Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 12/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
 
 
Trong những năm qua, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng; hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 người, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho gia đình người lao động, đồng thời đóng góp vào nguồn thu ngoại tệ cho đất nước khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Riêng đối với thị trường Hàn Quốc, hàng năm Việt Nam đưa được khoảng hơn 10.000 lao động đi làm việc.
Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động vẫn còn tồn tại một số hạn chế, trong đó, nổi lên vấn đề người lao động bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, nhất là người lao động làm việc theo Thỏa thuận giữa hai Chính phủ (gọi tắt là Chương trình EPS) tại Hàn Quốc. Từ năm 2011, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp về cơ chế chính sách, cũng như áp dụng các biện pháp trong thực tiễn để tăng cường quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, nhưng tỷ lệ lao động theo Chương trình EPS của Việt Nam khi hết hạn hợp đồng không về nước vẫn ở mức cao so với các nước khác có lao động làm việc tại Hàn Quốc. Trong thời gian tới, nếu không khắc phục được tình trạng này thì phía Hàn Quốc có thể sẽ dừng tiếp nhận lao động Việt Nam.
Để tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ bằng nhiều hình thức về chính sách, pháp luật xuất khẩu lao động và các quy định hướng dẫn chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc;
b) Tăng cường chỉ đạo các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục làm việc với phía Hàn Quốc để tích cực phối hợp trong việc quản lý, xử lý vi phạm và đề nghị phía bạn có biện pháp tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nước sở tại sử dụng lao động nước ngoài trong đó có người lao động Việt Nam một cách bất hợp pháp.
d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng, không về nước đúng thời hạn; định kỳ tổng hợp báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với những địa phương có tỷ lệ người lao động ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp cao.
2. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc:
a) Phối hợp với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chấp hành pháp luật nước sở tại, thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn;
b) Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời những quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng gia đình, cam kết việc người thân làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn; đưa nội dung vận động người lao động về nước đúng thời hạn vào kế hoạch công tác và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện;
b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý vi phạm hành chính đối với người lao động vi phạm quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành và thông tin rộng rãi trong dư luận.
4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các địa phương cùng cấp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động và chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị này, gửi báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2014.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này./
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

thuộc tính Chỉ thị 12/CT-TTg

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:30/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Trước tình trạng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở Hàn Quốc, ngày 30/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban, ngành tăng cường chỉ đạo các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động.
Đồng thời, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục làm việc với phía Hàn Quốc để tích cực phối hợp trong việc quản lý, xử lý vi phạm và đề nghị phía bạn có biện pháp tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nước sở tại sử dụng bất hợp pháp lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam; tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng gia đình, cam kết việc người thân làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Thủ tướng Chính Phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng, không về nước đúng thời hạn; đặc biệt, hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với những địa phương có tỷ lệ lao động ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp cao.

Xem chi tiết Chỉ thị12/CT-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi