Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 1262/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kết thúc hoạt động Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm một số nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu và yêu cầu
a) Mục tiêu
- Góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;
- Trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
b) Yêu cầu
- Phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam;
- Bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và tính hiện đại;
- Bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống;
- Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
2. Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 36 quyển như sau:
Quyển 1. Toán học, Cơ học
Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học
Quyển 3. Hóa học, Công nghệ hóa học
Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học
Quyển 5. Địa chất học, Môi trường
Quyển 6. Địa lý học, Địa lý thế giới
Quyển 7. Địa lý Việt Nam, Địa chính
Quyển 8. Công nghệ thông tin
Quyển 9. Nông nghiệp, Thủy lợi
Quyển 10. Lâm nghiệp, Ngư nghiệp
Quyển 11. Hải dương học, Khí tượng thủy văn
Quyển 12. Y học, Dược học
Quyển 13. Điện, Điện tử, Tự động hóa
Quyển 14. Xây dựng, Công nghệ vật liệu
Quyển 15. Giao thông, Vận tải
Quyển 16. Cơ khí, Mỏ, Luyện kim
Quyển 17. Dệt, May, Giấy, Thực phẩm
Quyển 18. Văn học
Quyển 19. Ngôn ngữ học, Hán Nôm
Quyển 20. Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công
Quyển 21. Lịch sử Việt Nam
Quyển 22. Lịch sử thế giới
Quyển 23. Khảo cổ học, Dân tộc học - Nhân học
Quyển 24. Kinh tế học
Quyển 25. Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ
Quyển 26. Triết học
Quyển 27. Tôn giáo, Xã hội học
Quyển 28. Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức
Quyển 29. Quốc phòng, An ninh
Quyển 30. Luật học
Quyển 31. Tâm lý học, Giáo dục học
Quyển 32. Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ
Quyển 33. Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh
Quyển 34. Mỹ thuật, Kiến trúc
Quyển 35. Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục
Quyển 36. Sách dẫn (Index, dành cho bộ tổng hợp)
3. Thời gian thực hiện
Giai đoạn 1: Từ năm 2014 đến hết năm 2019 biên soạn theo phân quyển.
Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến hết năm 2023 biên soạn 35 quyển theo ABC và 01 quyển sách dẫn.
4. Kinh phí
Kinh phí biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam được bố trí từ các nguồn:
a) Ngân sách nhà nước;
b) Hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
c) Các nguồn vốn hợp pháp khác.
5. Tổ chức thực hiện
a) Tổ chức chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm:
- Hội đồng Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
- Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chỉ đạo điều hành việc biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Chủ nhiệm Chương trình quyết định thành lập các Ban chuyên ngành để biên soạn từng quyển trong bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký Ban.
b) Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng cơ chế tài chính để triển khai thực hiện Đề án.
d) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Đề án.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).B

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1262/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 28/07/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!