Quyết định 156/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 156/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban soạn thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030
------------------------          
    BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000 và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 /10/ 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;
 Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 / 2/ 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ nhiệm vụ KHCN năm 2011 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BXD ngày 22/2/2011 về việc xây dựng “ Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2010-2020”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Thư ký và các cố vấn tham gia xây dựng “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030” gồm các Ông, Bà có tên sau đây:
1. Ban Soạn thảo:
            - TS. Nguyễn Thanh Nghị          
            - Thứ trưởngBộ Xây dựng, Trưởng Ban;
            - TS. Nguyễn Trung Hòa
            - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phó Trưởng Ban;
            - PGS. TS. Cao Duy Tiến
            - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng,Phó trưởng Ban;
            - TS. Lương Đức Long
            - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Thành viên;
            - PGS.TS. Nguyễn Bá Kế
            - Hội Địa kỹ thuật và nền móng, Thành viên;
            - TS. Trịnh Việt Cường
            - Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xâydựng,Thành viên;
            - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng - Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt nam, Thành viên;
            - GS.TS Nguyễn Hữu Dũng
            - Hội Môi trường Đô thị, Khu công nghiệp Việt nam, Thành viên;
            - TS. Nguyễn Như Hà
            - Chủ tịch Công ty Nước và Môi trường Việt nam,Thành viên;
            - TS. KTS Lê Thị Bích Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thịvà nông thôn,Thành viên;
            - GS.TS. Phạm Văn Hội - Hội Kết cấu và Công nghệ XD, Thành viên;
            - GS.TS. Phan Quang Minh
            - Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Trường Đại học Xâydựng,Thành viên;
            - KS. Đoàn Châu Phong
            - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VINACONEX,Thành viên;
            - KS. Nguyễn Văn Thụ
            - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí xây dựng ViệtNam,Thành viên;
            - ThS Nguyễn Đăng Cấn
            - Chủ tịch Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt nam,Thành viên;
            - TS. Nguyễn Nhật Quang
            - Chủ tịch Hội Tin học xây dựng, Thành viên
2. Tổ thư ký:
            - TS. Trần Hữu Hà
            - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Tổ trưởng;
            - TS. Vũ Thị Ngọc Vân
            - TP KH-KT Viện KHCN XD, Tổ phó;
            - Các chuyên viên của Viện KHCN XD, Vụ KHCN&MT,Thành viên;
            3. Danh sách các cố vấn của Ban soạn thảo
            - GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm, Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt nam;
            - GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt nam;
            - TS. Trần Văn Huynh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt nam.
Điều 2. Ban Soạn thảo chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo xây dựng “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030” đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2020. Tổ Thư ký chịu trách nhiệm giúp việc Ban Soạn thảo theo sự phân công của Trưởng ban Ban Soạn thảo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận
- Như điều 4;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
Trịnh Đình Dũng
 

thuộc tính Quyết định 156/QĐ-BXD

Quyết định 156/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:156/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:21/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 156/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi