Quyết định 76/QĐ-KTNN về các phòng, đơn vị thuộc Trường nghiệp vụ kiểm toán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 76/QĐ-KTNN

Quyết định 76/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:76/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:18/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chức năng của Phòng Quản lý đào tạo Trường Đào tạo kiểm toán

Ngày 18/01/2021, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 76/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Theo đó, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động.

Phòng có các nhiệm vụ sau: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Kiểm toán Nhà nước; Quản lý chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất và tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng của Trường Đào tạo; Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng...

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban khác thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán như: Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; Khoa Cơ sở; Khoa Chuyên ngành; Phòng Thư viện và thông tin khoa học; Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 76/QĐ-KTNN tại đây

tải Quyết định 76/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

________

Số: 76/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

_______________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1378/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Văn phòng

a) Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường Đào tạo) quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác: kế hoạch - tổng hợp, tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tài chính - kế toán, thi đua - khen thưởng, công tác Đảng - đoàn thể.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm, kế hoạch hàng quý, tháng của Trường.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách, kế hoạch mua sắm sửa chữa cải tạo tài sản hàng năm.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; quản lý hồ sơ viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc Trường trong công tác tài chính, kế toán cũng như tình hình thực hiện dự toán ngân sách hàng năm.

- Chủ trì tham mưu Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quy chế quản lý về tài chính, tài sản và quản trị nội bộ của Trường.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trường Đào tạo.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Trường Đào tạo.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị, bộ phận trực thuộc Trường Đào tạo xây dựng các chế độ, định mức chi tiêu tài chính theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đào tạo và trực tiếp thẩm tra dự toán được lập của các bộ phận thuộc Trường Đào tạo trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt.

- Giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo theo kế hoạch dự toán được cấp có thẩm quyền giao đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đào tạo, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, quy định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật.

- Quản lý sử dụng dấu của Trường Đào tạo theo đúng quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thực hiện công tác quản trị nội bộ bao gồm: tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, trang thiết bị được giao và bố trí tạo điều kiện làm việc cần thiết cho toàn Trường Đào tạo, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

- Là bộ phận thường trực về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng nâng lương và các hội đồng khác của Trường Đào tạo theo quy định của pháp luật; tham dự và làm nhiệm vụ Thư ký tại các cuộc họp giao ban của Trường Đào tạo, Lãnh đạo Trường Đào tạo.

- Thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ an ninh nội bộ, công tác thanh, kiểm tra nội bộ, kiểm soát và công tác bảo mật.

- Giúp Giám đốc Trường Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động chung của Trường, các phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác định kỳ của Trường Đào tạo và các phòng, đơn vị.

- Hỗ trợ và phối hợp hoạt động công tác Đảng, đoàn thể của Trường Đào tạo, là đầu mối của bộ phận giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo về công tác Đảng.

- Được thừa lệnh của Giám đốc ký một số văn bản nội bộ và của Trường Đào tạo gửi các cơ quan khác.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

2. Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng

a) Chức năng

Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước do Trường Đào tạo thực hiện.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

- Lập dự toán kinh phí xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước và kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan tổ chức, quản lý, cấp chứng chỉ cho kiểm toán viên các nước.

- Quản lý chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

- Chủ trì thanh quyết toán kinh phí xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước và kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với các khoa và bộ phận có liên quan xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

- Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất và tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng của Trường Đào tạo.

- Quản lý và tổ chức các kỳ thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng của Trường Đào tạo.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Quản lý phôi chứng chỉ, chứng nhận và quản lý cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế tham gia nghiên cứu khoa học, tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học do Trường Đào tạo tổ chức.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

3. Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

a) Chức năng

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học - công nghệ của Kiểm toán nhà nước; thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Trường.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học - công nghệ hàng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Kiểm toán nhà nước và các văn bản khác quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

- Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình các đơn vị và cá nhân thực hiện kế hoạch khoa học - công nghệ để báo cáo Thường trực Hội đồng khoa học, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước theo Quy chế tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết khác cho các kỳ họp của Thường trực Hội đồng khoa học và Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước.

- Dự kiến thành phần Hội đồng Khoa học chuyên đề để nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước; chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Hội đồng khoa học chuyên đề để nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các cuộc hội thảo khoa học trong phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước; tham gia các hoạt động khoa học - công nghệ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

- Chủ trì theo dõi việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

- Đề xuất với Hội đồng khoa học, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước các giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn của Kiểm toán nhà nước.

- Quản lý hồ sơ khoa học của Kiểm toán nhà nước theo quy định.

- Soạn thảo các báo cáo khoa học và công nghệ của Thường trực Hội
đồng khoa học, của Kiểm toán nhà nước theo chế độ quy định.

-  Phối hợp với Văn phòng, các bộ phận, các tổ chức, cá nhân có liên quan để quản lý và quyết toán kinh phí khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

- Làm đầu mối giúp Giám đốc Trường Đào tạo tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Trường Đào tạo; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác quốc tế của Trường. Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của Trường Đào tạo.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đàm phán, soạn thảo các văn bản hợp tác quốc tế; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng.

- Tham gia thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

4. Khoa Cơ sở

a) Chức năng

Khoa Cơ sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo công tác đào tạo, bồi dưỡng các môn học kiến thức cơ sở gồm: kinh tế học, quản lý kinh tế, lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản lý tài chính công, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị ngân hàng thương mại, pháp luật kinh tế,... và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo; phân công giảng viên giảng dạy, quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, các bộ phận có liên quan xây dựng chương trình chi tiết môn học, biên soạn tài liệu, giáo trình các môn học kiến thức cơ sở.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa.

- Thực hiện việc ra đề kiểm tra và đề thi, chấm thi theo quy chế đào tạo của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

 - Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo trong việc hỗ trợ các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng giảng viên và các hoạt động khác liên quan đến công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị.

- Đề xuất xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

  - Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành, tài sản mà Trường Đào tạo giao cho Khoa quản lý.

- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Khoa.

- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh, bộ phận trực thuộc   Trường Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

5. Khoa Chuyên ngành

a) Chức năng

Khoa Chuyên ngành có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các môn học kiến thức chuyên ngành gồm: hiểu biết về Kiểm toán nhà nước, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước; chuẩn mực, quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; kỹ năng kiểm toán ngân sách, kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán đầu tư dự án, kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; kiểm toán hoạt động,... và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo; phân công giảng viên giảng dạy, quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, các bộ phận có liên quan xây dựng chương trình chi tiết môn học, biên soạn tài liệu, giáo trình các môn học kiến thức chuyên ngành.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa.

- Thực hiện việc ra đề kiểm tra và đề thi, chấm thi theo quy chế đào tạo của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

 - Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo trong việc hỗ trợ các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng giảng viên và các hoạt động khác liên quan đến công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị.

- Đề xuất xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

  - Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành, tài sản mà Trường Đào tạo giao cho Khoa quản lý.

- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Khoa.

- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh, bộ phận trực thuộc   Trường để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

6. Phòng Thư viện và thông tin khoa học

a) Chức năng

Phòng Thư viện và thông tin khoa học có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo quản lý thư viện khoa học và tổ chức các hoạt động thông tin khoa học.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong Trường Đào tạo.

-  Tổ chức quản lý và phát triển thư viện khoa học kiểm toán để cung cấp tư liệu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng; xây dựng và tổ chức trang thông tin điện tử của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

- Thu thập, bổ sung, tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo thực hiện các biện pháp nhằm phát triển thông tin khoa học kiểm toán; xây dựng các dự án, chương trình phát triển thông tin, tổ chức các cuộc hội thảo về thông tin khoa học.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học để phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thu thập và cập nhật thông tin trong nước và nước ngoài về khoa học kiểm toán; phát triển, cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học kiểm toán; tổ chức biên tập và biên dịch các tài liệu về thông tin khoa học kiểm toán.

- Phổ biến và thông báo kết quả nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin khoa học về kiểm toán, kế toán, và quản lý tài chính cho công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kiểm toán và hoạt động nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước.

- Thông tin giới thiệu các quy trình, chuẩn mực kiểm toán, kế toán mới; cung cấp tư liệu về kinh tế, pháp luật, kế toán, kiểm toán,… phục vụ hoạt động của Trường Đào tạo và Kiểm toán nhà nước.

- Tham gia nghiên cứu các đề tài chuyên đề khoa học kiểm toán theo phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xuất bản và phát hành Bản tin khoa học - là thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các thông tin khoa học khác của Kiểm toán nhà nước.

- Nghiên cứu khoa học thông tin, tư liệu, thư viện, góp phần xây dựng lý luận khoa học chuyên ngành kiểm toán; ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lí và phục vụ thông tin, thư viện.

- Quản lý kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Trường Đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Trường Đào tạo.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

7. Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán

a) Chức năng

- Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động báo chí.

- Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán có chức năng thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền, trao đổi về các hoạt động khoa học kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; công bố các công trình nghiên cứu khoa học của ngành, cung cấp thông tin khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; là diễn đàn trao đổi thông tin về hoạt động kiểm toán và nghề nghiệp kiểm toán của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế về kiểm toán, kế toán, quản lý, sử dụng tài chính nhà nước và tài sản công.

 - Cung cấp thông tin khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị, cơ quan nhà nước.

- Công bố các công trình nghiên cứu khoa học, phổ biến các kinh nghiệm thực tiễn của các nhà quản lý, nghiên cứu viên, kiểm toán viên trong quá trình phát triển và hoàn thiện khoa học kiểm toán.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán trên toàn quốc.

- Tổ chức, triển khai và vận hành trang điện tử của Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán theo quy định trong Giấy phép hoạt động.

- Được hỗ trợ kinh phí hoạt động, hưởng các chế độ chính sách trợ giá; được tổ chức thực hiện thu, chi kinh phí hoạt động theo quy định của nhà nước, của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Trường Đào tạo về các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các hoạt động khoa học, đào tạo của Trường Đào tạo.

- Được giao dịch, ký kết hợp đồng với các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến hoạt động của Tạp chí.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

8. Trung tâm Tư vấn – dịch vụ

a) Chức năng

Trung tâm Tư vấn - dịch vụ là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đào tạo; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng, tổng hợ kế hoạch và tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, ... cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kiểm toán, kế toán, kế toán trưởng, kiểm soát nội bộ, quản lý thuế cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

- Liên kết với các trường, cơ sở đào tạo bồi dưỡng và tổ chức trong và ngoài nước nhằm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán chuyên sâu cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Cung cấp các dịch tư vấn về kế toán, kiểm toán nội bộ, quản lý tài chính, thuế, quản trị doanh nghiệp, về lập, thẩm định các dự án đầu tư, dự toán kinh phí đầu tư, hồ sơ mời thầu, xét thầu và báo cáo quyết toán các dự án đầu tư.

- Hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về kiểm toán, kế toán, quản lý tài chính, tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán ký kết và cung cấp các dịch vụ quảng cáo trên Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, trang điện tử của Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán.

- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh trực thuộc Trường Đào tạo để cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, nghiên cứu về tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý, quản trị ….

- Trên cơ sở nhu cầu công việc thực hiện các hoạt động phục vụ dịch vụ, đề nghị Giám đốc Trường Đào tạo ký hợp đồng lao động để thực hiện các công việc theo thời vụ hoặc vụ việc.

- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất với Giám đốc Trường Đào tạo.

- Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, con dấu theo quy định của Nhà nước, của Kiểm toán nhà nước và Trường Đào tạo.

 - Thực hiện hoạt động tự cân đối thu chi tài chính từ các hoạt động dịch vụ đào tạo, tư vấn, liên kết với các tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

 - Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

9. Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán

a) Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và hạch toán phụ thuộc; có chức năng giúp Giám đốc Trường Đào tạo tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học kiểm toán và các ngành khoa học khác có liên quan đến kiểm toán.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Trường Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học - công nghệ dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường Đào tạo theo định hướng của Tổng KTNN.

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán, kiểm toán và các ngành khoa học có liên quan đến kiểm toán làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển về kiểm toán và phục vụ cho việc xây dựng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán; nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kiểm toán trong nước và trên thế giới vào thực tiễn hoạt động Kiểm toán nhà nước.

- Tổ chức thu thập dữ liệu, điều tra, thống kê, phân tích, dự báo tình hình hoạt động và xu thế phát triển của Kiểm toán nhà nước.

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ kiểm toán, kế toán, tài chính và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động của Trường Đào tạo và Kiểm toán nhà nước.

- Tham gia việc thẩm định, nhận xét, đánh giá các văn bản của ngành, của Nhà nước liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các đề tài khoa học mà Trường Đào tạo tham gia với tư cách là đơn vị phối hợp.

- Thực hiện thẩm định nội dung các đề tài khoa học của Trường Đào tạo và Kiểm toán nhà nước trước khi Hội đồng khoa học nghiệm thu hoặc các đơn vị triển khai ứng dụng thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

- Đề xuất kế hoạch hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ quan, các ngành khác trong và ngoài nước trong phạm vi chức trách được phân công; đồng thời xây dựng các mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với các cộng tác viên khoa học trong và ngoài cơ quan Kiểm toán nhà nước.

- Tham gia đấu thầu các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các chương trình nghiên cứu chiến lược của Kiểm toán nhà nước. Đề xuất, đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các cấp hoặc các Bộ, ngành. Triển khai các mảng dịch vụ khoa học công nghệ theo phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

- Xây dựng đội ngũ công tác viên nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành.

- Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, con dấu theo quy định của Nhà nước, Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Phối hợp với các phòng, khoa, chi nhánh, trung tâm trực thuộc Trường Đào tạo để thực hiện công tác thông tin khoa học; hội thảo khoa học, viết bài đăng tạp chí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tư vấn theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

10. Chi nhánh Cửa Lò

a) Chức năng

- Chi nhánh Cửa Lò là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và hạch toán phụ thuộc; có chức năng giúp Giám đốc Trường Đào tạo tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước; phục vụ hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính; tổ chức dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật, của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Chi nhánh Cửa Lò có trụ sở tại Khối 5 - Phường Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện hoạt động phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và Giám đốc Trường Đào tạo giao.

- Phục vụ các hoạt động nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước khi được Giám đốc Trường Đào tạo giao.

- Phục vụ hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, sự kiện và các nhiệm vụ khác của Trường Đào tạo, của Kiểm toán nhà nước tổ chức tại Chi nhánh Cửa Lò.

- Tổ chức quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng, điều phối phòng học, chỗ ăn, nơi nghỉ cho lãnh đạo, giảng viên và học viên về công tác và học tập tại Chi nhánh.

- Phối hợp với các phòng, khoa, chi nhánh, trung tâm trực thuộc Trường Đào tạo cũng như các tổ chức và cá nhân bên ngoài Trường Đào tạo để tổ chức khai thác các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính và các hoạt động khác theo kế hoạch được Giám đốc Trường Đào tạo duyệt.

 - Tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật, của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

-  Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, con dấu theo chế độ của Nhà nước, của Kiểm toán nhà nước và của Trường Đào tạo.

- Xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm và các báo cáo khác gửi về Văn phòng Trường Đào tạo theo quy định.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc Trường Đào tạo kết quả hoạt động của Chi nhánh.

- Trên cơ sở nhu cầu công việc thực hiện các hoạt động phục vụ dịch vụ, đề nghị Giám đốc Trường Đào tạo ký hợp đồng lao động để thực hiện các công việc theo thời vụ hoặc vụ việc.

- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Chi nhánh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

11. Chi nhánh phía Nam

a) Chức năng

- Chi nhánh phía Nam là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đào tạo; có chức năng giúp Giám đốc Trường Đào tạo tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước; cung cấp dịch vụ khoa học, công nghệ; dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán…; thực hiện dịch vụ lưu trú, cho thuê tài sản công cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Chi nhánh phía Nam có trụ sở tại 57 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

  - Thực hiện dịch vụ công đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và mở tại Chi nhánh phía Nam.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, hội nghị khoa học.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán,... cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Liên kết với các trường, cơ sở đào tạo, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngoại ngữ, tin học chuyên sâu cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

- Cung cấp các dịch vụ về lập, thẩm định các dự án nghiên cứu khả thi, dự toán kinh phí đầu tư, hồ sơ mời thầu, xét thầu và báo cáo quyết toán các dự án đầu tư.

- Hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về kiểm toán, kế toán, quản lý tài chính, tư vấn việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước theo các quy định của Nhà nước, của Kiểm toán nhà nước và quyết định của Giám đốc Trường Đào tạo.

 - Tổ chức các hoạt động lưu trú, ăn uống theo các quy định của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện cho thuê phòng học, phòng hội nghị, dịch vụ giữ xe theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước.

- Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, con dấu theo chế độ của Nhà nước và Kiểm toán nhà nước.

- Xây dựng các kế hoạch tháng, quý, năm, trung hạn, dài hạn và các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất về kết quả hoạt động của Chi nhánh.

- Trên cơ sở nhu cầu công việc thực hiện các hoạt động phục vụ dịch vụ, đề nghị Giám đốc Trường Đào tạo ký hợp đồng lao động để thực hiện các công việc theo thời vụ hoặc vụ việc.

- Quản lý viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.           

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi