Quyết định 450/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 450/QĐ-KTNN

Quyết định 450/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:450/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:29/04/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

--------------------

Số: 450/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,

từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 đã được sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2003;

Căn cứ Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-KTNN ngày 31/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Công văn số 303/KTNN-TCCB ngày 14/5/2003 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Điều 3.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;

- Lưu VT, TCCB (15).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

 

 

QUY ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,

từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-KTNN ngày 29/4/2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

 

I.ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUẢN LÝ

Trình tự, thủ tục, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; hướng dẫn tại Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68- QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

II. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP VỤ VÀ CẤP PHÒNG

1. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm  

1.1. Thời hạn bổ nhiệm

a) Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng của Kiểm toán Nhà nước là 5 (năm) năm.

b) Thời hạn giữ chức vụ được hiểu là thời gian quy định để cán bộ, công chức giữ một chức vụ cụ thể (Ví dụ: Đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế sau khi giữ chức vụ được 4 năm, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, thì thời hạn giữ chức vụ mới được tính từ ngày quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp).

c) Thời gian cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng được giao nhiệm vụ là “quyền” của một chức vụ nào đó thì không tính vào thời hạn bổ nhiệm.

1.2. Điều kiện bổ nhiệm

a) Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định.

c) Cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng có tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ. Trường hợp cán bộ, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng do nhu cầu công tác được giao giữ chức vụ mới tương đương thì không tính tuổi bổ nhiệm lần đầu như quy định trên.

d) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao (căn cứ vào hồ sơ quản lý sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền và thực trạng sức khoẻ của cán bộ, công chức).

đ) Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

e) Cán bộ, công chức được giới thiệu để xem xét bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt đối với cán bộ, công chức chưa có trong quy hoạch, nhưng có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt, có tín nhiệm và sức khoẻ đảm bảo có thể được bổ nhiệm.    

1.3. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ

1.3.1. Đối với nguồn nhân sự tại các đơn vị trực thuộc

1.3.1.1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Các đơn vị trực thuộc có nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, tập thể lãnh đạo đơn vị (cấp Vụ) thảo luận, nhận xét, đánh giá, đề xuất phương án nhân sự cụ thể trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch (một chức vụ có thể giới thiệu từ 01 đến 03 người để lựa chọn), Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, số lượng, danh sách cán bộ, công chức, dự kiến phân công công tác (trong trường hợp chưa có thủ trưởng đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước).

b) Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, phê duyệt vào tờ trình hoặc công văn của thủ trưởng đơn vị trực thuộc có nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ.

c) Sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm theo trình tự sau:

Bước 1. Tổ chức hội nghị cấp Uỷ và lãnh đạo cấp vụ của đơn vị

- Thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về vị trí, nhu cầu và danh sách cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

Bước 2. Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị

- Thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về vị trí, nhu cầu và danh sách cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị tham gia ý kiến đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày ý kiến (nếu có).

- Dự kiến tổ kiểm phiếu và thông qua hội nghị.

- Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị (bằng phiếu kín); tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu).

Bước 3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thuộc đơn vị (cấp Uỷ, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng và trưởng các tổ chức đoàn thể)

- Thông báo kết quả lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm (kết quả phiếu tín nhiệm và ý kiến của cán bộ, công chức).

- Cán bộ chủ chốt thuộc đơn vị phát biểu ý kiến.

- Cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày ý kiến (nếu có).

- Dự kiến tổ kiểm phiếu và thông qua hội nghị.

- Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt thuộc đơn vị đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm (bằng phiếu kín); tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu).

Bước 4. Cấp Uỷ đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm, gửi kết quả cho thủ trưởng đơn vị bằng văn bản.

Bước 5. Thủ trưởng đơn vị cử cán bộ làm việc với cấp Uỷ nơi cư trú của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá; hướng dẫn cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản (theo mẫu).

Bước 6. Tổ chức hội nghị lãnh đạo đơn vị

- Thông báo kết quả lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt trong đơn vị; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm; ý kiến nhận xét của cấp Uỷ nơi cư trú.  

- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận; cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành.

d) Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, bổ nhiệm (qua Vụ Tổ chức cán bộ), kèm theo các văn bản sau:

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm. (Phụ lục 01)

- Nhận xét, đánh giá của thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ đơn vị công tác của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- ý kiến nhận xét nơi cư trú, ý kiến nhận xét của cấp Uỷ nơi cư trú (đối với đảng viên) (Phụ lục  03).

- Bản trích ngang lý lịch cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Bản kê khai tài sản tính đến thời điểm bổ nhiệm (Phụ lục 04)

- Biên bản lấy phiếu tín nhiệm.

đ) Vụ Tổ chức cán bộ xin ý kiến nhận xét, đánh giá của Thường vụ Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước về cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm (Phụ lục 02).

e) ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ về hồ sơ cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm do Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

g) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu  quyết trên cơ sở hồ sơ trình của Thủ trưởng đơn vị, ý kiến nhận xét, đánh giá của Thường vụ Đảng uỷ và ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ. Cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định bổ nhiệm và phân công công tác.

1.3.1.2. Đối với nguồn nhân sự điều động giữa các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ

a) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ nhu cầu điều động, bổ nhiệm nhân sự của các đơn vị trực thuộc đề xuất phương án nhân sự trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, số lượng, dự kiến phân công công tác. 

b) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm các thủ tục:

Bước 1. Tổ chức làm việc với cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu, nhiệm vụ.

Bước 2. Làm việc với cấp Uỷ, Thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu điều động, bổ nhiệm; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá về cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm.

Bước 3. Hướng dẫn cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản (theo mẫu).

Bước 4. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của Thường vụ Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước về cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ nơi cư trú của cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm.

Bước 5. Báo cáo bằng văn bản kết quả làm việc với cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ nơi cư trú với Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Vụ Tổ chức cán bộ trình. Người được giới thiệu điều động, bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ.

1.3.2. Đối với nguồn nhân sự điều động (tiếp nhận) về Kiểm toán Nhà nước và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ

a) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ nhu cầu nhân sự của các đơn vị trực thuộc đề xuất phương án nhân sự trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, số lượng, dự kiến phân công công tác.  

b) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm các thủ tục:

Bước1. Tổ chức làm việc với nhân sự được giới thiệu để trao đổi về yêu cầu, nhiệm vụ.

Bước 2. Làm việc với cấp Uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu điều động, bổ nhiệm; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá; xác minh lý lịch của cán bộ, công chức.

Bước 3. Hướng dẫn cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản (theo mẫu).

Bước 4. Báo cáo bằng văn bản kết quả làm việc và kết quả xác minh cán bộ, ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ nơi cư trú với Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Vụ Tổ chức cán bộ trình. Người được giới thiệu bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ.

1.4. Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng

1.4.1. Đối với nhân sự tại chỗ tại các đơn vị trực thuộc

1.4.1.1. Đối với nhân sự tại chỗ

a) Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, tập thể lãnh đạo đơn vị (cấp Vụ) thảo luận, nhận xét, đánh giá, đề xuất phương án nhân sự cụ thể trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch (một chức vụ có thể giới thiệu từ 01 đến 03 người để lựa chọn), Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt về chủ trương, số lượng, danh sách cán bộ, công chức và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ dự kiến bổ nhiệm.

b) Sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm theo trình tự sau:

Bước 1. Tổ chức hội nghị lãnh đạo đơn vị (cấp Uỷ đơn vị và lãnh đạo cấp vụ)

- Thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về vị trí, nhu cầu và danh sách cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

Bước 2. Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng

- Thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về vị trí, nhu cầu và danh sách cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng tham gia ý kiến đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày ý kiến (nếu có).

- Dự kiến tổ kiểm phiếu và thông qua hội nghị.

- Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng (bằng phiếu kín); tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu).

Bước 3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thuộc đơn vị (cấp Uỷ, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng và trưởng các tổ chức đoàn thể)

- Thông báo kết quả lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Cán bộ chủ chốt thuộc đơn vị phát biểu ý kiến.

- Cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày ý kiến (nếu có).

- Dự kiến tổ kiểm phiếu và thông qua hội nghị.

- Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt thuộc đơn vị đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm (bằng phiếu kín); tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu).

Bước 4. Cấp Uỷ cùng cấp tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm, gửi kết quả cho Thủ trưởng đơn vị bằng văn bản.

Bước 5. Thủ trưởng đơn vị cử cán bộ làm việc với cấp uỷ nơi cư trú của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá; hướng dẫn cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản (theo mẫu).

Bước 6. Tổ chức hội nghị lãnh đạo đơn vị (cấp vụ)

- Thông báo kết quả lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt trong đơn vị; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm. 

- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành.

c) Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, bổ nhiệm (qua Vụ Tổ chức cán bộ), kèm theo các văn bản sau:

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm (Phụ lục 01).

- Nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ cùng cấp đối với cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm (Phụ lục 02).

- ý kiến nhận xét nơi cư trú, ý kiến nhận xét của cấp Uỷ nơi cư trú (đối với đảng viên) (Phụ lục 03).

- Bản trích ngang lý lịch cán bộ, công chức được giới thiệu bổ nhiệm.

- Bản kê khai tài sản tính đến thời điểm bổ nhiệm (Phụ lục 04).

- Biên bản lấy phiếu tín nhiệm.

e) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định, tham mưu đề xuất trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

g) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu  quyết trên cơ sở hồ sơ trình của Thủ trưởng đơn vị và ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ. Cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định bổ nhiệm.

1.4.1.2. Đối với nguồn nhân sự điều động giữa các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng

a) Căn cứ nhu cầu điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở thảo luận thống nhất ý kiến với thủ trưởng đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, số lượng, phương án nhân sự cụ thể và dự kiến phân công công tác.

b) Sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành thực hiện các thủ tục:

- Gặp gỡ cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác và các thông tin khác có liên quan;

- Làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu điều động, bổ nhiệm; lấy ý kiến nhận xét của cấp Uỷ nơi cư trú về cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm. 

- Báo cáo kết quả làm việc về cán bộ, công chức được giới thiệu điều động, bổ nhiệm với Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Vụ Tổ chức cán bộ trình. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành.

1.4.2. Đối với nhân sự điều động (tiếp nhận) về Kiểm toán Nhà nước và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng

a) Căn cứ nhu cầu cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở thảo luận thống nhất ý kiến với thủ trưởng đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, số lượng, phương án nhân sự cụ thể và dự kiến phân công công tác.

b) Sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về chủ trương, Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành thực hiện các thủ tục:

- Gặp gỡ cán bộ, công chức được giới thiệu để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác và các thông tin khác có liên quan;

- Làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu luân chuyển, bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức;

- Báo cáo kết quả làm việc, kết quả xác minh cán bộ, công chức với Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Vụ Tổ chức cán bộ trình. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành.

2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại

2.1. Điều kiện bổ nhiệm lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

b) Được cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm lại.

c) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao (căn cứ vào hồ sơ quản lý sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền và thực trạng sức khoẻ của cán bộ, công chức).

d) Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng còn dưới 02 (hai) năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu, nếu vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc thì có thể tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu.

2.2. Bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ

Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ hết thời hạn giữ chức vụ theo quyết định bổ nhiệm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét và thông báo danh sách cán bộ, công chức đến thời hạn bổ nhiệm lại và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại theo trình tự:

a) Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ hết thời hạn giữ chức vụ làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá gửi Tổng Kiểm toán Nhà nước, nội dung báo cáo theo Mẫu phiếu đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Cấp uỷ đơn vị nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại bằng văn bản gửi Thủ trưởng đơn vị.

c) Thủ trưởng đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại.

d) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá và lấy phiếu ý kiến (bằng phiếu kín), thành phần bao gồm toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

đ) Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, thống nhất về cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại, Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ), kèm theo các văn bản:

+ Báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ của cán bộ, công chức đề nghị bổ nhiệm lại.

+ Nhận xét đánh giá của cấp Uỷ đơn vị.

+ Nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Biên bản phiếu lấy ý kiến.

e) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định, tham mưu, đề xuất trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

g) Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất trong lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, quyết định bổ nhiệm lại và phân công công tác hoặc không bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại.

2.3. Bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng

Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng hết thời hạn giữ chức vụ theo quyết định bổ nhiệm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét và thông báo danh sách cán bộ, công chức đến thời hạn bổ nhiệm lại và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại theo trình tự:

a) Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng hết thời hạn giữ chức vụ làm báo  cáo tự nhận xét, đánh giá gửi Thủ trưởng đơn vị, nội dung báo cáo theo Mẫu phiếu đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Cấp uỷ đơn vị nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại bằng văn bản gửi Thủ trưởng đơn vị.

c) Thủ trưởng đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại.

d) Thủ trưởng đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá và lấy phiếu ý kiến (bằng phiếu kín) đối với cán bộ, công chức đề nghị bổ nhiệm lại, thành phần bao gồm: lãnh đạo các phòng thuộc đơn vị; trưởng các đoàn thể; toàn thể cán bộ, công chức thuộc phòng.

đ) Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận thống nhất về cán bộ, công chức lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại, Thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ), kèm theo các văn bản:

- Báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ của cán bộ, công chức đề nghị bổ nhiệm;

- Nhận xét đánh giá của cấp uỷ cùng cấp;

- Nhận xét đánh giá của Thủ trưởng đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị;

- Biên bản lấy phiếu tín nhiệm.

Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định, tham mưu, đề xuất trình Tổng Kiểm toán Nhà nước về bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại đối với các chức danh theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

e) Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất trong lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại để phân công công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

3. Luân chuyển

3.1. Đối tượng luân chuyển

a) Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

b) Cán bộ, công chức luân chuyển là cán bộ còn trẻ, có triển vọng phát triển, có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, được điều chuyển đến vị trí công tác mới để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đào tạo, rèn luyện theo quy hoạch cán bộ.

3.2. Thời hạn luân chuyển

Thời hạn luân chuyển cán bộ, công chức thuộc đối tượng luân chuyển có thời hạn từ 03 (ba) đến 05 (năm) năm. Trường hợp thật sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc luân chuyển sớm hơn thời hạn trên.

3.3. Tổ chức thực hiện việc luân chuyển

a) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ kế hoạch và yêu cầu luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước; căn cứ quy hoạch cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển, có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới để xây dựng phương án luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận thống nhất, Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

b) Trước khi quyết định luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước gặp gỡ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ dự kiến luân chuyển nói rõ mục đích, sự cần thiết của việc luân chuyển để nghe cán bộ, công chức đó phát biểu, đề xuất ý kiến.

c) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với thủ trưởng đơn vị gặp gỡ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương dự kiến luân chuyển nói rõ mục đích, sự cần thiết của việc luân chuyển để nghe cán bộ, công chức đó phát biểu, đề xuất ý kiến; trao đổi với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nơi cán bộ, công chức chuyển đến.

d) Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định nhân sự cụ thể được luân chuyển.

4. Từ chức, miễn nhiệm

4.1. Từ chức

a) Cán bộ, công chức là lãnh đạo cấp vụ trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước xét thấy không đủ điều kiện để hoàn thành chức trách nhiệm vụ, có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ); tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận thống nhất, Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.

b) Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, trong thời gian đang giữ chức vụ xét thấy không đủ điều kiện để hoàn thành chức trách nhiệm vụ, có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn báo cáo thủ trưởng đơn vị. Tập thể lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ cùng cấp  thảo luận có ý kiến bằng văn bản trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận thống nhất, Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định đối với các chức danh theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

c) Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ sau khi từ chức được bố trí công tác khác.

4.2. Miễn nhiệm

Cán bộ, công chức đang giữ chức lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương được bố trí sang công tác khác vì lý do sức khoẻ không đảm bảo, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức, thì tập thể lãnh đạo đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thảo luận thống nhất, cấp uỷ cùng cấp có ý kiến bằng văn bản trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định miễn nhiệm đối với các chức danh theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và phổ biến văn bản này đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị; trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ để tập hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(tên đơn vị)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày … tháng … năm 200…

 

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

 

 

Họ và tên cán bộ: …………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………...

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công

- Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Tính trung thực, khách quan trong công tác.

- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

 

Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 02

 

ĐẢNG UỶ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(……………..)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

(của Thường vụ Đảng uỷ KTNN, Cấp Uỷ đơn vị trực thuộc KTNN )

 

I. Sơ lược về lịch sử cán bộ:

1- Họ và tên cán bộ.

2- Ngày, tháng năm sinh; quê quán; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những công việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II. Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng:

1- Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

- Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; quan hệ với cán bộ, nhân dân.

- Tín nhiệm trong Đảng, trong quần chúng ở cơ quan; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

2. Năng lực công tác:

- Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng của Nhà nước.

- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao (nhấn mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.

III- Kết luận chung:

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ.

2- Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ

3- Triển vọng và chiều hướng phát triển.

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

HOẶC CẤP UỶ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

(Của chi uỷ nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ)

 

Họ và tên cán bộ: …………………………………………………………..

Chức vụ hiện nay: …………………………………………………………

1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú:

 

 

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 

 

3- Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:

 

 

4- Nhận xét khác:

 

 

Bản nhận xét này được làm thành 02 bản, 01 bản gửi cho cơ quan, 01 bản lưu tại Chi uỷ nơi cư trú.

- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………, ngày … tháng … năm 200…
T/M CHI UỶ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


PHỤ LỤC 04

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN

(Tính đến thời điểm bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử)

 

* Họ và tên người kê khai: ……………………………………………………….

- Chức vụ: ………………………………………………………………………...

- Tên cơ quan đơn vị công tác: …………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

- Số nhân khẩu trong gia đình: …………………………………………………

* Họ và tên vợ hoặc chồng: ……………………………………………………….

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

- Tên cơ quan, đơn vị công tác hoặc nơi làm việc: ……………………………….

……………………………………………………………………………………

I. Kê khai về nhà:

1- Kê khai chung:

Tổng số nhà………………….. cái

Tổng số diện tích xây dựng………………………m2,

2- Kê khai cụ thể từng loại nhà:

(Loại nhà: Phải ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác...)

a- Biệt thự:

- Địa chỉ ………………………………………………………………………….

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Loại nhà: ……………………………………………………………………….

b- Nhà cấp 1:

- Địa chỉ:

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Loại nhà: ……………………………………………………………………….

c- Nhà cấp 2:

- Địa chỉ:

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Loại nhà: ……………………………………………………………………….

d- Nhà cấp 3:

- Địa chỉ:

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Loại nhà: ……………………………………………………………………….

e- Nhà cấp 4:

- Địa chỉ:

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Loại nhà: ……………………………………………………………………….

II. Kê khai về đất

(Nguồn gốc: Ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đất thừa kế, đất chuyển nhượng và các loại đất khác):

1- Đất ở:

- Địa chỉ:

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Nguồn gốc: ………………………………………………………………….

2- Các loại đất khác (Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng):

- Địa chỉ:

- Diện tích xây dựng: ………………m2

- Nguồn gốc: ………………………………………………………………….

III. Kê khai các loại cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp đầu tư vào doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (ghi rõ giá trị vốn góp, mệnh giá, tổng số cổ phiếu; tên doanh nghiệp mà mình có cổ phiếu, vốn góp; thời gian mua cổ phiếu, góp vốn):

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

IV. Kê khai về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (ô tô, tàu, thuyền…)

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan bản kê trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Ngày … tháng … năm 200…

Họ và tên người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi