ban hành ngày 29/11/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư. Bưu chính Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng biểu mẫu Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định. Báo cáo gửi về Bộ Bưu chính, Viễn thông trước ngày 10 tháng 4 của năm sau năm báo cáo. Số liệu báo cáo phải đảm bảo đúng thực tế, thống nhất với các báo cáo khác của doanh nghiệp... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 58/2004/QĐ-BBCVT tại đây

tải Quyết định 58/2004/QĐ-BBCVT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 58/2004/QĐ-BBCVT NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU
BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
VÀ CHUYỂN PHÁT THƯ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư.

 

Điều 2. Bưu chính Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng biểu mẫu Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định. Báo cáo gửi về Bộ Bưu chính, Viễn thông trước ngày 10 tháng 04 của năm sau năm báo cáo. Số liệu báo cáo phải đảm bảo đúng thực tế, thống nhất với các báo cáo khác của doanh nghiệp.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam, Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


TÊN DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mẫu số 01:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT
ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH NĂM……

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo)

 

1. BÁO CÁO TỔNG QUÁT

1.1. Lao động

Đơn vị: người

Tính chất lao động

Số lượng

Hợp đồng không xác định thời hạn*

 

Hợp đồng từ 1 đến 3 năm

 

Hợp đồng dưới 1 năm

 

Tổng số

 

 

* Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam thống kê vào mục Hợp đồng không xác định thời hạn

1.2. Một số chỉ tiêu tài chính

 

Phân loại

Đơn vị (triệu đồng)

Tổng doanh thu: - Tổng doanh thu phát sinh

- Tổng doanh thu sau phân chia

 

Tổng chi phí

 

Tổng doanh thu sau phân chia - (trừ) Tổng chi phí

 

Tổng vốn đầu tư thực hiện

 

Giá trị TSCĐ tăng bằng nguồn vốn đầu tư trong năm

 

Tổng nguyên giá TSCĐ cuối kỳ

 

Tổng số tiền nộp ngân sách: - Tổng số phải nộp

- Tổng số đã nộp

 


2. MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG

2.1. Bưu cục, điểm phục vụ và thùng thư công cộng

Phân loại

Số lượng

Bưu cục giao dịch

 

Bưu cục ngoại dịch

 

Bưu cục cửa khẩu biên giới

 

Bưu cục có cung cấp dịch vụ tài chính*:

+ Trong đó:

- Bưu cục có cung cấp dịch vụ TKBĐ:

 

Đại lý dịch vụ bưu chính

 

Điểm Bưu điện - Văn hoá xã

 

Quầy giao dịch lưu động, kiốt

 

Thùng thư công cộng

 

 

* Bưu cục có cung cấp dịch vụ tài chính là bưu cục cung cấp một hoặc cả hai dịch vụ: dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiết kiệm bưu điện.

2.2. Năng lực phục vụ

Khu vực

Số lượng bưu cục/số lượng điểm BĐVHX

Số xã có báo Nhân Dân trong ngày/tổng số xã

Bán kính phục vụ bình quân (km/điểm)

Số dân phục vụ bình quân (người/điểm)

Thành thị

 

 

 

 

Nông thôn

 

 

 

 

Miền núi, hải đảo

 

 

 

 

Khu vực miền núi, xã đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

2.3. Tình hình hoạt động trên mạng bưu chính công cộng

Khu vực

Số lần thu gom

Số lần đi phát

Thành thị

…/ngày

…/ngày

Nông thôn

…/tuần

…/tuần

Miền núi, hải đảo

…/tuần

…/tuần

Khu vực miền núi,

xã đặc biệt khó khăn

…/tuần

…/tuần

 

3. DỊCH VỤ

3.1. Dịch vụ bưu chính

3.1.1. Dịch vụ bưu chính cơ bản

Loại dịch vụ

Đi trong nước

Quốc tế

Đi

Đến

Sản

lượng*

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr. đ)

Chi phí

(Tr.đ)

Sản

lượng*

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr. đ)

Chi phí

(Tr. đ)

Sản

lượng*

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

Chi phí

(Tr.đ)

Thư

DV Phổ cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư ngoài phạm vi phổ cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ấn phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gói nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học phẩm người mù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưu kiện

DV Phổ cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK ngoài phạm vi phổ cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Cột sản lượng không tính tổng cộng

- Doanh nghiệp báo cáo sản lượng theo cái hoặc kg hoặc theo cả cái và kg tùy theo dịch vụ cung cấp

3.1.2. Dịch vụ bưu chính cộng thêm (trừ các dịch vụ quy định tại 3.1.3 và 3.1.4)

Loại dịch vụ

Đi trong nước

Quốc tế

Đi

Đến

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr. đ)

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr đ)

Bưu phẩm ghi số

 

 

 

 

 

 

Bưu phẩm khai giá

 

 

 

 

 

 

Bưu phẩm quảng cáo

 

 

 

 

 

 

Bưu phẩm lai ghép

 

 

 

 

 

 

Bưu phẩm chuyển phát nhanh

 

 

 

 

 

 

Bưu kiện khai giá

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Dịch vụ bưu chính bắt buộc

Loại dịch vụ

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

Chi phí

(Tr.đ)

Doanh thu - (trừ) chi phí (Tr.đ)

A.

 

 

 

 

B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

3.1.4. Dịch vụ bưu chính dành riêng

Loại dịch vụ

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

Chi phí

(Tr.đ)

Doanh thu - (trừ) chi phí (Tr.đ)

 

 

 

 

 

 

3.2. Các nhiệm vụ công ích

 

Loại dịch vụ

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

Chi phí

(Tr.đ)

Doanh thu - (trừ) chi phí (Tr.đ)

A.

 

 

 

 

B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

3.2. Tem bưu chính

3.3.1. Sản xuất

Đơn vị: triệu con

Loại tem

Số lượng tem in

Số lượng tồn

Số lượng huỷ

Ghi chú

Đặc biệt

 

 

 

 

Phổ thông

 

 

 

 

 

* - Tem phổ thông không có phần báo cáo số lượng huỷ

-Tem đặc biệt và tem phổ thông bao gồm cả ấn phẩm có in tem bưu chính

3.3.2. Kinh doanh tem

Loại tem

Sản lượng bán

Doanh thu

Ghi chú

Trong nước

Quốc tế

Trong nước

Quốc tế

Cước phí

 

 

 

 

 

Sưu tập

 

 

 

 

 

 

3.4. Các dịch vụ tài chính

3.4.1. Chuyển tiền

 

Loại

Sản lượng (cái)

Doanh số ( Tr.đ)

Doanh thu (Tr.đ)

Trong nước

Quốc tế đến

Trong nước

Quốc tế đến

Trong nước

Quốc tế đến

Thư chuyển tiền

 

 

 

 

 

 

Điện chuyển tiển

 

 

 

 

 

 

Chuyển tiền nhanh

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Tiết kiệm bưu điện

 

Phân loại

Đơn vị

Số lượng sổ/thẻ

- Đã phát hành

- Đã tất toán

 

sổ/ thẻ

sổ/ thẻ

Tổng doanh số

Tr.đ

Tổng chi trả: - gốc

- lãi

Tr.đ

Tổng doanh thu

Tr.đ

Tổng chi phí

Tr.đ

Tổng số tiền đã huy động cho Quỹ đầu tư quốc gia

Tr.đ

 


3.5. Các dịch vụ khác

3.5.1. Phát hành báo chí

 

Dịch vụ

Sản lượng

(tờ, cuốn)

Doanh thu

(Tr.đ)

Chi phí

( Tr.đ)

Doanh thu -(trừ) chi phí (Tr.đ)

Phát hành báo chí

(trừ các loại báo công ích)

 

 

 

 

 

3.5.2. Đại lý chuyển phát thư cho các hãng chuyển phát nước ngoài

Đối tác

Đi

Đến

Sản lượng

(cái /kg)

Doanh thu phát sinh (Tr. đ)

Doanh thu hoa hồng (Tr.đ)

Sản lượng

(cái / kg)

Doanh thu hoa hồng (Tr. đ)

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Dịch vụ khác:

3.6. Tỉ lệ phần trăm doanh thu của các loại dịch vụ trên tổng doanh thu bưu chính

 

Dịch vụ bưu chính

%

Các nhiệm vụ công ích

%

Dịch vụ tài chính

%

Các dịch vụ khác

%

 

3.7. Chất lượng dịch vụ

3.7.1. Tỉ lệ dịch vụ đạt tiêu chuẩn/không đạt tiêu chuẩn:

Dịch vụ

Đạt tiêu chuẩn (%)

Không đạt tiêu chuẩn (%)

Ghi chú

Phổ cập (Theo tiêu chuẩn ngành do Bộ BCVT ban hành)

Thư

 

 

 

Bưu kiện

 

 

 

Dịch vụ khác (Theo tiêu chuẩn do doanh nghiệp công bố)

A.

 

 

 

B.

 

 

 

 

 

 

 

 


3.7.2. Nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ

3.8. Khiếu nại và bồi thường

 

Loại dịch vụ

Số khiếu nại

Số KN đã giải quyết

Số tiền đã bồi thường (Tr.đ)

Trong nước

Quốc tế

Trong nước

Quốc tế

Trong nước

Quốc tế

Bưu phẩm

 

 

 

 

 

 

Bưu kiện

 

 

 

 

 

 

Chuyển tiền

 

 

 

 

 

 

Tiết kiệm Bưu điện

 

 

 

 

 

 

Các dịch vụ khác

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

4. ĐĂNG Ký DANH MụC CáC DịCH Vụ CUNG CấP TRONG NĂM TIếP THEO

Loại dịch vụ

Phạm vi cung cấp

Thời điểm triển khai (Nếu là dịch vụ dự kiến triển khai)

Ghi chú

I. Dịch vụ bưu chính cơ bản

1.

2.

3.

….

II. Dịch vụ bưu chính cộng thêm

1.

2.

3.

III …..

 

 

 

 

5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

………………….

…………………..

…………………..

6. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

…………………..

…………………..

 

Hà Nội, ngày... tháng.... năm....

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)


 

TÊN DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 

 

MẪU SỐ 02:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT
ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN PHÁT THƯ NĂM………

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo)

 

1. Điểm cung cấp dịch vụ:

Điểm cung cấp dịch vụ

Số lượng

Điểm giao dịch

 

Đại lý

 

Tổng số

 

 

2. Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư*

Đi trong nước

Quốc tế

Đi

Đến

Sản lượng

(cái/ kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

Sản lượng

(cái/ kg)

Doanh thu

(Tr. đ)

Sản lượng

(cái/ kg)

Doanh thu

(Tr.đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đại lý chuyển phát thư cho các tổ chức chuyển phát nước ngoài*

Đối tác

Quốc tế đi

Quốc tế đến

Sản lượng

(cái/kg)

DT phát sinh (Tr đ)

DT hoa hồng(Trđ)

Sản lượng

(cái/kg)

Doanh thu hoa hồng (Tr.đ)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tại mục (2) và (3) Doanh nghiệp báo cáo sản lượng theo cái hoặc theo kg hoặc theo cả cái và kg tuỳ theo dịch vụ cung cấp.


4. Chất lượng dịch vụ

4.1. Tỉ lệ dịch vụ chuyển phát thư đạt tiêu chuẩn: (Theo tiêu chuẩn do doanh nghiệp công bố)

4.2. Tỉ lệ dịch vụ chuyển phát thư không đạt tiêu chuẩn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

4.3. Khiếu nại và bồi thường

 

Loại dịch vụ

Số vụ khiếu nại

Số vụ đã giải quyết

Số tiền bồi thường (Tr.đ)

Trong nước

Quốc tế

Trong nước

Quốc tế

Trong nước

Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

5. Đề xuất, kiến nghị

 

 

Ngày.... tháng.... năm....

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi