Nghị định 100-CP của Chính phủ về việc thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 100-CP NGàY 29-8-1994

Về VIệC THàNH LậP QUậN KIếN AN THUộC THàNH PHố HảI PHòNG

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1

Nay thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ cở toàn bộ diện tích nhân khẩu và địa giới hành chính của thị xã Kiến An hiện tại.

Quận Kiến An có diện tích tư nhiên 2.669,85 hécta; nhân khẩu 73.297. Gồm chín đơn vị hành chính là các phường:

1- Phương Quán Trữ (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiện 425,48 hécta; nhân khẩu 10.112.

2- Phương Bắc Sơn (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiện 204,5 hécta; nhân khẩu 8.418.

3- Phường Trần Thành Ngọ (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiên 153,56 hécta; nhân khẩu 9.566.

4- Phường Ngọc Sơn (giữ nguyên địa giới hiện trạng) có diện tích tự nhiên 248,15 hécta; nhân khẩu 7.320.

5- Chuyển xã Đồng Hoà thành phường Đồng Hoà.

Phường Đồng Hoà có diện tích tự nhiên 360,55 hécta; nhân khẩu 6.872.

Địa giới phường Đồng Hoà: phía Đông giáp huyện An Hải; phía Tây giáp phường Bắc Sơn; phía Nam giáp phường Nam Sơn và huyện Kiến Thuỵ; phía Bắc giáp phường Quán Trữ.

6- Thành lập phường Tràng Minh trên cơ sở diện tích tự nhiên 292,99 hécta; nhân khẩu 5.990 của xã Bắc Hà. Diện tích tự nhiên 28,43z hécta; nhân khẩu 770 của phường Phù Liễn.

Phường Tràng Minh có diện tích tự nhiên 321,42 hécta; nhân khẩu 6.760.

Địa giới phường Tràng Minh: phía Đông giáp phường Phù Liễn; phía Tây giáp huyện An Lão; phía Nam giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Bắc giáp phường Ngọc Sơn và phường Trần Thành Ngọ.

7- Thành lập phường Văn Đẩu trên cơ sở diện tích tự nhiên 96,76 hécta; nhân khẩu 2.195 của xã Nam Hà. Diện tích tự nhiên 186,09 hécta; nhân khẩu 1.882 của xã Bắc Hà. Diện tích tự nhiên 47,44 hécta; nhân khẩu 5.985 của phường Phù Liễn.

Phường Văn Đẩu có diện tích tự nhiên 330,29 hécta; nhân khẩu 10.062.

Địa giới phường Văn Đầu: phía Đông giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp phường Trần Thành Ngọ; phía Nam giáp phường Phù Liễn; phía Bắc giáp phường Nam Sơn và huyện Kiến Thuỵ.

8- Sáp nhập thôn Quy Tức và thôn Đồng Tải của xã Bắc Hà (gồm 241,33 hécta; nhân khẩu 3.021) vào phần còn lại của phường Phù Liễn (gồm 47,06 hécta, nhân khẩu 3.033) thành một đơn vị hành chính mới là phường Phù Liễn.

Phường Phù Liễn sau khi điều chỉnh địa giới có diện tích tự nhiên 288,99 hécta; nhân khẩu 6.044.

Địa giới phường Phú Liễn; phía Đông giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp phường Trần Thành Ngọ; phía Nam giáp phường Tràng Minh; phía Bắc giáp phường Văn Đẩu.

9- Thành lập phường Nam Sơn trên cơ sở phần còn lại của xã Nam Hà (gồm thôn Kha Lâm và thôn Lệ Tảo).

Phường Nam Sơn có diện tích tự nhiên 336,91 hécta; nhân khẩu 8.141.

Địa giới phường Nam Sơn: phía Đông giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp phường Trần Thành Ngọ; phía Nam giáp phường Văn Đẩu; phía Bắc giáp phường Bắc Sơn, phường Quán Trữ và phường Đồng Hoà.

Địa giới quận Kiến An: phía Đông và phía Nam giáp huyện Kiến Thuỵ; phía Tây giáp huyện An lão; phía Bắc giáp huyện An hải và quận Lê Chân.

 

Điều 2

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 100-CP

Nghị định 100-CP của Chính phủ về việc thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:100-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:29/08/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 100-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 100-CP
Hanoi, August 29, 1994
 
DECREE
ON THE ESTABLISHMENT OF KIEN AN DISTRICT UNDER THE CITY OF HAIPHONG
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of the city of Haiphong, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- To establish Kien An district under the City of Haiphong on the basis of the entire area, population and administrative boundary of the present town of Kien An.
Kien An district has a land area of 2,669. 85 hectares and a population of 73,297. It is composed of nine administrative units which are the following wards:
1. Quan Tru ward (retaining its present boundary) with a land area of 425.48 hectares and a population of 10,112.
2. Bac Son ward (retaining its present boundary) with a land area of 204.5 hectares and a population of 8,418.
3. Tran Thanh Ngo ward (retaining its present boundary) with a land area of 153.56 hectares and a population of 9,566.
4. Ngoc Son ward (retaining its present boundary) with a land area of 248.15 hectares and a population of 7,320.
5. Changing Dong Hoa commune into Dong Hoa ward.
Dong Hoa ward has a land area of 360.55 hectares and a population of 6,872.
Dong Hoa ward is bordered on the East by An Hai district; on the West by Bac Son ward; on the South by Nam Son ward and Kien Thuy district; and on the North by Quan Tru ward.
6. To establish Trang Minh ward on the basis of a land area of 292.99 hectares and a population of 5,990 of Bac Ha commune, and a land area of 28.43 hectares and a population of 770 of Phu Lien ward.
Trang Minh ward is bordered on the East by Phu Lien ward; on the West by An Lao district; on the South by Kien Thuy district; and on the North by Ngoc Son ward and Trang Thanh Ngo ward.
7. To establish Van Dau ward on the basis of a land area of 96.76 hectares and a population of 2,195 of Nam Ha commune; a land area of 186.09 hectares and a population of 1,882 of Bac Ha commune; and a land area of 47.44 hectares and a population of 5,985 of Phu Lien ward.
Van Dau ward has a land area of 330.29 hectares and a population of 10,062.
Van Dau ward is bordered on the East by Kien Thuy district; on the West by Tranh Thanh Ngo ward; on the South by Phu Lien ward; on the North by Nam Son ward and Kien Thuy district.
8. To incorporate Quy Tuc hamlet and Dong Tai hamlet of Bac Ha commune (241.33 hectares in land area and 3,021 in population) with the remainder of Phu Lien ward (47.06 hectares in land area and 3,033 in population) into a new administrative unit called Phu Lien ward.
After readjustment of its boundary, Phu Lien ward has a land area of 288.99 hectares and a population of 6,004.
Phu Lien is bordered on the East by Kim Thuy district; on the West by Tran Thanh Ngo ward; on the South by Trang Minh ward; and on the North by Van Dau ward.
9. To establish Nam Son ward on the basis of the remainder of Nam Ha commune (composed of Kha Lam hamlet and Le Tao hamlet).
Nam Son ward has a land area of 336.91 hectares and a population of 8,141.
Nam Son ward is bordered on the East by Kien Thuy district; on the West by Tranh Thanh Ngo ward; on the South by Van Dau ward; on the North by Bac Son, Quan Tru and Dong Hoa wards.
Kien An district is bordered on the East and on the South by Kien Thuy district; on the West by An Lao district; and on the North by An Hai and Le Chau districts.
Article 2.- This Decree takes effect as from the date of its promulgation. All earlier regulations contrary to this Decree are now annulled.
Article 3.- The President of the People's Committee of the city of Haiphong and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 100-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi