Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 18/2002/CT-TTg

Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2002/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:05/09/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 18/2002/CT-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 18/2002/CT-TTG
NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

 

Bộ luật Lao động năm 1994, Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 đã qui định tuổi nghỉ hưu của người lao động, của cán bộ, công chức, viên chức là 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Ngày 11 tháng 11 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 668/TTg về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức. Nghị định của Chính phủ số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 đã qui định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, thời gian và thủ tục kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu. Ngày 03 tháng 5 năm 1999, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có Quyết định số 49-QĐ/TW ban hành Qui định về phân cấp quản lý cán bộ, Quyết định số 50-QĐ/TW ban hành Qui chế đánh giá cán bộ, Quyết định số 51-QĐ/TW ban hành Qui chế bổ nhiệm cán bộ. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định nói trên. Tuy nhiên, còn không ít Bộ, ngành, cơ quan, địa phương không chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các qui định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và đã kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu không đúng qui định của pháp luật.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, chấp hành Nghị quyết của Chính phủ số 05/2002/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 về việc chọn năm 2002 là năm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty 91:

a) Thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các qui định của Bộ luật Lao động, của Pháp lệnh Cán bộ, công chức về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 qui định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu;

b) Vào tháng 9 hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách có lý lịch trích ngang những cán bộ, công chức, viên chức trước một năm đến tuổi nghỉ hưu, thuộc diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, kèm theo dự kiến giải quyết; đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ danh sách kèm lý lịch trích ngang các cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện, chuyên viên cao cấp và tương đương do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91 quản lý, cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên viên cao cấp và tương đương do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng chính sách, chế độ và pháp luật hiện hành.

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp nào quyết định nghỉ hưu thì Thủ trưởng cấp đó chuẩn bị người thay thế, làm thủ tục bàn giao công việc, giải quyết các chế độ, chính sách và quyết định để cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội làm xong thủ tục hưởng chế độ hưu trí cho người nghỉ hưu theo qui định của pháp luật hiện hành.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo cơ quan làm công tác tổ chức - cán bộ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các địa phương và các doanh nghiệp nhà nước tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2002 tất cả các đối tượng đã đến tuổi, quá tuổi nghỉ hưu, thuộc diện có thể kéo dài thời gian công tác mà chưa được làm thủ tục kéo dài theo qui định của pháp luật, kể cả các đối tượng đã quá tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đã được bổ nhiệm trước ngày Nghị định số 71/2000/NĐ-CP có hiệu lực.

3. Từ nay, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước không bổ nhiệm và không trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm những cán bộ, công chức, viên chức đã quá tuổi qui định hoặc không còn đủ tuổi để làm việc hết nhiệm kỳ.

4. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra việc sử dụng quĩ tiền lương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp nhà nước và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty 91 tổ chức thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2002 về tình hình thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng thực hiện không nghiêm các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các qui định của pháp luật về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi