Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN 2022 Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1839/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:23/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Nông nghiệp phê duyệt 09 nhiệm vụ KHCN về nguồn gen thực hiện từ 2023

Ngày 23/5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Theo đó, Danh mục gồm 09 đề tài, trong đó: 04 đề tài nhóm Giống cây trồng nông nghiệp; 01 đề tài về Giống cây trồng lâm nghiệp; 02 đề tài nhóm Giống thủy sản và 02 đề tài về Giống vật nuôi. Thời gian thực hiện giao động từ 02 đến 04 năm, phương thức thực hiện: Tuyển chọn.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trong Danh mục nêu trên, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________

Số: 1839/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

 

                                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023

________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 18/2015/TT- BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong danh mục tại Điều 1, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN (NTHT).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Quốc Doanh

 

 

 
 
 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NGHIÊN CỨU PHỤC TRÁNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

_____________

 

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

 

Giống cây trồng nông nghiệp

 

 

 

1

Nghiên cứu phục tráng và phát triển các giống vú sữa lò rèn, tím và bơ hồng tại đồng bằng sông Cửu Long

Phục tráng và phát triển được các giống vú sữa lò rèn, tím và bơ hồng đặc sản, góp phần gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất hàng hóa tại đồng bằng sông Cửu Long.

- 03 giống vú sữa lò rèn, tím và bơ hồng được phục tráng.

- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển các giống vú sữa được phục tráng.

- 10 cây đầu dòng/giống được tuyển chọn và công nhận.

- Vườn lưu giữ giống gốc: 0,2 ha/giống được công nhận.

- 1.000 cây giống sau phục tráng/giống.

- Quy trình phục tráng các giống.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống, canh tác theo VietGap/canh tác hữu cơ cho 03 giống.

- Mô hình sản xuất thương phẩm theo chuỗi giá trị: 02ha/giống trồng mới; 01ha/giống thâm canh trên vườn cũ.

- 03 giống vú sữa được công nhận lưu hành đặc cách/Tự công bố lưu hành.

2023-2027

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cây kiệu Bình Định tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Phục tráng và phát triển được nguồn gen cây kiệu Bình Định có giá trị đặc sản, góp phần gia tăng giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người trồng.

- 01 nguồn gen kiệu Bình Định được phục tráng.

- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển nguồn gen cây kiệu Bình Định.

- 500 kg giống được phục tráng.

- 0,5 ha vườn nhân giống nguyên chủng.

- Quy trình phục tráng giống.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc theo VietGAP, thích ứng BĐKH.

- 2-3 mô hình sản xuất hàng hóa nguồn gen cây kiệu mới được phục tráng (2-3ha/mô hình).

- 01 giống kiệu được công nhận lưu hành đặc cách/Tự công bố lưu hành.

2023-2026

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu phục tráng và phát triển các giống khoai môn Bảo Yên; khoai sọ Tủa Chùa và Hua Păng Mộc Châu tại vùng núi phía Bắc

Phục tráng và phát triển được các giống khoai môn Bảo Yên; khoai sọ Tủa Chùa và Hua Păng Mộc Châu, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa và vùng nguyên liệu cho chế biến tại vùng núi phía Bắc.

- 03 giống khoai môn, sọ được phục tráng.

- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển các giống khoai môn, sọ được phục tráng.

- 1.000kg giống siêu nguyên chủng/giống có phẩm cấp cao, phục vụ mở rộng sản xuất đại trà.

- Quy trình phục tráng giống cho 03 giống.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống và tiêu chuẩn củ giống cho 03 giống.

- Quy trình canh tác cho 03 giống được phục tráng.

- 1-2 mô hình/giống sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (2-3 ha/1 mô hình) có hiệu quả kinh tế tăng 15% so với sản xuất đại trà.

- 03 giống khoai môn, sọ được công nhận lưu hành đặc cách/Tự công bố lưu hành.

2023-2026

Tuyển chọn

4

Nghiên cứu phục tráng và phát triển sản xuất hàng hóa giống lúa nếp Cáy Nọi tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Phục tráng và phát triển sản xuất hàng hóa được nguồn gen lúa Nếp Cáy nọi đặc sản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

- Giống lúa nếp Cáy Nọi được phục tráng có năng suất tăng 15% so với sản xuất đại trà.

- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển của lúa nếp Cáy Nọi mới được phục tráng.

- 500 kg lúa nếp Cáy Nọi siêu nguyên chủng.

- Quy trình kỹ thuật phục tráng giống lúa nếp Cáy Nọi.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống và thâm canh cho giống lúa nếp Cáy Nọi mới phục tráng.

- 03 - 04 mô hình sản xuất hàng hóa nếp Cáy Nọi mới phục tráng theo chuỗi giá trị (4-5ha/mô hình).

- Giống lúa nếp Cáy Nọi được công nhận đặc cách.

2023-2026

Tuyển chọn

 

Giống cây trồng Lâm nghiệp

 

 

 

5

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen nấm lim (Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst.) tạo sản phẩm OCOP

Phục tráng được nấm lim theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng dược liệu. Xây dựng được quy trình phục tráng, nhân giống, nuôi trồng, khai thác, sơ chế, bảo quản và chế biến nấm lim. Tạo được sản phẩm OCOP từ nấm lim.

- Ít nhất 02 giống nấm lim năng suất tăng tối thiểu 20% so với giống nấm lim tự nhiên và đạt được yêu cầu theo quy định của dược điển Việt Nam.

- 01 quy trình phục tráng, nhân giống, nuôi trồng, khai thác, sơ chế, bảo quản và chế biến nấm lim.

- 02 mô hình nuôi trồng, khai thác, sơ chế, bảo quản và chế biến nấm lim.

- Tối thiểu 01 sản phẩm OCOP từ nấm lim (kèm hồ sơ).

2023-2025

Tuyển chọn

 

Giống thủy sản

 

 

 

6

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cá mè hôi (Osteochilus

melanopleurus) ở đồng bằng sông Cửu Long

Phục tráng được nguồn gen cá mè hôi để phục vụ sản xuất và góp phần tái tạo nguồn lợi.

- Báo cáo đánh giá giá trị nguồn gen và định hướng khai thác, phát triển cá mè hôi tại đồng bằng sông Cửu Long.

- Bổ sung nguồn gen cá mè hôi từ hai vùng địa lý của ĐBSCL: 200 con, kích cỡ >0,7 kg/con.

- Quy trình sản xuất giống cá mè hôi đạt các thông số kỹ thuật ổn định: Tỷ lệ thành thục ≥80%; Tỷ lệ đẻ ≥70%; Tỷ lệ thụ tinh ≥60%; Tỷ lệ nở ≥80%; Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương 20 ngày tuổi ≥80%; Tỷ lệ sống cá hương lên cá giống (kích cỡ 5g/con) ≥60%.

- Quy trình nuôi cá mè hôi thương phẩm trong lồng bè, hình thức nuôi ghép: Tỷ lệ sống ≥ 80%, năng suất ≥13 kg/m3, kích cỡ thu hoạch >1,0 kg/con, thời gian nuôi 18 tháng.

- Tiêu chuẩn cơ sở cá mè hôi giống và cá thương phẩm.

- Mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong nuôi thương phẩm cá mè hôi.

- 5.000 con cá mè hôi giống, kích cỡ >5g/con.

- 01 tấn cá mè hôi thương phẩm, kích cỡ >1,0kg/con.

2023-2025

Tuyển chọn

7

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen hải sâm đen (Holothuria

leucospilota, Brandt, 1835)

Phục tráng được nguồn gen hải sâm đen để phát triển sản xuất và góp phần tái tạo nguồn lợi.

- Báo cáo đánh giá giá trị nguồn gen và định hướng khai thác, phát triển hải sâm đen tại Việt Nam.

- Bổ sung nguồn gen hải sâm đen: ≥ 300 cá thể, kích cỡ ≥ 250g/con.

- Quy trình sản xuất giống hải sâm đen: Tỷ lệ thành thục >70%, tỷ lệ thụ tinh >90%, tỷ lệ nở >80%, tỷ lệ sống từ ấu trùng lên con giống cấp I (2-3mm/con) đạt > 3%, tỷ lệ sống từ giống cấp I lên giống cấp II (2-3cm/con) đạt >50%.

- Quy trình nuôi hải sâm đen thương phẩm trong ao: Năng suất 2 tấn/ha, tỷ lệ sống từ giống cấp II đến thương phẩm đạt > 60%, kích cỡ thương phẩm > 250g/con, thời gian nuôi 12 tháng.

- Tiêu chuẩn cơ sở hải sâm đen giống và thương phẩm.

- Mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong nuôi thương phẩm hải sâm đen.

- 2.000 con hải sâm đen giống cấp II (kích cỡ 2-3 cm/con).

- 400 kg hải sâm đen thương phẩm, kích cỡ thu hoạch >250g/con.

2023-2025

Tuyển chọn

 

Giống vật nuôi

 

 

 

8

Phục tráng và bảo tồn nguồn gen lợn lang hồng và lợn Vân Pa

Phục tráng và bảo tồn được nguồn gen lợn lang hồng và lợn Vân Pa tránh nguy cơ tuyệt chủng và đảm bảo sự đa dạng sinh học.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng lợn lang hồng và lợn Vân Pa.

- Báo cáo giải trình tự gen lợn lang hồng và lợn Vân Pa với một số giống lợn khác.

- Tiêu chuẩn cơ sở lợn lang hồng và lợn Vân Pa.

Thu thập nguồn gen lợn lang hồng và lợn Vân Pa, xây dựng đàn giống lợn lang hồng và lợn Vân Pa: 50 con nái/giống: Lợn lang hồng ≥ 17 con cai sữa/nái/năm; lợn Vân Pa ≥ 13 con cai sữa/nái/năm.

- Bảo tồn 300 liều tinh đông lạnh/giống, tỷ lệ tinh trùng sống sau giải đông ≥ 30%; bảo tồn 100 phôi đông lạnh/giống, tỷ lệ phôi sống sau giải đông ≥ 70%.

- Quy trình chăn nuôi lợn lang hồng và lợn Vân Pa.

2023-2026

Tuyển chọn

9

Phục tráng và bảo tồn nguồn gen Bang Trới

Phục tráng và bảo tồn được nguồn gen Bang Trới tránh nguy cơ tuyệt chủng và đảm bảo sự đa dạng sinh học.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng gà Bang Trới.

- Báo cáo giải trình tự gen gà Bang Trới với một số giống gà khác.

- Tiêu chuẩn cơ sở gà Bang Trới.

- Thu thập nguồn gen gà Bang Trới, xây dựng đàn giống gà Bang Trới: 200 con mái sinh sản: năng suất trứng ≥ 100 quả/mái/năm, tỷ lệ trứng giống ≥ 90%, tỷ lệ trứng có phôi ≥ 90%;

- Quy trình chăn nuôi gà Bang Trới sinh sản và thương phẩm.

- Mô hình nuôi gà Bang Trới thương phẩm liên kết tiêu thụ sản phẩm: 500 con, kết thúc 16 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống ≥ 90%, khối lượng đạt ≥ 1,6kg, tiêu tốn thức ăn ≤ 3,5kg/kg tăng khối lượng.

2023-2025

Tuyển chọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi