Quyết định 862/QĐ-BXD 2022 danh mục và tài liệu kỹ thuật xây dựng lĩnh vực Kết cấu và Công nghệ xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 862/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục và tài liệu kỹ thuật xây dựng là sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Kết cấu và Công nghệ xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hi;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố danh mục và các tài liệu kỹ thuật xây dựng bao gồm chỉ dẫn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật , sổ tay kỹ thuật là sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Kết cấu, Công nghệ xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham khảo sử dụng. 

Danh mục tài liệu kỹ thuật được trình bày tại phụ lục kèm theo quyết định này; tài liệu kỹ thuật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU KỸ THUẬT XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 862/QĐ-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

TT

Tên Tài liệu kỹ thuật xây dựng

Ghi chú

1

Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép không ứng suất trước theo TCVN 5574:2018

 

2

Quy trình bảo trì cho công trình xây dựng trên đảo từ bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC)

 

3

Chỉ dẫn tính toán kết cấu bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC)

 

4

Chỉ dẫn sản xuất, thi công lắp dựng và nghiệm thu cho công trình lắp ghép trên đảo từ bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC)

 

5

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà mẫu cho công trình nhà lắp ghép trên đảo

 

6

Hồ sơ thiết kế một số mẫu nhà điển hình cho công trình nhà lắp ghép trên đảo

 

7

Hướng dẫn tính toán cốt thép kết cấu lõi-vách bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018

 

8

Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của nhà cao và siêu cao tầng

 

9

Hướng dẫn phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão

 

10

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà và công trình

 

11

Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ bao che bằng đá

 

12

Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ bao che bằng bê tông cốt sợi thủy tinh (GFRC)

 

13

Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ bao che bng kim loại

 

14

Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ vách kính

 

15

Hướng dẫn thiết kế Dầm, Sàn liên hợp Thép Bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu

 

16

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công đối với cọc vít ống thép có cánh ở mũi trong điều kiện Việt Nam

 

17

Hướng dẫn thiết kế công trình silo BTCT theo tiêu chuẩn Châu Âu

 

18

Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu nhà công nghiệp một tầng bng thép trong vùng động đất Việt Nam

 

19

Hướng dẫn thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu tấm sợi composite

 

20

Chỉ dẫn thiết kế, thi công nghiệm thu thiết kế công trình trụ đỡ bằng thép xây dựng ngoài biển

 

21

Chỉ dẫn kỹ thuật về quy trình thu gom và phân loại chất thải rn xây dựng tại công trình phá dỡ

 

22

Quy trình khảo sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu nhà và công trình bê tông cốt thép bị ăn mòn trong môi trường biển

 

23

Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy

 

24

Hướng dẫn đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy

 

25

Hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G

 

26

Chỉ dẫn kỹ thuật lp dựng kết cấu thép nhà cao tầng

 

27

Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 3

 

28

Hướng dẫn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động đối với công trường xây dựng cạnh đường bộ

 

29

Chỉ dẫn kỹ thuật về xử lý các sự cố trong quá trình thi công đào hầm sử dụng máy đào hầm loại nhỏ

 

30

Sàn bê tông ứng suất trước căng sau - Thiết kế và Lập chỉ dẫn kỹ thuật

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 862/QĐ-BXD

Quyết định 862/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và tài liệu kỹ thuật xây dựng là sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Kết cấu và Công nghệ xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:862/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:05/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố Danh mục 30 tài liệu kỹ thuật xây dựng

Ngày 05/10/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 862/QĐ-BXD về việc công bố danh mục và tài liệu kỹ thuật xây dựng là sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Kết cấu và Công nghệ xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý.

Cụ thể, Danh mục 30 tài liệu kỹ thuật xây dựng bao gồm: Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép không ứng suất trước theo TCVN 5574:2018; Quy trình bảo trì cho công trình xây dựng trên đảo từ bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC); Chỉ dẫn tính toán kết cấu bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC); Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà mẫu cho công trình nhà lắp ghép trên đảo; Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ bao che bằng đá; Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 3;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định862/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi