Quyết định 147/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn ngân sách Trung ương năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
Số: 147/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2011
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ kết quả thẩm định đơn giá đo đạc bản đồ năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo công văn số 4725/BTNMT-TC ngày 15/12/2011;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch cho các doanh nghiệp thực hiện, thanh toán bằng nguồn ngân sách Trung ương năm 2011 áp dụng đối với nhiệm vụ xây dựng sản phẩm mới (đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt của ngành).
Đối với các sản phẩm đo đạc bản đồ chưa quy định tại Điều 1, đơn giá được xác định bằng đơn giá của sản phẩm cùng loại và hệ số điều chỉnh, mức tăng, giảm theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ.
Điều 2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ, các quy định hiện hành về quản lý sản phẩm đo đạc bản đồ, tình hình thị trường và mức tối đa đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đơn giá cụ thể, chi tiết cơ cấu đơn giá, điều kiện và phương pháp áp dụng đơn giá.
Đối với các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, trong cơ cấu đơn giá không bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định. Ngoài ra, đối với đơn vị sự nghiệp được giao biên chế, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên còn phải trừ toàn bộ kinh phí đã bố trí cho số biên chế của đơn vị trong thời gian thực hiện dự án, nhiệm vụ.
Đối với các sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc Dự án thành lập cơ sở dữ liệu thông tin nền địa lý theo Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước và thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm: Giá các sản phẩm này do Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt theo hướng dẫn tại công văn 7919/BTC-QLG ngày 3/6/2009 của Bộ Tài chính.
Đối với sản phẩm đo đạc bản đồ có sử dụng các dữ liệu đã có thì không tính trong đơn giá các khoản chi phí đã đầu tư để tạo ra dữ liệu, sản phẩm từ những dự án về bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa hình, dự án địa hình thủy văn và các dự án khác có liên quan.
Điều 3. Nhằm mục đích sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách nhà nước, đảm bảo mức giá nhà nước quy định sát với chi phí thực tế và phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để bổ sung, sửa đổi kịp thời các định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế làm cơ sở xây dựng đơn giá năm 2012.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm đo đạc bản đồ hoàn thành trong năm 2011, trong phạm vi dự toán ngân sách được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:
- Bộ đơn giá sản phẩm theo lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành từ ngày 01/01/2011 đến 30/4/2011;
- Bộ đơn giá sản phẩm theo lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng áp dụng đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành từ ngày 01/5/2011 đến 31/12/2011./.
 

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Đo đạc và Bản đồ VN;
- Vụ pháp chế, Vụ HCSN;
- Lưu: VT, QLG.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁNguyễn Tiến Thỏa

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi