Quyết định 1484/2006/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao.

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1484/2006/QĐ-UBTDTT

Quyết định 1484/2006/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao.
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1484/2006/QĐ-UBTDTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành:23/08/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1484/2006/QĐ-UBTDTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
SỐ 1484/2006/QĐ-UBTDTT NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2006 BAN HÀNH
QUY CHẾ VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp  luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 318/1999/QĐ-UBTDTT ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao.

 

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Danh Thái

 

 


QUY CHẾ

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1484/2006/ QĐ-UBTDTT
ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao )

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao; trình tự lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm:

Các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao thực hiện chức năng quản lý nhà nước;

Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thể dục, thể thao.

 

Điều 3. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao

Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao theo quy định tại Quy chế này phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

Do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao (sau đây gọi là Bộ trưởng) hoặc Phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao được uỷ quyền ký ban hành theo hình thức Quyết định, Chỉ thị, Thông tư và Thông tư liên tịch;

Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và quy định của Quy chế này;

Có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng, có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương;

Được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao bao gồm:

a) Quyết định của Bộ trưởng quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; quy định các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các định mức kinh tế- kỹ thuật về thể dục, thể thao; quy định các biện pháp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao và những nhiệm vụ được Chính phủ giao.

b) Chỉ thị của Bộ trưởng quy định các biện pháp để chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp và kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực do Uỷ ban Thể dục thể thao phụ trách trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của Uỷ ban Thể dục thể thao.

c) Thông tư của Bộ trưởng để hướng dẫn thực hiện những quy định về thể dục, thể thao được giao trong Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

d) Thông tư liên tịch giữa Uỷ ban Thể dục thể thao với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị -xã hội để hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về thể dục, thể thao có liên quan đến lĩnh vực do cơ quan, tổ chức là một bên ký ban hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng

Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng được xây dựng, ban hành theo các nguyên tắc sau đây:

Phù hợp với Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật;

Phù hợp với các hình thức văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này;

Căn cứ vào kết quả công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn việc thực hiện pháp luật;

Tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế này.

 

Điều 5. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo. Các vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lập dự trù kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tổng dự toán của vụ, đơn vị và thực hiện đúng mục đích, tiến độ theo dự toán, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

2. Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ nhu cầu kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Chương II

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO
QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ,
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO;
LẬP DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

Điều 6. Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành về thể dục, thể thao

Căn cứ vào khoản 6, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp chế đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành về thể dục, thể thao, gửi lấy ý kiến các vụ, đơn vị. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị phải tham gia ý kiến về đề xuất đó.

 

Điều 7. Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao

Căn cứ vào Điều 59 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, Vụ Pháp chế đề nghị các vụ, đơn vị đề xuất việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị gửi đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao, trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; những quan điểm, nội dung chính của văn bản; dự báo tác động kinh tế xã hội; dự kiến thời gian trình văn bản; nguồn lực tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác bảo đảm thi hành văn bản.

Đối với đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao không đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này thì Vụ Pháp chế yêu cầu Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh đề xuất đó.

Điều 8. Trách nhiệm chỉnh lý, hoàn thiện đề xuất và gửi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao

Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp ý kiến; báo cáo lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao chủ trì cuộc họp với các vụ, đơn vị liên quan; chỉnh lý đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao trình Bộ trưởng xem xét và quyết định.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm gửi Bộ Tài chính đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh về thể dục, thể thao đã được Bộ trưởng ký để lấy ý kiến thẩm định về nguồn tài chính dự kiến; gửi Bộ Nội vụ để lấy ý kiến thẩm định về nguồn nhân lực dự kiến theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định số 161/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Thời hạn gửi đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về thể dục, thể thao được Vụ Pháp chế thực hiện như sau:

a) Đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh kèm theo văn bản thẩm định về nguồn tài chính dự kiến của Bộ Tài chính, văn bản thẩm định về nguồn nhân lực dự kiến của Bộ Nội vụ được gửi Bộ Tư Pháp, Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 của năm trước.

b) Đề nghị xây dựng Nghị quyết, Nghị định hàng năm của Chính phủ được gửi đến Bộ Tư Pháp, Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 11 của năm trước.

c) Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 16 tháng 11 của năm trước.

 

Điều 9. Lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao

1. Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao căn cứ vào yêu cầu thực tiễn quản lý ngành, lĩnh vực do vụ, đơn vị phụ trách đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; những quan điểm, nội dung chính của văn bản; dự báo tác động kinh tế xã hội; dự kiến thời gian trình văn bản; nguồn lực tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác bảo đảm thi hành văn bản và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 01 tháng 08 của năm trước. Trường hợp đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại khoản này, Vụ Pháp chế đề nghị Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị bổ sung đề xuất đó.

2.Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các vụ, đơn vị liên quan để thống nhất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao trước ngày 01 tháng 10 của năm trước.

3.Vụ Pháp chế có trách nhiệm trình Bộ trưởng Dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao trước ngày 01 tháng 12 của năm trước.

4. Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng soạn thảo theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao đã được Bộ trưởng ký, hàng tháng báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện Chương trình.

 

Điều 10. Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao

1. Vụ trưởng Vụ Pháp chế hoặc Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo kiến nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao đối với những dự thảo không bảo đảm tiến độ và chất lượng soạn thảo hoặc chưa cần thiết phải ban hành. Văn bản kiến nghị phải nêu rõ lý do đưa ra khỏi Chương trình, phương hướng, thời gian giải quyết và ý kiến của Vụ Pháp chế.

2. Trong trường hợp cần thiết Vụ trưởng Vụ Pháp chế hoặc Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao kiến nghị Bộ trưởng bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao những văn bản cần được ban hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 9 của Quy chế này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

3. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan lập Dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

Chương III
SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Điều 11. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Dự thảo Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng do Bộ trưởng chỉ định vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo. Tuỳ thuộc hình thức, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng có thể quyết định thành lập Tổ soạn thảo gồm đại diện vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo, Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài ngành có liên quan. Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo là Tổ trưởng Tổ soạn thảo.

2. Vụ, đơn vị được Bộ trưởng giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức tổng kết tình hình thi hành pháp luật; khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội; nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung của dự thảo; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

3. Trường hợp các văn bản liên tịch mà Uỷ ban Thể dục thể thao là cơ quan chủ trì soạn thảo thì việc soạn thảo cũng thực hiện theo các quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

4. Trường hợp các văn bản liên tịch mà Uỷ ban Thể dục thể thao là một bên ký ban hành thì đơn vị được Bộ trưởng giao phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm trình lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao ký quyết định cử người tham gia Tổ soạn thảo, tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan đến nội dung của dự thảo, tổ chức lấy ý kiến, biên soạn và chỉnh lý dự thảo, chuẩn bị hồ sơ thẩm định gửi Vụ Pháp chế trước khi trình Bộ trưởng.

 

Điều 12. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ soạn thảo

Tổ trưởng Tổ soạn thảo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung, chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Chương IV
LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Điều 13. Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đưa ra lấy ý kiến các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

 

Điều 14. Phương thức lấy ý kiến

1. Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến chính thức của các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật về nội dung của dự thảo. Tuỳ theo tính chất và nội dung phức tạp của từng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo có thể tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến góp ý hoặc gửi văn bản để lấy ý kiến.

2. Vụ, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị những vấn đề cần xin ý kiến, gợi ý thảo luận kèm theo dự thảo.

3. Thời gian lấy ý kiến bằng hình thức gửi văn bản để lấy ý kiến của các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật ít nhất là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày đưa dự thảo ra lấy ý kiến.

 

Điều 15. Góp ý kiến cho dự thảo

Các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, cơ quan, tổ chức, cá nhân được đề nghị góp ý kiến cho dự thảo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đúng thời hạn theo yêu cầu. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung thì phải chỉ rõ phần nào và phương hướng sửa chữa.

 

Điều 16. Tổng hợp ý kiến về dự thảo

Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo hoặc Tổ soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ ý kiến về dự thảo, thuyết minh chi tiết việc tiếp thu hoặc không tiếp thu sau mỗi lần hội thảo hoặc góp ý bằng văn bản, đồng thời phản hồi các ý kiến đã tham gia, chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tài liệu có liên quan gửi Vụ Pháp chế để thẩm định.

 

Chương V
THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Điều 17. Trách nhiệm thẩm định

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao trước khi trình Bộ trưởng ký phải được Vụ Pháp chế thẩm định.

Trường hợp Vụ Pháp chế được giao chủ trì soạn thảo và các trường hợp cần thiết khác thì Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định bao gồm các thành viên là đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện các vụ, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Điều 18. Phạm vi thẩm định

Phạm vi thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

Sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo;

Sự phù hợp của hình thức dự thảo với nội dung của dự thảo, tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo và tính thống nhất của dự thảo trong hệ thống pháp luật;

Ngôn ngữ pháp lý, kỹ thuật soạn thảo;

Văn bản thẩm định phải thể hiện bằng Phiếu thẩm định văn bản thể hiện tóm tắt các nội dung nêu tại khoản 1, 2, 3 của Điều này (theo mẫu 1 kèm theo Quy chế này).

 

Điều 19. Hồ sơ thẩm định

Hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

Văn bản đề nghị thẩm định do Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo ký;

Bản dự thảo đã được hoàn thiện lần cuối trước khi gửi thẩm định;

Bản tổng hợp ý kiến và báo cáo về việc tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp về dự thảo đó;

Các văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Uỷ ban Thể dục thể thao (nếu có);

Tài liệu có liên quan đến dự thảo (nếu có).

 

Điều 20. Trình tự thẩm định

Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định) có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn tối đa là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có tính chất và nội dung phức tạp, Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định) có thể yêu cầu vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để làm rõ nội dung hoặc trưng cầu ý kiến chuyên gia, thì thời hạn thẩm định được kéo dài nhưng tối đa không quá hai mươi (20) ngày làm việc.

Trong thời gian thẩm định nếu có những vấn đề vướng mắc, Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định) có thể yêu cầu vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo hoặc Tổ soạn thảo thuyết minh. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau, Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định) có trách nhiệm đề xuất phương án xử lý, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

Chương VI
TRÌNH KÝ, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Điều 21. Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng

1.Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo nhận được văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định) có trách nhiệm chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ chính thức gửi Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao trình Bộ trưởng.

2.Hồ sơ trình bao gồm:

a)Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (theo mẫu 2 kèm theo Quy chế này) do Vụ trưởng, thủ tr

ưởng đơn vị chủ trì soạn thảo ký (ký tờ trình và ký tắt cuối mỗi trang dự thảo);

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉnh lý sau khi đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định);

c) Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế (hoặc Hội đồng thẩm định);

d) Bản tổng hợp ý kiến tham gia về dự thảo và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp về dự thảo;

đ) Các văn bản góp ý kiến của các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân;

e) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

 

Điều 22. Trách nhiệm trình Bộ trưởng ký, ban hành

Khi nhận được hồ sơ trình văn bản quy phạm pháp luật do vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo gửi đến, Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục, thể thức văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

Văn phòng có trách nhiệm vào số, đóng dấu, gửi theo nơi nhận và lưu trữ hồ sơ gốc văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ trưởng ký.

 

Điều 23. Đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao

1. Việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao được thực hiện như sau:

Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) phải được Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao gửi đến Văn phòng Chính phủ hai (02) bản chính cùng bản ghi điện tử có chứa nội dung chính xác với văn bản chính đến cơ quan công báo trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành để đăng Công báo.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch nếu không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản được ban hành để quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc để giải quyết những vấn đề đột xuất, văn bản quy định hiệu lực trở về trước hoặc văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước .

 

Điều 24. Đính chính văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành và đăng Công báo, Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm kiểm tra văn bản đăng công báo, nếu phát hiện có sai sót thì phải được đính chính theo quy định sau:

Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của Uỷ ban Thể dục thể thao thì vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo giải trình nội dung và dự thảo văn bản đính chính. Người ký văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo phải đính chính là người ký văn bản đính chính;

b) Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan Công báo thì Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng để kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đính chính.

2. Việc đính chính văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hoặc được đăng Công báo phải dựa trên cơ sở đối chiếu với văn bản gốc và không làm thay đổi nội dung của quy định trong văn bản gốc.

Chỉ đính chính đối với lỗi chính tả hoặc sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. Việc đính chính không áp dụng đối với những sai sót về căn cứ ban hành, thẩm quyền, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có những sai sót về thẩm quyền, nội dung thì văn bản quy phạm pháp luật đó sẽ bị đình chỉ thi hành và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Điều 25. Gửi văn bản quy phạm pháp luật

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành, Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao phải gửi văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao đến Vụ Pháp chế-Uỷ ban Thể dục thể thao, Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 26. Đưa tin văn bản quy phạm pháp luật

1.Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm gửi văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao đến Văn phòng Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành để đăng trên Trang thông tin điện tử (Website) của Chính phủ, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

2. Trung tâm tin học thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao trên Trang thông tin điện tử của Uỷ ban Thể dục thể thao trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 27. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao ra tiếng nước ngoài

1. Trong trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế trình Bộ trưởng quyết định phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Ngoại giao dịch văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao ra tiếng nước ngoài.

2. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài phải bảo đảm đúng nội dung của văn bản; từ ngữ trong bản dịch phải chính xác.

3. Bản dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài theo quy định tại Quy chế này chỉ có giá trị tham khảo.

 

Điều 28. Tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Việc soạn thảo lấy ý kiến, thẩm định, gửi và ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

1. Các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của vụ, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo; tham gia vào quá trình soạn thảo; thẩm định dự thảo để bảo đảm tiến độ, chất lượng soạn thảo và thời hạn trình dự thảo.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Danh Thái

 

 


 

ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

(Đơn vị chủ trì soạn thảo)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng năm

 

TỜ TRÌNH

Về dự thảo…….

 

Kính gửi: Bộ tr­ưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao

 

Tên văn bản: …………………………………………………………

Quá trình soạn thảo văn bản:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ý kiến của vụ, đơn vị liên quan:

…………............………………………………………………………………..

Ý kiến của vụ Pháp chế:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Ý kiến bảo lưu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 


Mẫu 1

ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

Vụ pháp chế (Hội đồng thẩm định)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng năm

 

PHIẾU THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

Về dự thảo……

 

Kính gửi: - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT

- (Đơn vị chủ trì soạn thảo)

 

Thực hiện Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ - UBTDTT ngày…./…./2006 và trả lời Công văn số….. ngày….. của (tên đơn vị chủ trì soạn thảo) về việc đề nghị thẩm định dự thảo, Vụ Pháp Chế (Hội đồng thẩm định) có ý kiến như sau:

1. Một số vấn đề chung:

a) Sự cần thiết ban hành văn bản QPPL: ……………………………………..

b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản: ………………………………

c) Sự phù hợp với đường lối chính sách của Đảng: …………………………..

d) Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành và tính khả thi của văn bản: ………………………

đ) Sự phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia: ………………………………………………………………………………...

2. Một số vấn đề cụ thể:

a) Hình thức, tên gọi văn bản: ………………………………………………..

b) Cơ cấu, bố cục của văn bản: ……………………………………………….

c) Kỹ thuật soạn thảo và ngôn ngữ pháp lý: ………………………………….

d) Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và phương án xử lý (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Trên đây là ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (Hội đồng thẩm định) về dự thảo …………………………………………………………………………………..

Kính gửi Bộ trưởng xem xét quyết định.

 

 

 

Vụ trưởng vụ pháp chế

(Chủ tịch hội đồng thẩm định)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi