Quyết định 136/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng các Nhà khách của Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 136/TTG

NGàY 09 THáNG 03 NăM 1995 Về VIệC QUảN Lý Và Sử DụNG CáC NHà KHáCH CủA CHíNH PHủ

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYếT địNH

Điều 1.- Nhà khách Chính phủ nói tại Quyết định này là những Nhà khách của Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao quản lý để sử dụng vào mục địch phục vụ các hoạt động lễ tân đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ (sau đây gọi là Đảng và Nhà nước). Đó là những tổ chức sự nghiệp bao gồm:

1- Nhà khách số 12 Ngô Quyền, Hà Nội,

2- Nhà khách số 2 Lê Thạch, Hà Nội,

3- Nhà khách số 1 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2.- Các Nhà khách Chính phủ có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a/ Tổ chức đón tiếp, phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt và làm việc đối với các đoàn khách cấp cao của Đảng và Nhà nước sang thăm chính thức hoặc thăm làm việc ở nước ta.

b/ Phục vụ các cuộc hội đàm, ký kết, hội nghị, họp báo, tiếp khách, chiêu đãi và các hoạt động đối ngoại chính thức khác của Đảng và Nhà nước, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên chủ trì.

c/ Nhà khách số 12 Ngô Quyền và số 1 Lý Thái Tổ chủ yếu dành để phục vụ:

- Các hoạt động lễ tân đối ngoại của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

- Các cuộc hội đàm, ký kết văn kiện, chiêu đãi chính thức do cấp Bộ trưởng trở lên chủ trì,

- Các cuộc đón tiếp, bố trí ăn ở, sinh hoạt và làm việc đối với các Nguyên thủ Quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, Quốc hội hoặc cấp tương đương và người đứng đầu các Tổ chức Quốc tế quan trọng.

Các hoạt động lễ tân đối ngoại tại Nhà khách số 12 Ngô Quyền và số 1 Lý Thái Tổ do Bộ Ngoại giao sắp xếp nhằm đảm bảo yêu cầu chính trị và quy định về lễ tân.

Trong trường hợp có nhiều yêu cầu phục vụ cùng một lúc, Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với Văn Phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan tìm biện pháp khắc phục nhăm đáp ứng thật tốt các yêu cầu đó.

Điều 3.- Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc chỉ đạo và quản lý toàn diện các Nhà khách nói tại Điều 1 Quyết định này, chủ động lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ, phấn đấu để trong một thời gian ngắn có thể nâng trình độ quản lý và tay nghề của cán bộ, nhân viên các Nhà khách Chính phủ ngang tầm với trình độ Quốc tế, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

Điều 4.- Các Nhà khách Chính phủ được thực hiện chế độ quản tài chính như đối với các tổ chức sự nghiệp có thu theo quy định tại Thông tư số 01 TC/HCVX ngày 4/1/1994 và Thông tư số 25 TC/TCT ngày 28/3/1994 của Bộ Tài chính. Mọi hoạt động thu chi của các Nhà khách Chính phủ phải thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và các nguyên tắc sau đây:

a/ Toàn bộ chi phí phục vụ các hoạt động lễ tân của lãnh đạo Đảng và Nhà nước (do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Ngoại yêu cầu) được ngân sách Nhà nước cấp thông qua Bộ Ngoại giao theo chế độ chi tiêu tài chính và dự toán đã được duyệt.

b/ Các hoạt động lễ tân khác do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ yêu cầu, được phân làm hai loại:

- Đối với các hoạt động do Nhà nước cấp kinh phí (có quyết định của Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản trong đó ghi rõ phía Việt Nam đài thọ), các Nhà khách Chính phủ chỉ thanh toán tiền ăn, ở ... trên thực tế, không thu các phụ phí khác.

- Đối với các hoạt động do nước ngoài tài trợ hoặc do các cơ quan, đơn vị chi bằng vốn tự có thì các Nhà khách Chính phủ sẽ thanh toán theo giá thị trường.

c/ Ngoài nhiệm vụ được giao, các Nhà khách Chính phủ có thể tận dụng hết năng lực khi điều kiện cho phép để phục vụ một số đối tượng khách nhất định (Bộ Ngoại giao quy định cụ thể các đối tượng khách loại này) và được phép giữ lại toàn bộ số tiền thu được từ các nguồn khách này để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và bù đắp một phần chi phí. Về nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư mới phải thực hiện theo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Điều 5.- Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo đủ kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên và định kỳ cải tạo, nâng cấp các Nhà khách Chính phủ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Điều 6.- Định kỳ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý và sử dụng các Nhà khách Chính phủ theo nội dung của Quyết định này.

 

Điều 7.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 8.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đầu bãi bỏ.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 136/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng các Nhà khách của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 136/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 136-TTg
Hanoi, March 09, 1995

 
DECISION
ON THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF THE GOVERNMENT GUEST-HOUSES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the Minister for Foreign Affairs, the Minister-Director of the Office of the Government, and the Minister of Finance,
DECIDES:
Article 1.- The Government guest-houses stipulated in this Decision are those assigned to the Ministry for Foreign Affairs' management to be utilized for the purpose of serving external protocol activities of the Party, State, the National Assembly and the Government (hereafter referred to as the Party and State). These are:
1. Guest-House at Number 12 Ngo Quyen, Hanoi,
2. Guest-House at Number 2 Le Thach, Hanoi,
3. Guest-House at Number at 1 Ly Thai To, Ho Chi Minh City.
Article 2.- The Government guest-houses have the following main tasks:
a/ To organize the reception and cater for the accommodation and work of high-level guest delegations of the Party and State, on official visits or working visits to Vietnam.
b/ To cater for the talks, signing, conferences, press conferences, receptions and banquets, and other official diplomatic activities of the Party and State, of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government presided over by a minister, and equivalent or higher level.
c/ The Guest-Houses at Number 12 Ngo Quyen and at Number 1 Ly Thai To shall be chiefly used to cater for:
- The protocol and diplomatic activities of the General Secretary of the Party, the President of the Republic, the Prime Minister, the Chairman of the National Assembly, the Vice-Chairman (Vice Chair-woman) of the Republic, the Deputy Prime Minister, the Vice Chairmen (Vice Chairwomen) of the National Assembly, and the Minister for Foreign Affairs;
- The talks, signing of documents, and official receptions organized by the ministerial and higher levels;
- Receptions, accommodation of Heads of State, Heads of Government or National Assembly, and equivalent level, and the Heads of important international organizations.
The protocol and diplomatic activities at Guest-Houses at Number 12 Ngo Quyen and Number 1 Ly Thai To shall be arranged by the Ministry for Foreign Affairs, with a view to ensuring the political requirements and protocol regulations.
In case many requirements of service happen at the same time, the Ministry for Foreign Affairs shall have to closely coordinate with the Office of the Government and other concerned agencies to seek measures to overcome difficulties, in order to meet these requirements to the best of its ability.
Article 3.- The Ministry for Foreign Affairs takes responsibility before the Government for the overall direction and management of the guest-houses, as stipulated in Article 1 of this Decision. It shall take the initiative in drawing up the plan and carrying out measures aimed at improving continually the quality and efficacity of service, so that within a short time it can raise the managerial and professional skills of the officials and employees of the Government guest-houses to the international level, and meet ever better the requirements of the diplomatic activities and external relations activities of the Party and State.
Article 4.- The Government guest-houses are allowed to apply the system of financial management as other revenue-earning public service organizations, defined in Circular No.01-TC/HCVX on the 4th of January, 1994, and Circular No.25-TC/TCT on the 28th March, 1994 of the Ministry of Finance. All revenue and expenditure operations of the Government guest-houses must strictly abide by the current regime of financial management of the State, and the following principles:
a/ All the expenditures to cater for the protocol activities of the Party and State leaders (requested by the Minister - Director of the Office of the Government, the Director of the Office of the President of the Republic, the Director of the Office of the National Assembly, and the Minister for Foreign Affairs) shall be supplied by the State budget through the Ministry for Foreign Affairs, according to the regime of financial spending and the approved expenditure plan.
b/ The other protocol activities requested by the Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government, comprise two categories;
- With regard to the activities budgeted by the State (by written decision of the Prime Minister which specifies that the Vietnamese side defrays expenses), the Government guest-houses shall charge only for the accommodation and meals, and shall make no surcharges.
- With regard to the activities funded by foreign countries, or by the self - procured fund of the agency or unit, the Government guest-houses shall charge according to the market prices.
c/ Besides the assigned tasks, the Government guest-houses may make maximal use of their facilities, when conditions permit, to cater for a number of given guests (to be specified by the Ministry for Foreign Affairs). They are allowed to retain all the revenues from this service to invest in upgrading their material bases, and make up for part of the expenditures. The upgrading of the material bases and the investment in new constructions must be done according to the current regulations on investment in capital construction.
Article 5.- The State Planning Committee and the Ministry of Finance shall have to ensure the necessary budget to maintain regular operation of the Government guest-houses, and to transform and upgrade them according to international standard.
Article 6.- Periodically, the Minister-Director of the Office of the Government, together with the Minister for Foreign Affairs and the Minister of Finance, shall inspect the management and utilization of the Government guest-houses according to the stipulations of this Decision.
Article 7.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of Hanoi City and Ho Chi Minh City shall have to implement this Decision.
Article 8.- This Decision takes effect from the date of its signing. All earlier regulations contrary to this Decision are now annulled.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!