Chỉ thị 01/CT-BKHCN 2023 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 01/CT-BKHCN

Chỉ thị 01/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/CT-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Huỳnh Thành Đạt
Ngày ban hành:22/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường kỷ luật hành chính trong các đơn vị trực thuộc Bộ KHCN

Ngày 22/3/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Chỉ thị 01/CT-BKHCN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị; quán triệt, triển khai đối với công chức, viên chức và người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong đơn vị; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, viên chức; nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Xem chi tiết Chỉ thị 01/CT-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 01/CT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

__________

 

Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chú trọng nâng cao kỹ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số đơn vị còn chưa nghiêm; việc triển khai các nhiệm vụ theo văn bản cấp trên giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng chưa cao. Công tác phối hợp giải quyết công việc có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả. Người đứng đầu một số đơn vị còn thiếu chủ động tham mưu triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; một bộ phận công chức, viên chức và người lao động chưa chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Bộ. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao chưa được quan tâm đúng mức. Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật hành chính, cần được rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công vụ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHCN ngày 29/7/2022; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ- BKHCN ngày 10/10/2022 và các quy chế nội bộ của Bộ đã được ban hành.

b) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị; quán triệt, triển khai đối với công chức, viên chức và người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

c) Chủ động tham mưu, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan; nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến đúng thời hạn. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải bảo đảm đầy đủ thủ tục, nội dung theo quy định; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong đơn vị. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

đ) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng tham mưu thấp. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

2. Công chức, viên chức và người lao động:

a) Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi công vụ. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

b) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, viên chức và người lao động; tuân thủ giờ giấc làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; chấp hành đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi điều khiển phương tiện giao thông; nghiêm cấm các hoạt động cờ bạc, cá độ dưới mọi hình thức trong trụ sở cơ quan, đơn vị.

c) Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

3. Giao Văn phòng Bộ là đơn vị giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt, tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Huỳnh Thành Đạt

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi