Quyết định 1349/QĐ-KTNN 2020 phân công kiểm toán các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1349/QĐ-KTNN

Quyết định 1349/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1349/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:02/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương

Ngày 02/10/2020, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1349/QĐ-KTNN về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Cụ thể, phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII như sau:

Thứ nhất, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện kiểm toán đối với Bộ Quốc phòng (bao gồm Ban Cơ yếu Chính phủ); chuyên ngành Ib thực hiện đối với: Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng, Báo Nhân dân; Thanh tra Chính phủ;…

Thứ hai, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương gồm: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Bộ Tài chính (trừ Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.    .

Xem chi tiết Quyết định 1349/QĐ-KTNN tại đây

tải Quyết định 1349/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

------------

Số: 1349/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 02  tháng 10  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công kiểm toán đối với

các bộ, ngành, cơ quan trung ương

--------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 123-TB/BCS ngày 17 tháng 8 năm 2020 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 14 tháng 8 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 521/TTr-TCCB ngày 24/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương theo danh sách gửi kèm;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (04).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

 

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

 

DANH SÁCH

Phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương

 (Kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-KTNN  ngày 02 tháng 10 năm 2020

của Tổng Kiểm toán nhà nước)

           

I. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

1. Bộ Quốc phòng (bao gồm Ban Cơ yếu Chính phủ)

II. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

1. Bộ Công an

2. Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng, Báo Nhân dân

3. Các Tỉnh ủy, Thành uỷ trực thuộc Trung ương

4. Tòa án nhân dân tối cao

5. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

6. Thanh tra Chính phủ

7. Tổng cục Dự trữ Nhà nước

8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

III. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

1. Văn phòng Chủ tịch nước

2. Văn phòng Quốc hội

3. Văn phòng Chính phủ

4. Bộ Tài chính (trừ Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

5. Bộ Kế hoạch - Đầu tư

6. Bộ Ngoại giao

7. Bộ Nội vụ

8. Bộ Tư pháp

9. Bộ Công thương

10. Bộ Giao thông vận tải

11. Bộ Tài nguyên và Môi trường

12. Bộ Thông tin và Truyền thông

13. Bộ Xây dựng

14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh       

16. Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã Việt Nam

17. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

IV. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Bộ Y tế

4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

5. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

6. Uỷ ban Dân tộc

7. Đại học Quốc gia Hà Nội

8. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11. Đài Truyền hình Việt Nam

12. Đài Tiếng nói Việt Nam

13. Thông tấn xã Việt Nam

14. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

16. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

17. Hội Nông dân Việt Nam

18. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

20. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách nhà nước

21. Kiểm toán các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan đến môi trường

V. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

2. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

VI. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

1. Ngân hàng Nhà nước

2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam

4. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

5. Ngân hàng Chính sách xã hội

6. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Các Ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam

8. Tập đoàn Bảo Việt

9. Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

10. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

11. Kiểm toán công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước, các đơn vị trên và doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi