Nghị quyết 21/2003/QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI 21/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003
VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2004

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 151/UBTVQH11 ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 như sau:

 

A. chương trình chính thức

 

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 5 (dự kiến vào tháng 5-2004):

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Luật thanh tra;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

4. Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

5. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi);

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

8. Nghị quyết của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (sửa đổi);

9. Nghị quyết của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội (trên cơ sở gộp chung Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật điện lực;

2. Luật cạnh tranh;

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

5. Luật thuế sử dụng đất;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

8. Luật an ninh quốc gia.

2. Tại kỳ họp thứ 6 (dự kiến vào tháng 11-2004):

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật điện lực;

2. Luật cạnh tranh;

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

5. Luật thuế sử dụng đất;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

8. Luật an ninh quốc gia.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi);

2. Luật thương mại (sửa đổi);

3. Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi);

4. Luật dược;

5. Luật đường sắt Việt Nam;

6. Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế;

7. Luật công an nhân dân;

8. Luật quốc phòng;

9. Luật kiểm toán nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1. Pháp lệnh giống cây trồng;

2. Pháp lệnh giống vật nuôi;

3. Pháp lệnh tôn giáo;

4. Pháp lệnh giám định tư pháp;

5. Pháp lệnh dự trữ quốc gia;

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

7. Pháp lệnh về công tác cảnh vệ;

8. Pháp lệnh đấu thầu;

9. Pháp lệnh về chống trợ cấp;

10. Pháp lệnh về chống bán phá giá;

11. Pháp lệnh trợ giúp pháp lý;

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

13. Pháp lệnh thú y (sửa đổi);

14. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 01-7-1991;

15. Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS (sửa đổi);

16. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (sửa đổi).

 

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

 

I. Các dự án luật:

1. Bộ luật thi hành án;

2. Luật về thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức;

3. Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);

4. Luật bảo hiểm xã hội;

5. Luật về các vùng biển Việt Nam;

6. Luật về hội;

7. Luật nhà ở;

8. Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân (sửa đổi);

9. Luật giao dịch điện tử;

10. Luật thanh niên;

11. Luật đê điều;

12. Luật kinh doanh bất động sản;

13. Luật du lịch;

14. Luật đầu tư (áp dụng chung cho cả đầu tư trong nước và nước ngoài);

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

 

iI. Các dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ đình công;

2. Pháp lệnh công chứng;

3. Pháp lệnh về hiến, lấy ghép mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người và khám nghiệm tử thi;

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên;

5. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

6. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển.

 

Điều 2

Bổ sung các dự án có tên dưới đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007):

1. Luật kinh doanh bất động sản;

2. Luật giao dịch điện tử;

3. Luật bình đẳng giới;

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

5. Pháp lệnh về án phí, lệ phí tại Toà án nhân dân;

6. Pháp lệnh cựu chiến binh.

 

Điều 3

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004.

2. Các cơ quan soạn thảo, trình dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan khác để nâng cao chất lượng dự án, báo cáo thẩm tra và giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

4. Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức và mọi người dân hiểu và thi hành thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 21/2003/QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/2003/QH11 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!